Žirovnice

Cholunská, 394 68, Žirovnice, Tel.: +420 565 301 510, posta@zirovnice.cz
Žirovnice/Společnost - Žirovnice
Žirovnice

zirovnice-8.jpg
Město Žirovnice se nachází v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina. Žirovnice nabízí nejen svým občanům všestranné sportovní vyžití, jak ve sportovní hale, na fotbalovém stadionu, na Plovárně Budín, tak i na novém víceúčelovém hřišti. Pro milovníky kultury je mnoho akcí nejen v zrekonstruované Sokolovně, ake i v zámeckém sále, zámecké vinárně, přírodním divadle, popř. v celém zámeckém areálu.
Mapa - Žirovnice

Cholunská, 394 68, Žirovnice

Telefon: +420 565 301 510
E-mail: posta@zirovnice.cz
Web: http://www.zirovnice.cz


V přírodním divadle Žirovnice se pravidelně během letních měsíců konají kulturní akce, např. Slavnosti žirovnického jednorožce, LETNÍ KINO a Divadelní spolek Žirovnice každoročně s ehraje generálku, premiéru, představení a derniéru divadelní hry.

Jméno Žirovnice připomíná zrnovnici nebo žernoviště, místo, kde se rodilo obilí, nebo slovo žír, což znamená chov dobytka na plemeno či na maso, ale též bohatou úrodnou půdu. Ať už zvolíme to nebo ono vysvětlení, můžeme říci, že Žirovnice byla odjakživa úrodná nejen na obilí a dobytek, ale i na různé zvláštnosti, připomeňme alespoň unikátní renesanční fresky na zámku nebo proslulé perleťářství. Ale Žirovnice je od 19. století úrodná také na spolkovou činnost - divadelníci oslaví v roce 2014 150 let činnosti, jen o něco málo dlouhověcí jsou tady hasiči, sportovci a zahrádkáři – v příštím roce uplyne 80 let od I. ročníku fotbalového turnaje o Perleťový pohár, a zahrádkáři si připomenou v roce 2013 půl století výstav květin, ovoce a zeleniny, známých jako Zahrada Vysočiny.

Od první psané zmínky o Žirovnici v listině Oldřicha z Hradce, pána žirovnického hradu v první polovině 14.století, za nedlouho uplyne 700 let. Po Oldřichovi následovala celá řada dalších majitelů - páni z Hradce, z Ústí, Kamaréti, Vencelíkové, Gutštejnové, opět páni z Hradce, Slavatové, Šternberkové, s nimiž pronikla Žirovnice do povědomí zemského, říšského a evropského. Například Oldřich z Hradce se zúčastnil se synem Jindřichem korunovace Karla IV. na českého krále v Praze, Purkart Kamarét, rytíř, který vítězil v turnajích doma i za hranicemi, byl přívržencem Jiřího z Poděbrad, dobýval s ním Prahu, volil ho za českého krále a byl velitelem jeho osobní stráže. Jáchym z Hradce byl purkrabím na Karlštejně a nejvyšším kancléřem království Českého, Šternberkové patřili mezi nejvyšší šlechtu habsburské říše. V roce 1910 si v Národních listech četli Češi s vlasteneckým uspokojením o městě Žirovnici, které koupilo od Leopolda Šternberka zámek a panství.

Dnes obdělávají žirovničtí občané úrodnou půdu žirovnickou tempem, o němž se dřívějším generacím mohlo jen zdát. Ze Žirovnice se exportují do světa nejen perleťové a umělohmotné knoflíky, ale také válečky na malování, automobilové součástky, uzeniny a sýry. Město opravilo postupně celý areál zámku, pivovar, špýchar, kostel, uskutečnilo vestavbu mateřské školy do budovy ZŠ, rekonstrukci Smetanovy ulice a na ní navazující části Nádražní ulice a rekonstrukci čističky odpadních vod. Mnoho práce ještě zbývá, půdu Žirovnice je potřeba provzdušňovat novými nápady, nápaditým podnikáním i kulturními aktivitami, k nimž patří i tyto nové webové stránky.

 • Josef Brdlík (1848–1932), starosta města, okresní starosta, podnikatel, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 • Vladislav Brdlík (1879–1964), meziválečný československý poslanec a ministr za agrární stranu
 • Jaroslav Drobný (fotbalista)
 • Iva Janžurová, herečka
 • Jaroslav Maxmilián Kašparů
 • Petr Konáš
 • Milan Mach
 • Zámek Žirovnice
 • Kostel svatého Filipa a Jakuba
 • Kostel svatého Jiljí, u hřbitova
 • Kaplička směrem Stranná
 • Zámecký pivovar
 • Kaplička u pivovaru
 • Socha svatého Jana Nepomuckého
 • Sloup se sochou Panny Marie
 • Hospoda U Plíhalů
 • Zámecký špýchar

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz