Kostelec nad Černými lesy

náměstí Smiřických, 28163, Kostelec nad Černými lesy, Tel.: +420 321 623 296, infocentrum@kostelecncl.cz
Kostelec nad Černými lesy/Společnost - Kostelec nad Černými lesy
V historii města až po dnešní dobu se nerozvíjel žádný větší průmysl. Oblast Černokostelecka i přes blízkost Prahy je právem nazývána plícemi středních Čech. Je vhodnou rekreační oblastí. Lesy a přírodní rezervace jsou ideálním místem na procházky a projížďky na kole.

Hrnčířské trhy byly obnoveny v roce 1989. Od té doby se Keramický den koná každoročně, a to poslední sobotu v květnu.

Počátky města sahají až do rané doby českých knížat Přemyslova rodu. Podle pověsti zbudoval svatý Vojtěch kostelík - castellum, který byl valem ohrazenou pevností, skýtající lidem ochranu v době nebezpečí. Z tohoto místa byla dobře střežena cesta z Prahy na Kouřim. Pevnost byla obklopena hlubokými, zdáli se černajícími jedlovými a smrkovými lesy.

První historicky doložené datum je rok 1344, ve kterém král Jan Lucemburský směnil s panem Ješkem z Náchoda kostelecký hrad a osadu za Náchod.

Původně bylo město slovanským sídlištěm. V r. 1489 byla ves Kostelec povýšena na městečko a dostala práva konání trhů a provozování řemesel. V r. 1920 byl název Černý Kostelec změněn na dnešní název Kostelec nad Černými lesy.

 • Gotický hrad, přestavěný ve čtyřkřídlý renesanční zámek
 • Nejpamátnější budovou ve městě je knížecí zámek. Vystavěl jej Jaroslav Smiřický ze Smiřic roku 1562 a kněžna Marie Terezie Savojská v letech 1750–1756 přestavěla průčelí. Dnes v zámku sídlí Školní lesní podnik České zemědělské univerzity.
 • Zámecká kaple sv. Vojtěcha
 • Zámecká kaple sv. Vojtěcha byla vystavěna Jaroslavem Smiřickým v letech 1564–1569 v místě původního opevnění. V 90. letech 20. století byla rekonstruována. Dnes slouží jako aula Fakulty lesnické a environmentální České zemědělské univerzity, je vyhledávaným místem pro svatební obřady a koncerty.
 • Farní kostel sv. Andělů strážných
 • Farní kostel sv. Andělů strážných na náměstí Smiřických je jednolodní barokní stavba vystavěná v letech 1735–1737. Přední věž dostavěna v letech 1892–1894. Hlavní oltář zřízen roku 1739 nákladem Marie Terezie Savojské, zobrazuje Anděla strážce ujímajícího se mladého poutníka (Archanděla Rafaela s malým Tobiášem).
 • Hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele
 • Bývalý hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele vystavěn roku 1600. Byl vypálen Švédy, opraven, znovu vyhořel. Po požáru roku 1756 byla původní stavba stržena a roku 1782–1783 vystavěn kostel nynější. Zvonice, prostá hranolová věž stojící opodál a pocházející z první poloviny 17. století, přestála jeho požár v roce 1756 bez pohromy.
 • Dům Marie Terezie kněžny Savojské
 • Dům Marie Terezie kněžny Savojské, původně zámecký špitál čili chudobinec, poskytoval ubytování starým sloužícím černokosteleckého zámku. Nechala jej vystavět Marie Terezie Savojská v letech 1726–1728. Budova měla systém teplovzdušného topení. Původní kapacita byla 24 osob. Po rekonstrukci dokončené v roce 1998 slouží dům jako ubytovna s kapacitou 48 lůžek.
 • Muzeum hrnčířství
 • Muzeum hrnčířství a galerie se nachází v budově renesančního panského domu, který v roce 1613 daroval Albrecht Smiřický obci. Před rokem 1668 sídlila v domě radnice. Mnoho historických dokumentů bylo zničeno čtyřmi požáry, které zachvátily budovu. Při poslední rekonstrukci bylo obnoveno původní loubí.
 • Pivovar
 • Bývalý pivovar, objekt z roku 1842 s polygonálním osmistěnným mlatem. V současnosti vzniká v objektu bývalého pivovaru muzeum pivovarnictví, které se snaží uchovat a vystavovat vybavení zaniklých pivovarů.
 • Budilova vila
 • Významnou ukázkou moderní architektury ve městě je zejména letní vila majitele kolínské elektrárny ESSO postavená architektem Jaroslavem Fragnerem ve 30. letech 20. století (v ulici V koupadlech).
 • Lesopark
 • Z celkové plochy 42,38 ha zaujímá lesní porost plochu 27,59 ha. Dalších 472 stromů porůstá zastavěné části areálu a tvoří doprovodná stromořadí, cest, dominantní solitery na paloucích, malebné skupiny na volných plochách a dělící pásy zeleně mezi stavbami. V lesní části je samostatně evidováno ještě 41 stromů, esteticky významných soliterů.
 • Lesopark byl vytvořen ve 30. letech z lesních pozemků, předaných lichtensteinskou lesní správou a postupně doplněn budovami. Druhové i věkové složení je pestré, v lesní části dominují 200leté buky a duby, zeleň v parkové část je nejrůznějšího zeměpisného původu.
 • Cílem projektu relaxační stezky je zpřístupnění lesoparku jako naučného a oddychového místa pro obyvatele areálu, občany a návštěvníky města. Pro poučení je vybudována naučná stezka, seznamující s význačnými dřevinami, k relaxaci pak úprava zákoutí s lavičkami, vybudování dětského hřiště a hřiště pro malé míčové sporty.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz