Lom

nám. Republiky, 435 11, Lom, Tel.: +420 476 769 860, podatelna@mesto-lom.cz
Lom/Společnost - Lom
V současné době má Lom přibližně 3861 obyvatel a díky jeho výhodné poloze v blízkosti měst Most, Litvínov a velkých podniků se zařadil mezi vyhledávané lokality pro stavby rodinných domků. Součástí města je k.ú. Loučná. V Lomu fungují všechny nezbytné služby, od policejní stanice, přes lékaře a ústav sociální péče až po kino a kulturní dům.

První archeologicky doložené známky osídlení území podél dnešního Lomského potoka jsou z období neolitu.Bohaté nálezy v této lokalitě pocházejí z keltského období.

Historická osada Lom vznikla na podkrušnohorské cestě koncem 12. stol. na území větrných polomů (německy Bruche). Náležela jednomu z nejmocnějších šlechtických rodů té doby - pánům Hrabišicům z Oseka (zakladatelé oseckého hradu Riesenburg). Později, v 1. pol. 14. stol., byla osada věnována mnišskému řádu cisteriánů z oseckého kláštera. V té době čítal Lom několik hospodářských stavení včetně vladycké usedlosti vladyků Gerunků a Kunců z Lomu.

Původně byl Lom zemědělskou usedlostí, od počátku 17. stol. je jeho historie úzce spjata s rudným dolováním a dobýváním hnědého uhlí.

Lom byl císařským rozhodnutím dne 7.2. 1902 povýšen na městys, na město pak 14.5. 1938. Znak získalo městečko privilegiem císaře Františka Josefa I, ze dne 22. května 1904. Do roku 1928 byl platným znakem města čtvrcený štít, v jehož 1. zlatém poli byla dubová snítka se třemi listy a dvěma žaludy v přirozené barvě, v 2. poli červeném zlatý pluh s kolečky, doleva obrácený, v 3. poli černém zlaté ozubené kolo a před ním svisle zlatá okřídlená hůl Merkurova, obtočená dvěma hady, ve 4. poli zlatém dvě zkřížená hornická kladiva, želízko doprava a navrch. Výnosem ministerstva vnitra z 18.7.1928 byl znak pozměněn.

Do roku 1989 hrozila městu likvidace v důsledku těžby uhlí. Tato skutečnost se odrazila na celkovém stavu města. Novou perspektivu přežití a dalšího rozvoje získalo město po r. 1989 rozhodnutím vytvořit na hranici města tzv. ochranný pilíř, omezit a konečně i zastavit v této lokalitě další těžbu uhlí. Toto mělo zásadní vliv na záchranu města v historických hranicích.

 

 • Jiří Hendrych - politik, poúnorový poslanec za KSČ
 • Květoslav Innemann - politik, poúnorový poslanec za KSČ
 • Jiřina Fikejzová - textařka
 • Eva Oubramová (1. 3. 1939 Lom – 21. 6. 1997 Most) - básnířka, spisovatelka a redaktorka
 • Josef Alois Náhlovský - komik

 

 • Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
 • Kaple Nejsvětější Trojice
 • Kaple v Loučné
 • Sokl s reliéfem sv.Jiří
 • Morový sloup
 • Smírčí kříž
 • Boží muka
 • Pomník J.H.Bankse
 • Pomník Francisco Ferrer
 • Památník skauta Antonína Novotného
 • Pomník obětem katastrofy na dole Kohinoor 1946
 • Památník obětem koncentračního tábora
 • Pomátník osvobození

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz