Nýrsko

Náměstí, 340 22, Nýrsko, Tel.: +420 376 377 811, info@mestonyrsko.cz
Nýrsko/Společnost - Nýrsko
Okula Nýrsko a.s. je český podnik s dlouholetou tradicí zpracování plastických hmot, výroby vstřikovacích nástrojů a brýlových obrub. Základy současné firmy byly položeny již v roce 1895. Firma se specializuje na lisování výrobků z plastů, povrchové úpravy plastů lakováním, výrobu vstřikovacích forem a na výrobu obrouček brýlí.

Počátky firmy se datují do roku 1873, kdy bratři Eksteinovi založili v Praze optickou dílnu. V roce 1887 byla dílna přesunuta do Vídně, kde se značně rozrostla. Vlastní historie nýrského podniku začíná rokem 1895, kdy sem byla z Vídně přesunuta výroba brýlové optiky a mechaniky.

Firma svými výrobky zásobovala nejen Čechy a Moravu, ale i ostatní části rakousko-uherské monarchie. Počet zaměstnanců neustále vzrůstal a v roce 1939 přesáhl číslo 500. Výroba nebyla přerušena ani během 2. světové války. K jejímu přerušení došlo až na konci války, kdy byl závod vybombardován.

Počátkem března 1946 byl zřízen n. p. Okula. V roce 1951 došlo k rozšíření výroby nylonových a acetátových brýlí o nástrojárnu a zámečnickou dílnu. Roku 1958 se závod stal součástí sdružení podniků pro zdravotnickou výrobu SPOFA. Od té doby se zde začaly vyrábět i ochranné pracovní pomůcky. To jsou počátky současného dominantního výrobního programu – plastikářské výroby. V roce 1991 byl státní podnik Okula zařazen do první vlny kuponové privatizace a k 1. 5. 1992 byl transformován do podoby akciové společnosti. Privatizace firmy byla ukončena v polovině roku 1995.

(Zdroj: Wikipedie)

Nejprve existovalo Horní Nýrsko až později Dolní Nýrsko. Obě dvě se nalézaly u brodu na staré obchodní stezce z Plzně do Bavorska. První zpráva o Nýrsku je z roku 1327. vybíralo se zde mýto. Roku 1352 byl v Horním Nýrsku postaven kostel sv. Tomáše. Horní Nýrsko patřilo k nedalekému hradu Pajrek (Bayereck) a Dolní k tvrzi v Bystřici nad Úhlavou. Roku 1467 byly Nýrska vypleněny křižáky, kteří však zde byli vzápětí v bitvě s krajskou hotovostí na hlavu poraženi. Roku 1558 byla obě Nýrska spojena v jeden celek. Roku 1593 získalo Nýrsko městská práva. V 19. století byla v Nýrsku významná výroba modrotisku. Významným pro rozvoj města bylo železniční spojení s Plzní a Bavorskem přes Železnou Rudu z roku 1876 a 1877. Roku 1895 byla do Nýrska z Vídně přeložena továrna na výrobu brýlí W. Eckstein a spol (pozdější Okula). Po 2. světové válce byla většina německých obyvatel vystěhována. V 70. letech byla velká část staveb na náměstí původně Dolního Nýrska stržena, a to včetně kostela Čtrnácti svatých pomocníků.

(Zdroj: Wikipedie)

  •     Kostel svatého Tomáše
  •     Židovský hřbitov
  •     Pomník a hrob obětí okupace
  •     Fara
  •     Radnice
  •     Zřícenina hradu Pajrek
  •     Muzeum královského hvozdu
  •     Lesní divadlo Nýrsko

(Zdroj: Wikipedie)

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz