Židlochovice

Masarykova, 667 01, Židlochovice, Tel.: +420 547 426 024, infocentrum@zidlochovice.cz
Židlochovice/Společnost - Židlochovice
Jedná se o vinařskou obec ve Velkopavlovické vinařské podoblasti (viniční tratě Prostřední sady, Hačky, Výhon, Vinohrádky, Výšavy, Pastviska).

Za návštěvu určitě stojí místní rozhledna. Rozhledna Aktátová věž Výhon byla postavena v rámci projektu Výhon, turistický okruh s rozhlednou. Nově vybudovaný turistický okruh je vybaven turistickým mobiliářem a informačním systémem.

Židlochovice vznikly na výhodném sídelním prostoru na soutoku Svratky s Cezavou a na úpatí svahu kopce Výhonu. Archeologické důkazy pradávného osídlení pocházejí z doby příchodu Slovanů do našich zemí.

Od těch dob je místo neustále osídleno a přečkalo všechny pohromy jež Moravu během dlouhé řady staletí potkaly.

Jméno slovanské osady je odvozeno od jména snad stařešiny rodu Židlocha. Lid Židlích byli Židlochovici, osada v níž žili byli Židlochovice.

Listina z doby krále Václava I., která byla vydána pro kostel sv. Petra v Brně. Je na ní letopočet 1237 a jako jeden ze svědků se uvádí Rym de Selowiz. Listina byla opatřena pečetěmi, ty se však během staletí vydrolily a odpadly. Zbyly po nic jen konopné provázky. Originál listiny je uložena v Moravském zemském archivu v Brně.

Ve 14. století byla ves Židlochovice povýšena v souvislosti se zaváděním pěstování vína na městečko. Markrabě Jošt pro židlochovické vinaře vydává roku 1379 Horenské právo. Do znaku městečka se dostávají hrozny a zůstaly v něm i přes střídání majitelů a společenských řádů dodnes.

Od 24.2.1976 používají Židlochovice městskou symboliku znak a vlajku v této podobě.

"Znakem města Židlochovic je červený štít se zlatou vinnou ratolestí se třemi hrozny, přičemž dva z nich jsou na levé straně na d sebou, třetí pak v horní části strany pravé". (Strany jsou popisovány podle heraldické zásady, tedy z hlediska štítonoše, nikoli pozorovatele.) Červená a zlatá jsou tinkturami znaků Čech a Moravy. Vlastní figura pak připomíná rozkvět vinohradnictví v minulosti i současnosti, jakož i někdejší židlochovické horenské právo.

Židlochovice mají kromě znaku také svou vlajku. Při tvorbě vlajky se vychází z barev znaku. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Obdélníkové pole vlajky je rozděleno třemi vodorovnými pruhy v poměru šířek 1:2:1 v barvách žlutá - červená - žlutá. V žerďové části je umístěn židlochovický znak. Od červeného pruhu, na kterém leží, je oddělen žlutým proužkem. Tento proužek není lemem, je úzký jen tak, aby zřetelně odděloval obrys znaku od červeného pruhu.

  • Zámek (Židlochovice)
  • Cukrovar Židlochovice

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz