Nové Hrady

náměstí Republiky, 373 33, Nové Hrady, Tel.: +420 386 362 117, e-podatelna@novehrady.cz
Nové Hrady/Společnost - Nové Hrady
Nové Hrady

nove-hrady-5.jpg
Nové Hrady bylo dříve městem pohraničním, pak příhraničním a dnes je městem bez hranic. Mimo hradu, zámku, kostela, kláštera, hrobky, kovárny, koželužny, rezidence, barokní lékárny, městské brány je ve městě na náměstí i kašna obklopená stromy, kde je v létě příjemné posedět. Na turistických stezkách a cestách je pěkně od jara do podzimu a romantické bloudění bez mapy můžeme všem doporučit.
Mapa - Nové Hrady

náměstí Republiky, 373 33, Nové Hrady

Telefon: +420 386 362 117
E-mail: e-podatelna@novehrady.cz
Web: http://www.novehrady.cz


Nové Hrady jsou město v Novohradských horách poblíž hranic s Rakouskem, asi 30 km jihovýchodně od Českých Budějovic. Katastrální výměra města činí 7 968 ha. PSČ je 373 33 vyjma místní části Byňov, která má PSČ 373 34. Historické jádro je městskou památkovou zónou.

Nové hrady byly ve středověku významnou pohraniční pevností. V pramenech je doloženo slovanské hradiště, ve 13. století zde byl vybudován vrcholně středověký hrad (Gretzen) patřící rodu Vítkovců. Po roce 1620 se Nové Hrady stávají rezidenčním městem Buquoyů kteří zde sídlili až do roku 1945, a to nejprve v přestavěném rožmberském domě na náměstí, přebudovaném na barokní rezidenci, později v nově vybudovaném raně klasicistním zámku na okraji historického centra města. Východní část území města (katastrální území Nakolice, Obora u Vyšného a Vyšné) byla k Československu připojena až 31. července 1920 jako součást tzv. Západního Vitorazska a v rámci Čech začleněna do soudního okresu Nové Hrady v politickém okrese Kaplice. Původně tato tři katastrální území náležela k Dolním Rakousům.

(Zdroj: Wikipedie)

 • Terčino údolí (také Tereziino údolí)
 • NPR Červené blato
 • NPP Hojná voda
 • PP Přesličkový rybník
 • Horní Stropnice
 • tvrz Cuknštejn
 • hrad Nové Hrady
 • kostel svatého Petra a Pavla
 • Klášter Božího Milosrdenství Rodiny Panny Marie - klášter servitů. Klášter servitů u kostela sv. Petra a Pavla, založil roku 1677 majitel panství hrabě F. Buquoy jako poděkování Panně Marii za uzdravení z těžkého zranění v bitvě s Turky. Po roce 1990 obnoven především díky darům z Rakouska.
 • Zámek Nové Hrady
 • Buquoyská rezidence (na náměstí v Nových Hradech)

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz