Divadlo F. X. Šaldy

Náměstí Dr. E. Beneše, 460 01, Liberec, Tel.: +420 485 113 155, info@saldovo-divadlo.cz
Liberec/Divadla - Liberec
Divadlo F. X. Šaldy

fxposter.jpg
Divadlo F. X. Šaldy patří k vrcholným divadelním, operním a baletním scénám v Liberci a okolí. Jeho profesionální soubor hraje moderní i klasické kousky z per českých i zahraničních autorů. Návštěvník by jistě neměl přehlédnout ani architektonickou stránku, a sice oponu divadla, kterou vytvořil Gustav Klimt. Historicky cenná budova Divadla F. X. Šaldy v Liberci je dnes významným stánkem divadelního umění. Divadlo F. X. Šaldy se skládá celkem ze tří oddělených souborů. První reprezentuje činohra, následuje balet a opera. Plně profesionální herecký soubor hraje ve vlastním nastudování klasické i moderní divadelní kousky. Protože Liberec patřil do zóny německého obyvatelstva před druhou světovou válkou, je jasné, že české hry se zde přespříliš nenosily. Činohra v ryze českém podání vzniká až po druhé světové válce. Ani opera zde neměla na růžích ustláno, ta však má starší kořeny již ve dvacátých letech minulého století.
Mapa - Divadlo F. X. Šaldy

Náměstí Dr. E. Beneše, 460 01, Liberec

Telefon: +420 485 113 155
E-mail: info@saldovo-divadlo.cz
Web: http://www.saldovo-divadlo.cz


Budova Divadla F. X. Šaldy vzniká roku 1881, kdy je položen její základní kámen. O dva roky později je toto nové Městské divadlo otevřeno Schillerovým Vilémem Telem. Budova je stejně jako ostatní podobné městské divadelní stánky v novorenesančním slohu. Monumentálnost interiéru podtrhuje bohatá figurální výzdoba. Hlavní opona pochází od jednoho z nejznámějších představitelů tzv. vídeňské secese Gustava Klimta. Byla dvakrát restaurována. Budova divadla je moderně zrekonstruovaná a bezesporu patří k tomu nejlepšímu, co dnes může z hlediska historických hodnot Liberec svým návštěvníkům nabídnout.

Historie divadelní budovy dnešního Divadla F. X. Šaldy se začala psát krátce poté, co Soukenické divadlo 24. dubna 1879 ze záhadných příčin vyhořelo.
O vypracování projektu byli požádáni vídeňští architekti Ferdinand Fellner (1847 - 1916) a Hermann Helmer (1849 - 1919), jejichž ateliér patřil po řadu let k nejvýznamnějším v Evropě. Zaměstnávali v něm celý tým odborníků a ve spolupráci s nimi vybavili v poslední třetině 19. století reprezentativními divadelními budovami celou řadu velkých evropských měst. Postavili mj. Stadttheater ve Vídni (1872), Lidové divadlo v Pešti (1875), Stadttheater v Augsburgu (1877), Městské divadlo Na hradbách v Brně (Dnes Mahenovo divadlo - 1882), Městská divad-la ve Rjece (1885), v Bratislavě (dnes Slovenské národné divadlo - 1886), v Karlových Varech (1886), v Oděse (1887), Neues Deutsches Thea-ter v Praze (dnes Smetanovo divadlo - 1887), Volkstheater ve Vídni (1889), Stadttheater v Zürichu 1891) a další. Pro vyhledávanou firmu bylo příznačné optimální spojení architektonické invence a na tehdejší dobu progresivní technologie s obchodním duchem. Jejich stavby se vyznačovaly dokonalým provedením, odpovídajícím dobovému vkusu a estetickým představám těch nejnáročnějších zákazníků. Mezi ně patřili zřejmě i radní a mecenáši města Liberce, a tak jejich zásluhou se dostalo městu divadelní budovy, která patří v seznamu projektů pánů Fellnera a Helmera k dílům nejzdařilejším.
V září 1881 byly položeny základy nového divadla na obecním pozemku blízko náměstí (dnes Dr. Edvarda Beneše). Stavbu prováděli liberečtí stavitelé Sachers a Gärtner. A netrvala nijak dlouho: už 29. září 1883 bylo Městské divadlo slavnostně otevřeno Schillerovým Vilémem Tellem s předehrou Gioacchina Rossiniho. Divadelní budova postavená ve slohu novorenesančním má výhodnou polohu ve středu města a svými proporcemi zapadá mezi okolní stavby. Čelní frontu zdůrazňuje bohatá štuková výzdoba, která je lemována řadou soch s alegorickým významem. V ose vchodu jsou umístěna 2 hlavní sousoší: vpravo sedící postava Umění drží v ruce pochodeň, vlevo sedící bůh Apollo je obklopen postavami geniů na delfínech. Dále vpravo jsou stojící sochy múz a bohyň: Erato - múza milostné písně, Terpsichore - múza tance a Fortuna - bohyně šťastného řízení. Vlevo na vrcholu průčelí stojí socha Melpomene - múzy truchlohry, dále Thálie s maskou - múza komedie a bohyně Flora s květy. Všechny tyto pískovcové skulptury vytesal podle návrhů vídeňského sochaře Bendela kameník Reinhold Völke, rovněž z Vídně. Vnitřní architektura divadla působí - přes určitou snahu po monumentálnosti - svým bohatým členěním a vertikálním rozvinutím prostoru ve svých rozměrech intimně. Dalo by se říci, že má příjemné lidské dimenze. Neodmyslitelnou součástí atmosféry interiéru je sochařská a malířská výzdoba.


Vstupní foyer je nesen dvěma mohutnými mramorovými sloupy, za kterými se rozbíhají do stran dvě široká schodiště a do jejichž balustrádového a rovněž mramorového zábradlí je na odpočívadlech zasazené bronzové sousoší, které nese pětiramenný svícen. Hlediště má bohatou štukovou výzdobu: nástropní malby jsou dílem vídeňského malíře H. Löfflera a jejich námětem je cyklus běh lidského věku a hudba.
Hlavní opona pochází od rakouského mis-tra Gustava Klimta (1862 - 1918), budoucího předního představitele tzv. vídeňské secese a evropského malířství na přelomu století. Zhotovil ji se svým spolužákem Franzem Matschem (1861 - 1942) a mladším bratrem Ernestem (1864 - 1892) ještě v době studií na vídeňské umělecké průmyslové škole. Opona libereckého Městského divadla byla jedna z jejich prvních zakázek a vychází proto z tehdy ještě vžitých forem novorenesance a historizujícího slohu. Námětem je alegorický obraz, nesoucí název Triumf lásky. Bohužel dnes je jeho kresba méně čitelná. Dlouhá léta byla opona nechána na pospas povětrnostním vlivům,  v prostoru provaziště značně proměnlivým, které spolu s vysokou prašností, na jevišti každého divadla obvyklou, vykonaly své. Při rozsáhlé rekonstrukci jeviště i hlediště v roce 1968 - 1969 byla Klimtova opona značným nákladem restaurována. Znovu pak byla restaurována v roce 1993 - 1994 avšak ani odborný zásah už nedokázal uvést toto vzácné dílo do původního stavu. Daleko zachovalejší ukázkou mistrovské práce Künstlercompagnie bratří Klimtů a F. Matsche je o několik let mladší opona v divadle v Karlových Varech, která svou složitou alegorií s názvem Apoteóza básnického umění je důkazem estetické, myšlenkové a kompoziční vytříbenosti i technické zručnosti svých tvůrců. Závěrem je možno bez nadsázky říci, že budova libereckého divadla patří k tomu nejlepšímu, co bylo v této architektonické oblasti v našich zemích vystaveno. Dnes, po nedávné restauraci vnějšího pláště budovy i jejího okolí, září tato perla secesního stavitelství obnovenou krásou vstříc každému, kdo kolem ní prochází. Je třeba si jen přát, aby tak zářila v ústrety těm, kteří kolem budou procházet za dalších sto let.

Umělecký soubor činohry Divadla F. X. Šaldy

 • Albrecht Jakub
 • Baranová Karolína
 • Dianiška Tomáš
 • Dušek Ladislav
 • Hejret Vojtková Jana
 • Helšus Václav
 • Houška Přemysl
 • Impseil Tomáš
 • Korytářová Veronika
 • Kupka Zdeněk
 • Langová Lenka
 • Lecchiová Eva
 • Lohniská Michaela
 • Maléř Michal
 • Mottlová Barbora
 • Polách Martin
 • Prýmková Štěpánka
 • Stránská Jana
 • Stránský Martin
 • Tallerová Markéta
 • Tlalka Jaromír
 • Váhala Tomáš
 • Vydrová Kateřina

Umělecký soubor opery Divadla F. X. Šaldy

 • Alvarez Rafael
 • Bandžak Filip
 • Baranovská Aneta
 • Bartoš Sturc Jiří
 • Bartošová Alžběta
 • Bartůněk Tomáš
 • Benešová Zuzana
 • Blahynková Marie
 • Bragagnolo Michal
 • Briscein Aleš
 • Brückler Jiří
 • Čapka Celestýn
 • Černá Blanka
 • Černý Tomáš
 • Červinka Pavel
 • David Jiří
 • Fajtová Marie
 • Fišer Silkenová Lucie
 • Gondík Dalibor
 • Gondíková Adéla
 • Guth Miloš
 • Haan Richard
 • Hábl Karel
 • Hájková Lucie
 • Havránková Petra
 • Hejl Pavel
 • Hodný Milan
 • Hochelová Mariana
 • Horák Petr
 • Chadima Matěj
 • Jalovcová Kateřina
 • Jelínková Olga
 • Ježek Jan
 • Jirešová Ivana
 • Jirků Stanislava
 • Juránková Lucie
 • Kalina Zbyšek
 • Kašpárková Lucie
 • Katráková Michaela
 • Klamo Anna
 • Klečka Pavel
 • Klein Otokar
 • Kobrle Pavel
 • Kociánová Martina
 • Koplík Ondřej
 • Kopperová Gabriela
 • Krejčí Housková Václava
 • Kruglov Jurij
 • Křístek Michal
 • Kříž Oldřich
 • Kříž Jan
 • Kubečka Michael
 • Kubík Jiří
 • Leftwich Adam
 • Lichtenberg Marlene
 • Likérová Věra
 • Mičjar Marian
 • Mičjarová Veronika
 • Minutillo Hannah Esther
 • Mlynářová Lucie
 • Moravcová Myřátská Libuše
 • Moravec Josef
 • Morávek Jan
 • Nádeník Zdeněk
 • Nociar Juraj
 • Nosková Michaela
 • Nováková Radmila
 • Obručník Vénosová Lívia
 • Orel Anatolij
 • Otava Martin
 • Patočka Jaroslav
 • Pavlovič Lenka
 • Perná Barbora
 • Poláchová Věra
 • Polášková Barbora
 • Postránecká Hana
 • Přibyl Jiří
 • Rainer Jaroslav
 • Remeselník Róbert
 • Renier Michael
 • Révai Jan
 • Růžička Dušan
 • Růžičková Rózsa Michaela
 • Samek Richard
 • Shokalo Yevhen
 • Schwab Radim
 • Sklovska Sisa
 • Slavík Martin
 • Socha Ondřej
 • Soldánová Silvia
 • Sup Tomáš
 • Svobodová Jitka
 • Šildová Kateřina
 • Šimková Petra
 • Šípová Vanda
 • Šmídová Kateřina
 • Šrejma Martin
 • Šrejma Kačírková Jana
 • Šrejmová Kinjo Yukiko
 • Šťastná Dana
 • Švarcová Terezie
 • Švingr Pavel
 • Tenkrát Jan
 • Tetourová Jana
 • Todorova Anna
 • Vančura Pavel
 • Vasileva Christina
 • Velová Adéla
 • Veselý Martin
 • Višňakov Nikolaj
 • Vocel Roman
 • Vomáčková Alžběta
 • Vondrová Petra
 • Wallingerová Jana
 • Zavřel Vlastimil
 • Zíma Josef
 • Zimmel Jan
 • Žaludková Dagmar

Umělecký soubor baletu Divadla F. X. Šaldy

 • Bayniyazov Andrey
 • Bohuňovská Nikola
 • Brodaczová Šárka
 • Březina Jan
 • Gornalova Maria
 • Hanousková Marika
 • Kamenev Vladimir
 • Kolář Jaroslav
 • Miková Karolína
 • Morita Rie
 • Novotný Pavel
 • Pearce Annabel
 • Radionova Valerija
 • Šlapanská Veronika
 • Yurakov Alexey

Repertoár činohry

 • Bouřlivá plavba
 • Český Honza
 • Dianiška je bůh
 • Erotikon doktora Š.
 • Králova řeč
 • Krkonošské pohádky
 • Láska vole!
 • Listopad
 • Lsdown
 • Mickey Mouse je mrtvý
 • Nevěra
 • Penzion pro svobodné pány
 • Podivný případ se psem
 • Poručík z Inishmoru
 • Přísně tajné: Hrubá nemravnost
 • Revizor
 • Rodina je základ státu
 • Ruská zavařenina
 • Šťovík, pečené brambory
 • Testosteron
 • Tramvaj do stanice touha
 • Tučňáci na arše
 • Zkrocení zlé ženy
 • Ženy

Repertoár opery

 • Carmen
 • Čarostřelec
 • Česká mše vánoční
 • Česká opera – Gala
 • Démon
 • Don Quichotte
 • Gala Strauss
 • La Traviata
 • Madama Butterfly
 • Nabucco
 • Netopýr
 • Oratorium Svatá Ludmila
 • Orfeus a Eurydika
 • Ples v operetě
 • Prodaná nevěsta
 • Rigoletto
 • Robinson Crusoé
 • Rusalka
 • She Loves Me
 • Síla osudu
 • Sugar (Někdo to rád horké)
 • Světem muzikálu
 • Vánoční koncert - Rybova mše
 • Veselá vdova
 • Zpívání v dešti

Repertoár baletu

 • Café Reichenberg
 • Gustav Klimt
 • Harald – Hvězda se vrací!
 • Louskáček
 • Ota-Pavel-Raška
 • Periferie
 • Posedlost baletem – Ballet(ob)session
 • Tančírna nevyslovených přáníHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz