Jáchymov

náměstí Republiky, 362 51, Jáchymov, Tel.: +420 353 808 128, ic-jachymov@volny.cz
Jáchymov/Společnost - Jáchymov
Jáchymov

jachymov-5.jpg
Jáchymov je lázeňské město v okrese Karlovy Vary, nedaleko hranic s Německem, 7 km od hraničního přechodu Boží Dar. Ke dni 14. 5. 2010 zde žilo 3 333 obyvatel.
Mapa - Jáchymov

náměstí Republiky, 362 51, Jáchymov

Telefon: +420 353 808 128
E-mail: ic-jachymov@volny.cz
Web: http://www.mestojachymov.cz


Jáchymov, nesoucí jméno svatého Jáchyma, vznikl v 16. století jako středisko těžby stříbra. Historické jádro Jáchymova z této doby je dnes městskou památkovou zónou. Ve 20. století v blízkosti města probíhala těžba uranu, do které byli nasazováni (zejména političtí) vězni.

Doly dnes již nejsou v provozu a například v areálu dolu Eduard se dnes nacházejí tratě a střelnice na biatlon. V okolí Jáchymova je i mnoho vleků, sjezdových a běžkařských tratí a občas se tu konají i závody v lyžařském orientačním běhu. Přibližně 3 km od Jáchymova se nachází dolní stanice sedačkové lanovky na Klínovec.

Město Jáchymov patří mezi nejvýznamnější evropská horní města. Na počátku 16. století zde bylo objeveno bohaté ložisko stříbra. V roce 1516, na místě osady Konradsgrün, bylo založeno Štěpánem Šlikem město sv. Jáchyma, dnešní Jáchymov. U jeho zrodu stála renesance spolu s humanismem a reformací. Nově založené město bylo v roce 1520 povýšeno na svobodné a královské. Bohatá naleziště kvalitního stříbra přilákala řadu prospektorů a horníků nejen z Čech, ale také ze Saska, Tyrol a z Porýní. Počet obyvatel vzrůstal a tak již počátkem roku 1520 zde žilo 4 963 osob, v roce 1533 dokonce 18 000. Jáchymov byl v Čechách druhým největším městem po Praze.

Roku 1524 se zde těžilo v 613 dolech a štolách. Výnos z důlních děl dosáhl tehdy 166 023 tolarů. Jáchymovské stříbro se zde také mincovalo. V mincovně hrabat Šliků začala historie mince označované podle místa původu Thal, Joachimsthal, Thaler, Talero a tolar. Šlikovské minci, jáchymovskému tolaru, vděčí za své jméno dnešní stejně oblíbený dolar. Bohaté město přilákalo i celou řadu umělců, medailérů a význačných učenců. v Jáchymově působil v letech 1527 - 1531 Georgius Agricola, zakladatel moderní mineralogie a montánní vědy. Město Jáchymov podnes ochraňuje cenný poklad, knihovnu latinské školy ze 16. století s řadou cenných tisků chráněných renesančními vazbami.

Na slávu jáchymovského rudného hornictví navázala báňská škola v Jáchymově, zřízená císařským dekretem na přelomu let 1716/1717. V té době se kromě stříbra těží olovo, arsen, kobalt, nikl a v okolí města i cín.

Osudovou surovinou se stal smolinec, ze kterého se připravoval uranit. Ten barvil sklo na žluto a zeleno. Výroba uranových barev ve státní továrně vedla k novému rozkvětu města.

Z odpadu při výrobě barev objevili manželé Curieovi polonium a radium (1898). K obnovení světového významu přispěl objev radioaktivity jáchymovských důlních vod v roce 1905. O rok později zde byly založeny první radonové lázně na světě.

Od r. 1948 zde vznikaly pracovní tábory, označené jako L - likvidační. Za prvních 20 let komunistického teroru prošlo lágry na jáchymovsku a příbramsku okolo 35000 lidí, převážně politických vězňů, nucených pracovat v podmínkách, jejichž označení za vražedné není ani v nejmenším přehnané. V padesátých letech se těžilo technikou stejnou jako v letech dvacátých a vězňové brali radioaktivní materiál do holých rukou. K tomu je třeba připočíst vdechování radonu a radioaktivního prachu ve štolách, dobu fárání, vražedné pracovní tempo a konečně přítomnost neznámých, až 400 let starých plísní. Po sametové revoluci vznikla kolem šachet a pracovních táborů historická naučná stezka "Jáchymovské peklo", někdy označované i jako "Jáchymovské uranové peklo"

Jáchymov je městem slavné historie, ale také městem lázeňským. Nabízí mnoho možností pro letní i zimní turistiku a sport a činí z Jáchymova významné centrum Krušnohoří.

 

Jáchymovské letopočty:

 

 • 1510 - je zde ražena první známá štola (ústí štoly je skryto za domem čp. 496
 • 1516 – osada Konradsgrün se proměňuje v hornickou kolonii Údolí (Thal)
 • 1517 – pojmenování po sv. Jáchymu – první hornické bouře
 • 1520 – majestátem krále Ludvíka se stává Jáchymov svobodným horní městem – 5000 obyvatel – 1200 domů - první ražby mincí zvaných později “tolary”
 • 1525 – hornické povstání, město má 13 tisíc obyvatel, výsledkem bylo vydání Horního řádu tištěného v Lipsku
 • 1529 - vydání Požárního řádu, jde o jediný tištěný dokument tohoto druhu na území Českého králoství
 • 1531 - zakoupení budovy radnice od Jeronýma Šlika
 • 1533 – město má 18 tisíc obyvatel (na 8 tisíc dělného lidu, tisíc důlních dozorců, horních a hutních úředníků)
 • 1534 – zahájena stavba královské mincovny, návštěva krále Ferdinanda I.
 • 1535 - založení latinské školy pod dolem Svornost v sousedství kostela (demolice v r. 1970)
 • 1538 - první požár radnice
 • 1540-44 - obnova radnice
 • 1547 – hrabata Šlikové ztrácejí všechna práva na doly
 • 1623 – uzavřen kostel, po roce vysvěcen jako katolický
 • 1636 – tvrdá katolizace, vystěhování obyvatel pro víru – obydleno pouze 144 domů
 • 1651 – přeložení královské mincovny do Prahy
 • 1716 – z nařízení císaře Karla VI. zřízena Horní škola (připravovala báňské odborníky)
 • 1782 - druhý požár radnice
 • 1782 - 84 - obnova radnice
 • 1785 – město navštěvuje J. W. Goethe
 • 1854 – továrna na výrobu uranových barev
 • 1864 – prameny na dole Svornost
 • 1873 – velký požár města (zničeno 400 domů, město ztrácí svůj původní vzhled)
 • 1873-74 - obnova radnice
 • 1896 – železniční spojení, trať Ostrov –Jáchymov)
 • konec 19. stol – začátek 20. stol. – významné vědecké objevy (radium, radioaktivita,), zprůmyslnění města (továrny na hračky, na kufry, rukavičkárna)
 • 1901-02 - přestavba radnice, zvýšena o jedno patro
 • 1905 - měření radioaktivity na dole Svornost (S. Mayer, J. Mache)
 • 1906 – první lázeňští hosté
 • 1912 – dokončena výstavba hotelu Radium-Kurhaus
 • 1930 - lázně poprvé navštívilo 10000 pacientů za rok
 • 1939 - likvidace továrny na radium a uranové barvy
 • 1946 - likvidace tabákové továrny a pivovaru, v létě návštěva Jana Masaryka (udělení čestného občanství)
 • 1947 – návštěva prezidenta republiky dr. E. Beneše
 • 1947 – Jáchymov sídlem okresu, znovuotevření Radium paláce
 • 1948 – zrušení kapucínského kláštera na Mariánské, zřizování táborů pro vězně (Bratrství, Rovnost, Nikolaj ad.), znárodnění Uranových dolů
 • 1949 - 51 - Jáchymov je společně s Horní Blatnou sídlem politického dvojokresu, náleží do loketského kraje
 • 1950 - otevření Hornického domu (divadelní sál, kino, restaurace, klubovny)
 • 1951 - zahájena stavba nové školy, dokončena v r. 1954, v r. 1964 přistavěna tělocvična
 • 1957 – zrušena železniční trať do Ostrova
 • 1961 - stavba nové silnice do Jáchymova, likvidace posledního pivovaru v dolní části náměstí
 • 1955 - 1961 - tajný prostor Jáchymov (město je uzavřenou oblastí)
 • 1961 - úplná uzavírka Uranových dolů, znovuotevření pro veřejnost, následný rozmach radioaktivních lázní
 • 1962 – navrtány nové radioaktivní prameny na Svornosti
 • 1966 – jubilejní oslavy města
 • 1975 – otevřen lázeňský ústav akademika F. Běhounka
 • 1981 – v březnu povodeň protržením hráze městského rybníka, v září propadnutí benzinové čerpací stanice
 • 1989 – otevřeno nové zdravotní středisko
 • 1991 – 475. výroční založení města Jáchymova – oslavy - ukončena rekonstrukce městského kulturního střediska
 • 1992 – 80. výročí lázeňského ústavu Radium Palác – červen - otevřen nový lázeňský ústav Curie pro domácí a zahraniční hosty
 • 1993 – udělen statut poutního místa kostelu sv. Jáchymova a sv. Anny - znovuodhalení pomníku hraběte Štěpána Šlika, zakladatele města
 • 1994 – 500. výročí narození Georgia Agricoly, lékaře a humanisty, který působil v Jáchymově v letech 1527 –1531
 • 1997 – návštěva prezidenta republiky Václava Havla
 • 1999 - výstavba obytného a rekreačního centra
 • 2000 - rekultivace skládky Popov za podpory projektu PHARE
 • 2001 - zahájení výstavby Domu s pečovatelskou službou
 • 2008 - zahájení obnovy fasád radnice
 • Martin Luther - německý náboženský reformátor
 • Marie Curie-Sklodowská - francouzská chemička a fyzička původem z Polska. Zabývala se zkoumáním jáchymovského smolince. Objevitelka polonia a radia.
 • František Běhounek - zabýval se výzkumem radioaktivity a vesmírného záření
 • Tomáš Garrigue Masaryk - zakladatel a první prezident ČSR. Jáchymov navštívil celkem sedmkrát. 7. 3. 1930 zde oslavil osmdesáté narozeniny. V této době zde také podstoupil léčbu.
 • Josef Mocker - český architekt, představitel restaurátorského purismu. V Jáchymově vypracoval plány současné podoby kostela sv. Jáchyma a sv. Anny.
 • Alois Jirásek - český prozaik, dramatik a politik, autor řady historických románů a představitel realismu
 • Richard Strauss - německý hudební skladatel pozdější éry romantismu; byl také známým dirigentem.
 • Fjodor Ivanovič Šaljapin - ruský operní zpěvák - bas
 • Eduard Bass - český spisovatel, novinář, zpěvák, fejetonista, herec, recitátor, konferenciér a textař
 • Karel May - německý spisovatel převážně dobrodružných románů
 • Josef II. - císař Svaté říše Římské. Na počest jeho návštěvy došlo k přejmenování dolu Helena Huber na Josef II.
 • Anton Peter Böhm - kněz, historik a kartograf
 • Johann Criginger
 • Johannes Sylvius Egranus - teolog, kazatel
 • Josef Štěp
 • Johannes Mathesius
 • Královská mincovna v Jáchymově - Hornické náměstí 37
 • Jáchymovská radnice z let 1540 - 1544
 • Kostel svatého Jáchyma a svaté Anny - děkanský římskokatolický kostel
 • Kostel Všech svatých, zvaný též špitální kostel - nejstarší dochovaná stavba ve městě
 • Knihovna latinské školy - v knihovně je 52 historických knih z let 1500 až 1629, evropských prvotisků
 • Měšťanské a patricijské domy v Jáchymově - pozdně gotické a renesanční domy v centru Jáchymova
 • Freudenstein - pozůstatky nejmladšího hradu v ČR
 • Důl Svornost - první radiový důl na světě
 • Kaple sv. Jana
 • Kaple svaté Anny
 • Kaple svaté Barbory
 • Kaple Kalvárie
 • Sousoší Nejsvětější Trojice před kostelem sv. Jáchyma a sv. Anny
 • Stadtteich
 • Důl Rovnost
 • Důl Bratrství
 • Štoly
 • Radiumpalác

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz