Nové Strašecí

Komenského náměstí, 271 01, Nové Strašecí, Tel.: +420 313 572 511, podatelna@novestraseci.cz
Nové Strašecí/Společnost - Nové Strašecí
Město Nové Strašecí se rozkládá v okrese Rakovník, čtyřicet kilometrů od Prahy, směrem na Karlovy Vary.

Nové Strašecí společně s městysem Mšec a třinácti spádovými obcemi tvoří mikroregion Novostrašecko, který tvoří severovýchodní území rakovnického okresu, na severu sousedící s okresem Louny a na východě s okresem Kladno.

Celé území je "vklíněno" mezi rozlehlé křivoklátské a hříškovské lesy. Svojí rozsáhlostí a nízkou hustotou sídel patří mezi nejméně osídlené regiony a je známé zejména jako houbařský ráj.

Turisticky se jedná o velmi zajímavou destinaci, ale s ohledem na nedostatek kempů je území využíváno spíš pro individuální rekreaci, ať již v chatových osadách v okolí nesčetných rybníků nebo vesnických budovách využívaných na chalupaření.
Vlivem frekventované dopravní tepny, silnice Praha - Karlovy Vary, jsme z větší části jen průjezdním místem, škoda, protože máme co nabídnout.

Nemáme ve své lokalitě světoznámé památky, jako hrady, zámky a chrámy, ale každá z našich obcí má své kouzlo a také tajemství skryté chrámem přírody, které jako by vyzývalo k pěším nebo cyklistickým túrám.

Pojďte se s námi přesvědčit, vezměte kolo nebo trekingové hole a vzhůru za poznáním.

Archeologické nálezy na území města poukazjí na osídlení v mladší době kamenné. Obec byla založena pravděpodobně v době vlády Jana Lucemburského v souvislosti s osidlováním Křivoklátska emfyteutickými sídlišti. První písemná zmínka o osadě Strašice pochází z roku 1334, coby o obci náležící ke královskému panství Křivoklát, pochází z let 1334 až 1343. Vznik názvu obce (původně Strašice) není zcela jasný: buď je odvozen od výrazu strach/strašit, nebo od vlastního jména Strašata.

V 15. století získávají Strašice některá privilegia a roku 1480 jsou povýšeny na městečko. V roce 1503 propůjčil král Vladislav II. Strašicím městská práva a městský znak. Ten který je tvořen královou bustou, českým lvem a stříbrnou případně zlatou iniciálou „W“ v červeném poli. Od motivu znaku je odvozena také podoba městského praporu. Kolem roku 1500 získali řemeslníci a obchodníci ve městě právo svobodné činnosti. Roku 1553 bylo celé město zničeno požárem. Po požáru bylo město nově vybudováno, jeho výstavba byla dokončena pravděpodobně k počátku 17. století, a od té doby nese název Nové Strašecí.

V roce 1610 byla založena městská kronika. Jelikož rada města byla evangelického vyznání, došlo ke sporům s pražským arcibiskupem. Během třicetileté války bylo město z asi pěti sty obyvatel několikrát vypleněno a roku 1639 zapáleno švédskými vojáky. Následkem zakoupením se roku 1685 novými správci panství Křivoklát a tím i města Nového Strašecí stali hrabata z Valdštejna a po nich Fürstenberkové. V letech 1811 a 1812 byly části města zničeny dvěma požáry. Po zrušení patrimoniálního panství se Nové Strašecí / Neu Straschitz roku 1848 stalo sídlem okresního soudu a v roce 1850 součástí správního okresu Slaný. Ve městě, k němuž již náležela i část Pecínov Strašecký, žilo v té době asi 2200 lidí. V roce 1871 byla uvedena do provozu trať Buštěhradské dráhy z Prahy do podkrušnohorských uhelných pánví.

Roku 1949 se Nové Strašecí stalo samostatným okresem. V té době bylo poblíž Pecínova započato s těžbou lupku a někdejší ves sestávající ze dvou částí (Pecínov Strašecký a Pecínov Rynholecký) byla zbourána. Zachována zůstala jen osada Vobíralka (něm. Ober Petzinov). Roku 1960 byl okres Nové Strašecí opět zrušen a město bylo přiřazeno k rakovnickému okresu.

(Zdroj: Wikipedie)

 • Josef Neumann (1852–1915), český železniční inženýr, úředník státních drah a politik, na počátku 20. století poslanec Říšské rady
 • Vojtěch Kuchynka (1871–1942), český kontrabasista, sbormistr a hudební skladatel

(Zdroj: Wikipedie)

Geografickým i společenským a kulturním středem města je Komenského náměstí, kde se nachází městský úřad, budova někdejší radnice s věží a hodinami, která je dominantou celého náměstí. Je zde množství obchodů, restaurací apod.

Významné objekty:

 • Radnice (č.p. 189) je původně renesanční patrová budova s hranolovou věží. V horních místnostech zasedala městská rada, v přízemí byl hostinec a šatlava. V současnosti zde sídlí umělecká škola.
 • Městský úřad (č.p. 201) sídlí v někdejší budově hospodářské záložny. Po roce 1949, kdy město Nové Strašecí bylo samostatným okresem (1949-1960)
 • gymnázium J. A. Komenského (č.p. 209) postaveno roku 1879.
 • Kostel Narození Panny Marie postavený v gotickém slohu, roku 1553 renesančně přestavěn a v roce 1707 zbarokizován. Dnešní podoby je z rekonstrukce v letech 1837 – 1840.
 • Kaple sv. Isidora postavená roku 1711. Byla zrušena výnosem císaře Josefa II. a obnovena roku 1830.
 • Husův sbor, kostel církve československé vznikl zrestaurováním židovské synagogy roku 1953.
 • Fara
 • Židovský hřbitov
 • Rodný dům Leopolda Kochmana (1847 – 1919), českého novináře
 • Keramická továrna, hrnčířská dílna p. Volfa
 • Rozhledna Mackova hora
 • Kaplička Nejsvětější Trojice na Mackově hoře
 • Kaplička a stará lípa v polích
 • přírodní památka Na Novém rybníce v k. ú. obce

(Zdroj: Wikipedie)


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz