Stráž pod Ralskem

Revoluční, 471 27, Stráž pod Ralskem, Tel.: +420 728 181 613, infocentrum.strazpr@seznam.cz
Stráž pod Ralskem/Společnost - Stráž pod Ralskem
Stráž pod Ralskem

straz-pod-ralskem-2.jpg
Město Stráž pod Ralskem (německy Wartenberg) se nachází v okrese Česká Lípa, v Libereckém kraji, v údolí řeky Ploučnice pod kuželem vrchu Ralsko a vrchu Hamerský Špičák (462 m n. m.). Ke dni 1. ledna 2014 zde žilo 4021 obyvatel.[1] Město vzniklo v podhradí a převzalo název hradu Stráž - Wartenberg (počeštěle Vartenberk), který pochází z výrazu Warte auf dem Berg (česky stráž na hoře)
Mapa - Stráž pod Ralskem

Revoluční, 471 27, Stráž pod Ralskem

Telefon: +420 728 181 613
E-mail: infocentrum.strazpr@seznam.cz
Web: http://www.strazpr.cz


Stráž pod Ralskem s více než 4 tisíci obyvateli patří svou rozlohou ( 2154 ha ) spíše k menším městům Libereckého kraje.

Město se po letech uranové těžby opět snaží zaměřit na funkci rekreačního střediska, podporuje rozvoj cestovního ruchu a nabízí bohaté sportovní vyžití. K dispozici zde je plavecký areál s dalším sportovním zařízením, sportovní hala, tenisové kurty, fotbalové hřiště. Lákadlem pro sportovní nadšence je vodní lyžařský vlek na vodní nádrži Horka. Zajímavé okolí Stráže, včetně unikátních přírodních partií bývalého vojenského újezdu, vytváří velmi dobré předpoklady pro rozvoj turistiky (pěší i cykloturistiky). Ralská pahorkatina nabízí terén se značenými cyklotrasami jak pro rekreační cyklisty tak pro náročnější.
Další alternativy zábavy a odpočinku poskytuje kulturní dům ve Stráži pod Ralskem, který disponuje moderním kinosálem s prostorovým zvukem, divadelním jevištěm a dalšími prostory pro pořádání různých akcí. Pravidelně na sklonku jara se ve městě konají Wartenberské slavnosti k připomenutí historie města.

Stráž pod Ralskem je městečko, které vzniklo z podhradí a převzalo jméno svého mateřského hradu z druhé poloviny 13.století nazývané dříve Wartenberg (Warte auf Berge=stráž na vrchu). Hrad dal jméno mocnému panskému rodu, jehož pánové se psali s přídomkem "z Wartenberka". První zmínka o hradu Stráži je z roku 1281. Dalším z dokladů, potvrzujícím již existenci starobylého sídliště Stráže, je listina krále Václava II. z 28.srpna 1283. Strategický význam Stráže potvrzují události za husitských válek, kdy r. 1426 sirotci obsadili strážský hrad Wartenberg z obavy před císařem Zikmundem. V 16. století byli Wartenberkové vystřídáni Hyršpergáry a hrad byl přestavěn na zámek. Nastává výrazné podporování městských řemesel a obchodu.

První zmínka o obci je obsažena v listině krále Václava II. z 28. srpna 1283. Tehdy zde vybudovali Markvarticové hrad, podle nějž se pak mnozí pojmenovali, jako páni z Vartemberka. V 13. století jsou zmiňováni Markvart z Března a jeho syn Beneš z Vartemberka. Rodina Vartemberků jej i s vznikajícím městečkem v podhradí prodala roku 1504 Bartoloměji Hiršpekgárovi z Königshainu. Noví vlastníci hrad přestavěli na zámek a o 200 let později zámek i panství vč. městečka koupili Hartigové, kteří vlastnili i sousední panství Mimoňské. Od 15. století město mělo hrdelní soud, který vyšetřoval a trestal zločiny proti bezpečnosti kupců, k nimž došlo na cestě z Čech do Lužice. Císař Rudolf II. městu udělil znak obsahující slunečnici. Po třicetileté válce město přišlo o řadu privilegií. V roce 1785 císař Josef II. obci potvrdil tržní právo.

Rodina Hartigů se roku 1830 odstěhovala na nově upravený zámek v Mimoni a ze zdejšího se stalo sídlo jejich velkostatku. Původní dřevěná architektura byla zničena při rozsáhlém požáru v roce 1854, od 19. století se město měnilo na letovisko, když k rekreaci sloužilo zejména okolí Hamerského rybníka a od roku 1914 nově napuštěného Horeckého rybníka. Po první světové válce koupil velkostatek František Melichar

 • Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704) – barokní hudební skladatel a houslista
 • Daniel Josef Mayer z Mayernu (1656–1733) – pražský arcibiskup
 • Vilém Gabler (1821–1897) – pedagog a novinář
 • Rudolf Bitzan (1872–1938) – architekt, později žil v Drážďanech
 • Anton von Jaksch (1810–1887) – lékař, internista

 

 • Zámek Vartenberk-Dříve psaný Wartenberg, byl postaven na místě někdejšího hradu v 16. století na východní straně Zámeckého vrchu. V roce 1987 vyhořel a je veřejnosti nepřístupný.
 • Kaple svatého Jana Nepomuckého: Je situována nedaleko zámku na protější straně Zámeckého vrchu. Jedná se o barokní stavbu z roku 1722.[2] Dnes slouží pravoslavné církvi (bohoslužby v neděli 1× za 14 dní v 10.00).Mezi zámkem a kaplí je spojovací cesta s alejí mohutných stromů. Z cesty je odbočka dolů do města.
 • Kostel svatého Zikmunda
 • Budova fary u kostelaNechal jej postavit architektem J. J. Kurzem hrabě František Hartig v letech1772–1779. Dříve na jeho místě stál menší renesanční kostelík[4]zasvěcený sv. Mikuláši, který pro sešlost hrabě nechal roku 1772 zbořit. Nový kostel byl slavnostně vysvěcen 2. května 1781. U nového kostela je hřbitov a farní barokní budova Římsko-katolické církve. V kostele se konají pravidelně bohoslužby.
 • Morový sloup se sochou Panny Marie-Morový sloup v dolní části náměstí původně obsahoval jen sochy dvou andělů z roku 1721 od K. Steyera. V roce 1726 byly doplněny na zábradlí sochy čtyř světců (sv. Prokopa, sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána a sv. Šebestiána).
 • Vodní mlýn

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz