Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám., 675 71, Náměšť nad Oslavou, Tel.: +420 568 619 111, podatelna@mesto-namest.cz
Náměšť nad Oslavou/Společnost - Náměšť nad Oslavou
V listopadu 2006 byla do zkušebního provozu uvedena nová čistírna odpadních vod a tím ukončena etapa veškerého odkanalizování levého břehu Oslavy. Dokončení historicky největší investiční akce Náměště nad Oslavou vytváří potřebné zázemí pro další rozvoj města v oblasti bytové výstavby a trávení volnočasových aktivit.
V druhé polovině roku 2007 bude zpracována projektová dokumentace na výstavbu sportovní haly , zimního stadionu a areálu pro trávení volného času v Hájku. Město pracuje na přípravě vhodných lokalit pro individuální i skupinovou bytovou výstavbu.

Připravuje se koncepce rozvoje Náměště pro období 2007 – 2020.
V posledních letech došlo v životě města k mnoha významným událostem, zvláště pak rok 2003 byl ve znamení mnoha změn. Náměšť nad Oslavou se stala obcí III. stupně, nebo-li „malým okresem“. Stali jsme se jedněmi z těch, kteří zřizují Městský úřad nejen pro svou vlastní správu, ale také pro výkon přenesené státní správy na základě zmocnění daným zákonem. Za spoustou povinností a činností již občané nemusí dojíždět do okresního či krajského města, ale mohou využít výhod správní služby v místě bydliště.

Znovu po roce 2003 ožívá letitý problém s využitím letecké základny. Plánový přesun vrtulníkové základny z Přerova byl odložen a čeká na definitivní ztvrzení – dle posledního zasedání vlády ČR nejméně do 30.9.2007. Pro připomenutí krátká historie kauzy : смородина черная

V roce 2003 si naše město prožilo těžké chvíle, které nám připravili představitelé resortu obrany státu, když 4. června oznámili na letecké základně, že 30.11.2003 končí její provoz a že bude zrušena. Perspektivy našeho města začaly šednout a to, co se zdálo být jasné a schválené k realizaci, se začalo vytrácet. Náš ministr obrany rezignoval a vše bylo najednou jinak. Začal boj o existenci letecké základny a tím i o budoucnost celého města i celého regionu. Spojení ve společném úsilí o zachování letecké základny, které iniciovala Náměšť nad Oslavou pod vedením starosty Vladimíra Měrky bylo najednou tím hlavním činitelem. Spolupráce s velením základny, velitelem vzdušných sil, poslanci, starosty i občany okolních obcí, za účinné pomoci novinářů a sdělovacích prostředků vedla k úspěchu. bylo rozhodnuto , že základna zůstává, bude se dostavovat a od roku 2007 by měl počet profesionálních pracovníků dosahovat výše 1.800.

Náměšť nad Oslavou je také místem pro pořádání významných kulturních akcí celorepublikového i mezinárodního významu. Folkové prázdniny, stejně jako Concentus Moraviae se staly synonymem jedinečných hudebních festivalů s mezinárodní účastí a stoupající návštěvnost svědčí o jejich mimořádné kulturní a společenské kvalitě. Správa Státního zámku Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s Městským kulturním střediskem výrazně oživuje historické prostory této kulturní památky pořádáním tradičních zámeckých koncertů a navazuje tak na hudební tradice, které jsou v jeho zdech již po staletí ukryty.

První zmínka o Náměšti nad Oslavou pochází z roku 1234, kdy náměšťský hrad patřil do majetku rodu Mezeříčských z Lomnice. Z této doby zřejmě pochází okrouhlá věž v areálu zámku. Kolem roku 1304 měla být Náměšť zničena kumánskými hordami a také obsazena Lipoltem Krajířem z Krajku. V roce 1408 měl být hrad dobyt Lackem z Kravař, páni z Kravař se tak stali jeho majiteli. Byli jimi i za husitských válek a vzhledem k tomu, že byli víry podobojí, tak byla Náměšť drancována Zikmundovými vojsky. Dalším majitelem panství byl Ctibor Tovačovský z Cimburka, významný právník, který vyložil zemské právo v Knize Tovačovské, a jenž se za vlády Vladislava I. stal moravským zemským hejtmanem. Roku 1481 se opět mění majitel panství a znovu se jimi stávají pánové Mezeříčtí z Lomnice a Václav z Lomnice zřizuje na zámku tiskárnu, kde byla vytištěna první česká gramatika Beneše Optáta z Telče a Petra Gzely z Prahy.

Po letech vlády pánů z Lomnice získává panství Jan starší ze Žerotína, za jeho vlády byl tehdejší hrad přestavěn na zámek a tiskárnu českých bratří nechal přesunout z Ivančic do Kralic nad Oslavou, kde později byla vytištěna tzv. Bible kralická. Jeho syn Karel po bitvě na Bílé hoře odešel do exilu a v roce 1628 prodal panství Albrechtovi z Valdštejna. Dalším majitelem byl zanedlouho Jan Křtitel z Verdenberka. Ten se zasloužil žádostí o povýšení Náměště na městečko s vlastním městským znakem, Verdenberkové vlastnili panství až do vymření po meči v roce 1733. Náměšť zdědil Václav z Enkenvoirtu a roku 1752 panství prodal Bedřichu Vilému Haugvici.

O sedm let později město vyhořelo a také byl založen Bedřichem Vilémem kapucínský klášter, v roce 1795 byla v jeho místě zřízena výrobna látek. V této době již vládl náměšťskému panství Jindřich Vilém Haugvic. Založil zámeckou kapelu, udržoval kontakt s hudebníky z Vídně, znal se osobně se skladateli jako byli Christoph Willibald Gluck či Antonio Salieri. Jeho syn Karel Vilém (převzal panství v roce 1834) byl zase přítelem Johana Strausse a sám byl také hudebníkem a skladatelem. O několik let později se Náměšť stala sídlem okresního soudu a stala se sídlem soudního okresu (byla součástí politického okresu Třebíč) a v roce 1886 bylo město napojeno na železnici do Zastávky a dále do Brna. V roce 1923 se Náměšť nad Oslavou stala městem. Mezi lety 1949 a 1960 bylo město součástí okresu Velká Bíteš.

(Zdroj: Wikipedie)

 •     Vladimír Fiala – poslanec Sněmovny lidu, statik, ornitolog, do Náměště jej přivedla jeho manželka, autor knihy o ptactvu na náměšťských rybnících
 •     Fridrich Vilém Haugwitz – hrabě, velkou část života spojil s panstvím v Náměšti nad Oslavou
 •     Heinrich Homma – advokát, poslanec Moravského zemského sněmu, starosta Znojma
 •     Josef Chmelíček, (1823–1891), český kněz, teolog, hudební skladatel, pedagog a spisovatel
 •     Jan Chmelíček (1825–1891), hudební skladatel, teolog a pedagog
 •     Pavel Kubiš – hokejista
 •     Gottfried Rieger – kapelník u hraběte Haugwitze, narozen v Opavici
 •     Josef Strouhal – režisér, herec a divadelní ředitel divadla v Kladně
 •     Josef Šandera – voják, velitel výsadku Barium
 •     Štěpán Vlašín – literární kritik a historik
 •     Josef Winterhalder starší – sochař, který působil v Náměšti, narozen v Rakousku

(Zdroj: Wikipedie)

 •     Náměšťský zámek – původně gotický hrad, nyní renesanční zámek s expozicí gobelínů. Možnost prohlídek hraběcích ložnic a dětských pokojů.
 •     Náměšťská obora – chov daňků, kulturní a přírodní památka, evropsky významná lokalita
 •     Vojenské letiště Náměšť nad Oslavou
 •     Rozhledna Babylon u Kramolína
 •     Barokní most se sochami Josefa Winterhaldera
 •     Kostel sv. Jana Křtitele
 •     Kaple svaté Anny ve Špitálku
 •     Hrobka Haugwitzů
 •     Husův sbor
 •     Vicenický žleb
 •     Masarykovo náměstí
 •     Rathan – rybník
 •     Sousoší Nejsvětější Trojice
 •     Žižkův dub

(Zdroj: Wikipedie)


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz