Klimkovice

Lidická, 742 83, Klimkovice, Tel.: +420 730 514 850, ic-klimkovice@erli.cz
Klimkovice/Společnost - Klimkovice
Klimkovice se nacházejí v těsné blízkosti Ostravy (7 km). Dějiny města sahají do 2. poloviny 14. století. Na první pohled zaujmou typickou siluetou bizarní věže kostela a starobylého zámku.

Součástí Klimkovic jsou části Josefovice, Václavovice a Hýlov. Na území katastru Klimkovic se nacházejí Sanatoria Klimkovice - lázeňský areál se rozkládá v lesnaté krajině na úpatí Nízkého Jeseníku, v krásné přírodní scenérii s výhledem na panorama Beskyd.

Název města Klimkovice je odvozen pravděpodobně od zakladatele původní osady s tvrzí Klementa, zvaného Klimek.

V roce 1373 jsou Klimkovice údajně poprvé zmiňovány, ale zprávu nelze dnes ověřit. První nepochybná zpráva pochází z roku 1416, kdy Beneš II. z Kravař uděluje městu právo odúmrti. Sídlem samostatného panství se město stává za Tasa z Bítova v roce 1451. Hynek II. Bruntálský z Vrbna osvobodil město v roce 1564 od robot a nahradil je odváděným platem a téhož roku povolil stavbu pivovaru na náměstí. Ondřej Bzenec z Markvartovic vystavěl ve městě renesanční zámek a kostel sv. Kateřiny v letech 1578 - 1579. Nejdéle vlastnili Klimkovice páni Vlčkové (Wilczkové) z Dobré Zemice v letech 1600 - 1848. V roce 1766 se měšťané zúčastnili velkého nevolnického povstání ve Slezsku a v tomtéž roce byl u Klimkovic učiněn první objev uhlí na Ostravsku. Město se stalo sídlem soudního okresu v letech 1850 - 1938. Po podpisu Mnichovské dohody byly Klimkovice 9. října 1938 obsazeny nacistickým Německem a v jeho rámci začleněny do tzv. Sudetoněmeckých území (Sudetendeutsche Gebiete). 1. května 1939 pak byly začleněny do říšské župy Sudetenland a v jejím rámci patřily do vládního obvodu Opava. Na konci druhé světové války zahájila Rudá armáda ve čtvrtek 26. dubna 1945 útok na město, které pak 1. května konečně osvobodila.

Klimkovice byly od roku 1911 spojeny s Ostravou parní železnicí, kterou od dvacátých let 20. století nahradily na témže tělese elektrické tramvaje provozované Společností moravských místních drah (SMMD). Po utvoření DPMO v roce 1949 byla pod něj začleněna i tato dráha a pod jeho hlavičkou fungovala až do noci z 31. prosince 1977 na 1. ledna 1978, kdy dojela poslední tramvaj do Ostravy. Po dráze se zachoval především násep a dále několik můstků. Nádražní budova v Klimkovicích slouží jako bytový dům. Na tuto dráhu vzpomíná i klimkovická spisovatelka Jarmila Glazarová ve svém stěžejním díle Roky v kruhu.

  • Jan Koppel - rektor olomoucké univerzity, děkan její právnické fakulty, předseda Moravského zemského sněmu
  • Vladimír Vůjtek - bývalý hráč ledního hokeje, dnes trenér
  • Karel Vůjtek - básník, spisovatel, novinář, fejetonista a překladatel

 

  • Muzeum v Klimkovicích

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz