Krásná Lípa

Masarykova, 407 46, Krásná Lípa, Tel.: +420 412 383 413, informace@ceskesvycarsko.cz
Krásná Lípa/Společnost - Krásná Lípa
Krásná Lípa

krasna-lipa-2.jpg
Krásná Lípa je město na severu Česka, v severovýchodní části okresu Děčín. Leží na horním toku říčky Křinice na pomezí Národního parku České Švýcarsko a Lužických hor.
Mapa - Krásná Lípa

Masarykova, 407 46, Krásná Lípa

Telefon: +420 412 383 413
E-mail: informace@ceskesvycarsko.cz
Web: http://www.krasnalipa.cz


Zajímavé turistické cíle v okolí Krásné lípy.
(v závorce je uvedena vzdálenost a směr od centra Krásné Lípy)

BÍLÝ POTOK (15 km západně)
Pravobřežní přítok Křinice. Pramení jižně od železniční zastávky Mikulášovice horní nádraží. Tvoří státní hranici a v bývalé Zadní Doubici se na konci Kyjovského údolí vlévá do Křinice. Zajímavý skladbou dna.

BRTNICKÝ HRÁDEK (15 km severozápadně)
Nejmenší ze skalních hrádků labských pískovců. Malé stopy po tomto hrádku se nacházejí na pískovcovém ostrohu, který dominuje hlubokému dolu. Vznik hrádku se datuje do 13 stol., upevňoval zdejší panství Berků z Dubé. Patrně též chránil nejkratší spojení od Labe na Šluknovsko a do Lužice. Bez historických záznamů, není znám ani původní název hradu.

BRTNICKÉ LEDOPÁDY (10 km západně)
Hlavně v oblasti Velkého a Malého Vlčího potoka a oblasti Štenberka a Brtníků

BRTNICKÝ POTOK (12 km západně)
Pravobřežní přítok Křinice. Pramení pod Ptačím vrchem na SV od obce Brtníky. U mostu poblíž státní hranice ústí do Křinice.

ČERNÁ BRÁNA (15 km jihozápadně)
Přírodní útvar při ústí Hřebcova dolu v Jetřichovických stěnách. Zřícený skalní blok zde vytvořil 3 m vysokou a 5 m širokou přírodní bránu, kterou protéká Červený potok. 300m za Černou bránou je říčka Křinice a státní hranice se SRN.

DYMNÍK (5km severně)
Lesem porostlý čedičový vrch 2 km JZ od Rumburka. Pohodlný výstup, na vrcholu se nachází kamenná rozhledna (výška 15 m), která je otevřená od roku 1896, zatím volně přístupná. Pod vrcholem se také nachází restaurace.

OSADA DOUBICE 77 obyvatel (5km jihozápadně)
Vhodné místo k rekreaci. Ze všech stran chráněná hlubokými lesy. Nová Doubice splývá se starým sídlem slovanského původu. Vznikla parcelací šlechtického statku asi v 18 stol. K roku 1457 je zmínka o jedné z prvních sklářských hnutí u nás. Klasický kostel Nanebevzetí p. Marie z let 1811 - 1814. Budova býv. fary z r. 1814. Jde o typický a velmi pěkný dům s podstávkou se zděnou částí přízemí. Na území obce 1,5 km na J vrch Spravedlnost (Soudní vrch, Šibeniční vrch), s čedičovými sloupky. Na SV svahu Vápenný vrch. Na vrcholu zhotovená KČT Krásná Lípa turistická vyhlídka (1998).

EUSTACH (10 km jihozápadně)
Orientační místo 1 km na západ od Boru, 1 km na SSV od Tokáně. Rozcestí s loveckou chatkou, nazvané podle obrazu sv. Eustacha (= Ostaš, patron lovců), který zde pobýval.

HRANIČNÍ PŘECHOD (15 km západně)
V Zadní Doubici pro pěší turisty - obnoven 1.10.1996.

JESKYNĚ VÍL (7km západně)
Skalní převis a podzemní prostory na stráni na pravém břehu Křinice v Kyjovském údolí. Při dobrých klimatických podmínkách v zimním období ledové útvary.

Krásná Lípa je poprvé doložena roku 1361 a dlouhou dobu zřejmě byla jediným sídlištěm v celém okolí. Předkové pánů z Lipé povolali tehdy z Horních Frank asi 30 rodin kolonistů. Již dlouho předtím stál nedaleko odtud hrad Krásný Buk, který byl ale roku 1339 zničen a některá jeho práva byla údajně přenesena na majitele Staré rychty, která stála až do roku 1731 na křižovatce cest v místech dnešního Krásnolipského náměstí. Sousední ves Krásný Buk, připomínaná poprvé roku 1485, vznikla pravděpodobně až po válkách husitských.

Ještě v polovině 16. století patřila Krásná Lípa k tolštejnskému panství, ale 7. března 1573 ji Kryštof ze Šlejnic prodal bratřím Abrahamovi a Jindřichovi z Vartenberka, kteří ji připojili ke kamenickému panství. V roce 1614 panství získali Vchynští z Vchynic a Tetova (od roku 1619 rod Kinských), jehož příslušníci podporovali rozvoj řemesel. V roce 1731 přijal hrabě Filip Josef Kinský do svých služeb anglického textilního odborníka Johna Barnese, který zde založil manufakturu na přízi. Téhož roku 3. srpna získala Krásná Lípa od císaře Karla VI. statut městyse a roku 1733 byly novému městečku uděleny trhy. 5. ledna 1870 se Krásná Lípa stala městem. Nejvyššího počtu 6930 obyvatel dosáhla v roce 1910, poté se jejich počet pomalu snižoval. Ke značnému úpadku města došlo po odsunu původních německých obyvatel v letech 1945-1946, kdy se počet obyvatel snížil asi na polovinu a zbořeno bylo přes 300 opuštěných domů.

 • Franz Bendel (1833-1874), skladatel a pianista
 • Karlheinz Blaschke (* 1927), saský archivář a historik
 • Anton Friedrich (1820-1891), průmyslník a politik
 • August Frind (1852-1924), akademický malíř
 • Johann Hille (1852-1925), předseda Horského spolku pro nejsevernější Čechy
 • Albin Hugo Liebisch (1888-1965), konstruktér motocyklů Čechie-Böhmerland
 • Gerhard Mitter (1935-1969), automobilový závodník, Formule 1, Rallye, 3násobný mistr Evropy v jízdě do vrchu
 • August Stradal (1860-1930), hudební pedagog a skladatel
 • Anna Waldhauserová (1860-1946), básnířka a prozaička
 • Antonín Alois Weber (1877-1948), biskup litoměřické diecéze
 • Barokní kostel sv. Máří Magdaleny z let 1754/1758 a věží z roku 1777
 • Köglerova naučná stezka Krásnolipskem
 • Městský park
 • Národní park České Švýcarsko

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz