Ždánice (okres Hodonín)

Městečko, 696 32, Ždánice, Tel.: +420 518 633 615, starosta@muzdanice.cz
Ždánice/Společnost - Ždánice
Katastrální plocha Ždánic zaujímá 2082 ha, z toho je 977 ha lesů,652 ha orné půdy, 33 ha zastavěné plochy a zbytek tvoří sady,zahrady, vinice, travní porosty a ostatní plochy.

Ve středu města se nachází budova měšťanské školy (nynější Masarykova základní škola) postavená v letech 1928-30 ždánickým rodákem ing. arch. Antonínem Mendlem. Zde se také nachází Infocentrum a městská knihovna, které se podílí na informační a kulturní činnosti v obci.
Ve Ždánicích je také Mateřská škola, Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže, který má svoji základnu pro letní dětské tábory v Haluzicích.
Rok 1965, kdy byl otevřen kulturní dům, znamenal také obrození folklóru ve Ždánicích, především zásluhou Fr. Chalabaly, který obnovil tradici císařských hodů. V současné době ve Ždánicích aktivně působí Mužský sbor ze Ždánic, ženský pěvecký sbor Ženičky, národopisný soubor Ždáničan, dětský národopisný soubor Ždáničánek, cimbálová muzika Hradisko a Mladá cimbálová muzika.
Z folklorních akcí jsou velmi oblíbené Písničky v trávě, krojované hody konané v polovině října, Kateřinská zábava, zpívání u vánočního stromu a Štěpánský koncert v kostele.
Ždánická hvězdárna, která byla zbudována v pol. 70. let 20. stol. pod vedením ing. Oldřicha Kotíka, v minulosti vyvíjela bohatou astronomickou a kulturní činnost.
Podmínky pro sportování jsou ve městě na velmi dobré úrovni, nachází se tu fotbalové a hokejbalové hřiště, tenisové kurty, posilovna, u MZŠ je víceúčelové sportovní hřiště, sloužící nejen žákům, ale i veřejnosti. Chloubou města je moderní koupaliště, které bylo nedávno zrekonstruováno.
K turistickým i cyklistickým výletům nás v každém ročním období přilákají krásy zdejšího lesa, který byl roku 1996 vyhlášen přírodním parkem, naučná stezka Ždánickým lesem i řada značených cyklostezek. Sportovní tradicí a lákadlem pro návštěvníky a turisty se stal Ždánický histopedál - soutěžní přehlídka historických kol. Řadu akcí zpestřují vystoupení ždánických mažoretek.

Přesný letopočet založení Ždánic není znám.Osada vznikla nejspíše v souvislosti se zeměpanským hradem, o němž první známá písemná zmínka pochází z roku 1286.
O strategickém i hospodářském významu svědčí skutečnost, že již v roce 1349 jsou uváděny Ždánice jako "statky s hradem, městečkem,vinicemi, pastvinami,mlýny, právem církevního patronátu" atd. .... . Přesné povýšení na městečko není však známo,ani kdy ždánický hrad dostal název PALÁNEK. Minulost obce je značně složitá.Roku 1322 se zde stali pány (koupí od Jana Lucemburského) bratři vladykové ALBERT a BOHUŠ, kteří se pak nazývali pány ze Ždánic. Nejtěžší období prožívali občané Ždánic za 30-ti leté války.
     
Za panování šlechty zastávaly Ždánice významnou úlohu sídla správy panství.
Po rozpadu Rakouskouherské říše důležitost neztratily, neboť se staly centrem soudního okresu a sídlem příslušných úřadů a zařízení.

Z pozoruhodných staveb upoutá pozornost renesanční zámek z roku 1569 s barokizovaným
průčelím, kostel Nanebevzetí P. Marie z r. 1701 , stará radnice (nejstarší zmínka z r. 1565), stylová zámecká vila postavená v letech 1904-1908. V zámeckém parku anglického typu je psí hřbitůvek.
     
Po druhé světové válce vtiskly novou tvář Ždánicím moderní podniky a to Šroubárna a. s., výrobce spojovacích součástí, Narex Ždánice s.r.o., výrobce závitořezných nástrojů, BMB s.r.o. výroba a prodej nábytku. Ráz krajiny ovlivnila i těžba uhovodíků, kterou provádí MND a.s. Hodonín. Významnými objekty jsou dále Masarykova základní škola,Kulturní dům/1965 /,Lidová hvězdárna/1965/, Dům dětí a mládeže/1973/ a Základní umělecká škola /1994/. Toto vše bylo doprovázeno rozvojem bytové výstavby. Téměř 45 % obyvatel žije v bytových domech.
     
V dnešní době jsou Ždánice důležitým správním,kulturním a společenským centrem přilehlého regionu. Statut města získaly na základě zákona č.267/1990 Sb. dne 24.11.1990 . Městský znak a prapor byl městu udělen rozhodnutím PS P ČR dne 5.března 1996.
 

  • Zámek - původně tvrz vybudovali po roce 1500 Zástřizlové, v 60. letech 16. století ji Kounicové přestavěli na renesanční zámek a v letech 1762-1789 opět přestavěn Lichtenštejny v barokním slohu. Od roku 1850 zde bylo sídlo soudu. Dnes je zde Vrbasovo muzeum.
  • kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1701
  • Stará radnice z roku 1565
  • Zvonice z počátku 19. století. Zvon z roku 1540 pochází z kostela sv. Bartoloměje, který byl zbourán za Josefínských reforem.
  • Laudonova vila z počátku 20. století
  • Fara

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz