Meziměstí

5. května, 549 81, Meziměstí, Tel.: +420 491 582 369, podatelna@mezimesti.cz
Meziměstí/Společnost - Meziměstí
Meziměstí je město v okrese Náchod. Má přibližně 2790 obyvatel a rozlohu 2571,19 ha. Městem protéká z Polska řeka Stěnava, která o patnáct kilometrů dál, za vesničkou Otovice, opět odtéká do Polska a vlévá se do řeky Nysa Kłodzka. (Zdroj: Wikipedie)

První zmínka o obci, tehdy zvané Dolní Vižňov (vznikl rozdělením Vižňova na horní a dolní), pochází z roku 1408. Meziměstí je nejmladším městem okresu Náchod, na město bylo povýšeno v březnu roku 1992.

Osídlení - Ještě na počátku 13. století byla krajina neobydlená. Podle listiny z roku 1213 dostal břevnovský opat Kuno od krále Přemysla Otakara I. území Policka, Broumovska a snad také území Teplicka a Adršpašska. Řádné osídlení začíná s jistotou v druhé polovině třináctého století, kdy král Přemysl Otakar II. do zdejší oblasti pozval německé kolonisty. Postupem času vznikla bohatá obec Vižňov, která se později rozdělila na Horní Vižňov s vlastním panstvím a Dolní Vižňov s panským dvorem a tvrzí. Právě Dolní Vižňov vytvořil jádro pozdějšího Meziměstí.

15. století
Na místě dnešního zámku v Dolním Vižňově (v dnešním Meziměstí) vznikla gotická tvrz, jejímž majitelem se udává Jan /Johann/ von Vižňov.

16. století
Jan III. nechal původní gotickou tvrz přestavět na renesanční zámek, který sloužil broumovským opatům jako letní sídlo.

17. století
Ani jeden údaj o historii zámku v Meziměstí není pravdivý. Porovnej A.Cechner 1930,A.Sedláček-HRADY V. 1995,M.Vilímková - Ve znamení břevna a růží 1989,M.Vilímková - Stavitelé paláců a chrámů 1986 a další. M.Š.Česko

  • Zámek v Meziměstí - Meziměstský zámek byl v letech 1728 – 1738 na přání tehdy žijícího broumovského opata Otomara Zinkeho přestavěn na barokní. Údajně tuto rekonstrukci provedl K. I. Dientzenhofer. V období 1. světové války se zámek využíval k různým účelům, například plnil funkci první školy v Meziměstí a po pozemkové reformě roku 1922 se stal soukromým zemědělským statkem. Po 2. světové válce objekt sloužil k zemědělským účelům a zchátral. Avšak v 70. letech proběhla velkolepá rekonstrukce, která zámku opět navrátila původní podobu. V letech 1976 – 1994 se zde usídlil MěÚ a MNV.
  • Železniční stanice Meziměstí - Zdejší stanice byla vybudována v letech 1873 - 1875 zároveň s výstavbou trati Choceň - Broumov, jejíž cílem bylo spojit tehdejší Prusko s Rakouskem - Uherskem. Stavba si vyžádala 10 lidských životů a stála téměř 16 milionů zlatých. Rozlehlá staniční budova je technickou památkou. V budově je krom výdejny jízdenek, úschovny zavazadel a dalších samozřejmostí také umístěna tělocvična, restaurace, stálá železniční expozice a divadelní sál, který je svým umístěním uvnitř nádražní budovy v Evropě ojedinělý.
  • Kostel sv. Anny - V jedné z městských částí Meziměstí, v malebném Vižňově, se nachází barokní kostel, který byl v postaven v letech 1724 - 1728.Pravděpodobně jej postavil, stejně jako většinu kostelů na Broumovsku, Kilián Ignác Dientzenhofer.
  • Kostel sv.Jakuba Většího - 2 kilometry od "našeho" Meziměstí se nachází Ruprechtice - též jedna z městských částí Meziměstí. Její dominantou je barokní kostel zasvěcený roku 1723.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz