Přibyslav

Bechyňovo náměstí, 582 22, Přibyslav, Tel.: +420 569 430 811, epodatelna@pribyslav.cz
Přibyslav/Společnost - Přibyslav
V současnosti město Přibyslav mění k nepoznání. Opravují se domy, byla vybudována nová radnice, bazén, sportovní hala nebo víceúčelové sportoviště. Město též žije bohatým sportovním, kulturním a společenským životem. V podzimních měsících můžete navštívit Přibyslavské slavnosti, v rámci kterých probíhá Mlékárenský den, nebo podzimní Výstavu ovoce zeleniny, brambor a medu. Na své si jistě přijdou i milovníci hudby. Přibyslavské nocturno je svým zaměřením jistě potěší. V podzimních měsících si ve městě dávají dostaveníčko amatérští divadelníci na přehlídce Divadelní Přibyslav. I Filmový klub, který obohatil kulturní nabídku města, si získal své příznivce. Večery jsou koncipovány jako neformální setkání diváků se zajímavým filmem a umělci různého zaměření, převážně hudebníky. 

Při vyslovení jména Přibyslav se možná některým vybaví známý Pribináček nebo Hermelín, který již po mnoho let vyrábí závod Pribina Hesov.

První písemnou zmínku o Přibyslavi nalezneme v listině Jana Smila z Lichtenburka, která pochází z roku 1257. Tehdy mělo město sloužit jako strážní místo zajišťující bezpečnost na spojovací cestě mezi stezkami Libickou a Haberskou.  Když zde bylo později nalezeno stříbro a železo, nastal nejen prudký rozmach osídlování celého kraje, ale došlo i k rozvoji řemesel a obchodu. Králem Václavem I. byla městu udělena soudní pravomoc 1. stupně (horní právo) a další městská privilegia, která si město zachovalo i v pozdějších dobách. V období husitských válek (1420 – 1434) a i v letech následujících byla těžba stříbra utlumena a později na dlouhé desítky let zcela přerušena. Pozdější pokusy o její obnovení nevedly již nikdy k očekávaným výsledkům a proto se obyvatelé a následně i v 19. století průmysl, postupně vraceli k původnímu zaměření, tj. k zemědělství a k oborům s ním souvisejícím. Podomácky se tkalo plátno, necovalo, vyráběly se zemědělské nástroje. Zdejší oblast vyhlášena ve šlechtění a pěstování brambor i jejich zpracování. Vznikaly škrobárny nebo podniky na zpracování mléka a výrobu mléčných výrobků.
Přibyslav byla ve své historii několikráte postižena nejen válkami (např. 11. října 1424 zemřel u obce Schönfeld - dnes Žižkovo Pole - Jan Žižka z Trocnova), ale také častými požáry, kdy byl zničen nejeden historicky cenný objekt. V době obléhání města husity to byl středověký hrad i gotický kostel. V roce 1767 vyhořelo téměř celé město včetně věže, fary, školy, špitálu a střechy kostela. Nedotčeno tehdy zůstalo jen několik málo domů na náměstí.Na přelomu 19. a 20. století začal vzkvétat ve městě kulturní a společenský život. Byla založena celé řada spolků, zájmových sdružení nebo družstev. Některé z nich pracují až do dnes a obohacují tak i nadále kulturní a společenský život našeho města.

 • Roman Podrázský (24. února 1943 - 2. dubna 2001), kademický sochař
 • Ing. Stanislav Bechyně, DrSc. (20. července 1887 - 15. října 1973), architekt a pedagog
 • RNDr.Jan Bechyně (1920 - 1973), český entomolog
 • prof. Františka Kolářová-Vlčková, spisovatelka
 • Prof. J. Reinsberg, rektor UK
 • Prof. V. Vrtiš,  děkan LFUK
 • T. Pařík, houslista
 • F. Pilař, spisovatel
 • RNDr. K. Pátek, fyzik
 • generál A. Rada
 • Gotická věž z roku 1497
 • Přibyslavský zámek
 • Jezdecká socha Jana Žižky od Bohumila Kafky

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz