Chlumec nad Cidlinou

Klicperovo náměstí, 503 51, Chlumec nad Cidlinou, Tel.: +420 495 703 871, mesto@chlumecnc.cz
Chlumec nad Cidlinou/Společnost - Chlumec nad Cidlinou
Chlumec nad Cidlinou, starobylé město východních Čech ležící asi 28 km západně od Hradce Králové na soutoku řeky Cidliny s Bystřicí, obklopuje mírně zvlněná krajina, střídají se zde louky, lány obilí nebo ovocné sady s rozsáhlými lesy a rybníky. Zeleň, která zaujímá i značnou část uvnitř města, mu dala přívlastek – město v zahradách. K městu, kde trvale žije 5357 trvale hlášených obyvatel, náleží místní části Kladruby, Lučice a Pamětník.

Chlumec nad Cidlinou proslavilo několik významných rodáků – historik, básník a překladatel Jaroslav Goll, pomolog Jan Říha, slovníkář a učitel Mistr Bartoloměj Klaret de Solencia, dramatik a „otec české veselohry“ Václav Kliment Klicpera, jehož pomník z roku 1874 zdobí chlumecké náměstí, které nese i jeho jméno.

Nejstarší údaje naznačující existenci Chlumce pocházejí z první poloviny 12. století. Patrně v této době vznikla nejstarší architektonická památka – původně farní, později hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice. Postaven byl v románském stylu, později přestavěn ve stylu gotickém. Jeho původní podoba je zachována ve znaku města.

Od roku 1611 je život města spojen se šlechtickým rodem Kinských a jejich sídlem, zámkem Karlova Koruna, postaveným v letech 1721 - 1723 podle plánů jednoho z nejvýznamnějších architektů českého baroka Jana Santini – Aichela. Je nejznámější a nejcennější stavební památkou a bezpochyby dominantou města i okolí.

Klicperovu náměstí dominuje goticko-renesanční kostel. sv. Voršily, postavený za vlády Pernštejnů. Ve východní části chlumeckého náměstí se tyčí Mariánský sloup, který nechal postavit v roce 1710 Václav Norbert Kinský na počest vítězství císaře Josefa I. a jeho spojenců nad Ludvíkem XIV. o španělské dědictví. Severně od náměstí se nachází bývalý klášter Loreta, nyní sídlo městského muzea s unikátní sbírkou zemědělských strojů a nářadí.

Do historie se město zapsalo porážkou selské rebelie v roce 1775, kdy byli vzbouření sedláci nahnáni císařským vojskem do dnes již neexistujícího Velkochlumeckého rybníka. Tato událost se zvěčnila ve rčení „Dopadli jak sedláci u Chlumce“. Dodnes ji připomíná Památník selských bouří stojící východně od města na malém návrší řečeném Skalka.

K občanské vybavenosti v současnosti patří mateřská a základní škola, městská knihovna s informačním střediskem, pošta, městské kulturní středisko Klicperův dům, hudební klub Říhův dům, Občanské centrum, zdravotní středisko s ordinacemi soukromých lékařů, lékárny, oddělení policie. Ke sportu a k rekreaci mohou občané využívat hřiště, tělocvičnu, krytou sportovní halu, koupaliště nebo bowlingovou dráhu. Občerstvení a ubytování nabízí hned několik hotelů, restaurací a hospůdek. Dobrou dopravní obslužnost zajišťují vlakové i autobusové spoje.

Mezi atraktivní výhledy v blízkém okolí města zajisté patří pohled na Žehuňský rybník, jímž protéká řeka Cidlina a je svou rozlohou devátý největší v Čechách, z loveckého zámečku Obora, jež je též majetkem rodu Kinských. Vlastní obora nad rybníkem je vyhlášená chovem muflonů a daňků. Překrásnou pěší túru lze naplánovat též do chlumeckých luhů podél řeky Cidliny. Zde se nachází velká bažantnice a nedaleko od ní místo, kde stával bájný strom Morana, dnes pouze zbytek tisíciletého jilmu.

Osada a později město bylo založeno na kopci Chlum pravděpodobně někdy v 11. století. První písemná zmínka pochází z roku 1110 u příležitosti bojů Vladislava I. s polským králem Boleslavem III. Křivoústým. Další písemná zmínka pochází z roku 1130, kdy se na zdejší vodní tvrzi vybudované u brodu přes řeku Cidlinu připomínají Zdeslav a Diviš z Chlumce. V roce 1167 je Zdeslav titulován jako purkrabí kouřimský a v roce 1170 jako purkrabí na Žatci.

Když jeho bohatnoucí rod vybudoval v polovině 13. století hrad Český Šternberk, začali se psát ze Šternberka. Šternberkové drželi Chlumec nad Cidlinou do roku 1393. V letech 1400 - 1461 držel Chlumec rod pánů z Bergova, po nich se vystřídali v roce 1469 Samuel z Hrádku, 1472 Vaněk z Valečova, Jan a Vilém z Landštejna do roku 1517. Od roku 1547 do roku 1611 byl Chlumec komorním panstvím. Od roku 1611 patřil Chlumec s přerušením v letech 1618 - 1620 rodu Kinských z Vchynic a Tetova. V roce 1948 byl jim majetek znárodněn a po roce 1989 vrácen v restituci.

(Zdroj: Wikipedie)

 •     Jaroslav Goll – český historik a medievalista
 •     Jan Hanuš – český fotbalista
 •     Aleš Hruška – český fotbalista
 •     František Oldřich Kinský – český šlechtic, politik a diplomat
 •     Radslav Kinský – byl český imunobiolog, zakladatel reprodukční imunologie a třetí český velkopřevor lazariánů
 •     Klaret – autor velkého česko-latinského slovníku
 •     Václav Kliment Klicpera – český dramatik
 •     František Klicpera – český profesor
 •     Jiří Krejčí – český fotbalista
 •     Karel Kuča - architekt, publicista, výtvarník
 •     Antonín Lauterbach – pedagog, spisovatel a divadelník
 •     Ivana Loudová – česká hudební skladatelka a pedagožka (8. března 1941)
 •     Zdeněk Matějček – byl světově uznávaný psycholog
 •     Miroslav Ouzký – český lékař a politik
 •     Václav Pilař – český fotbalista
 •     Josef Rumler – český básník
 •     Jan Říha – pomolog evropského významu
 •     Berta von Suttner rozená Kinská – nositelka Nobelovy ceny za mír 1905
 •     Ladislav Vízek – český fotbalový internacionál

(Zdroj: Wikipedie)

 • Nejstarší památkou ve městě je kostel Sv. Trojice založený ve 12. století a v pozdějších dobách mnohokrát přestavován. Stavba je plochostropá s trojbokým presbytářem a dřevěnou hranolovou věží. Jeho vnitřní výzdoba pochází ze 17. století. Kolem vnějších zdí presbytáře jsou umístěny empírové pomníky z dílny sochaře Suchardy.
 • Hřbitovní kaple v městském parku zvaná Zubatovská byla postavena v polovině 19. století v empírovém slohu.
 • Zámek Karlova Koruna - postaven v letech 1721 - 1723 v barokním slohu stavitelem Františkem Maximiliánem Kaňkou podle plánů G. Santiniho. Jedná se o válcovitou centrální stavbu ke které paprskovitě přiléhají tři křídla čtvercového půdorysu. Zámek tvoří dominantu širokého okolí. Byl postaven na počest císaře Karla VI.
 • Zámecká kaple Panny Marie Sedmibolestné z poloviny 18. století sloužila jako rodinná hrobka Kinských.
 • Děkanský chrám Svaté Voršily na Klicperově náměstí byl založen v roce 1538 ve stylu pozdní gotiky a dokončen roku 1543 ve stylu renesance. Je trojlodní s hranolovou věží a cibulovou bání s trojbokým presbytářem. Trojlodí je sklenuto křížovou klenbou a vnitřní zařízení je po požáru z roku 1774 rokokové.
 • Barokní mariánský sloup z roku 1710
 • Bývalý klášter Loreta - byl vystavěn v letech 1717 - 1719 stavitelem Františkem Maximiliánem Kaňkou v barokním slohu pro piaristy. Uprostřed čtvercového nádvoří stávala Svatá chýše se čtyřmi oltáři. Za Josefa II. byl klášter zrušen, budova převedena ve špitál a po první světové válce na byty. Po roce 1989 byla rekonstruována a v současné době je zde umístěna expozice zemědělského náčiní a historie města.
 • Starý vodní hrad byl ve středověku obehnán dvojím valem, za vlády Pernštejnů byly vybudovány velké zemní bašty. Hrad byl založen nejspíše v průběhu 70.-80. let 15. století za Samuela z Hrádku. V roce 1521 ho koupil Vojtěch z Perštejna který ho velkolepě přestavěl. V roce 1547 hrad získala královská komora, která ho nechala upravit a vystavěla zde pivovar. Za třicetileté války hrál hrad významnou roli a byl poškozen, jeho opevnění bylo posilováno. V dalším vývoji byl hrad změněn na zámek a stal se rezidencí rodu Vchynských. Po roce 1745 hrad vyhořel a nebyl již opravován. Poslední zbytky valů byly rozvezeny v roce 1956.
 • V blízkosti města je umístěna socha rebelujícího sedláka - památník selského povstání v roce 1775.
 • Kaple sv. Jana se nachází při cestě mezi Chlumcem a Mlékosrby v lese Na Luhách.
 • Hřebčín Ostrov byl postaven hraběcí rodinou Kinských jako součástí malebného zámku Karlova Koruna. Hřebčín prošel v roce 2010 rozsáhlou rekonstrukcí.

(Zdroj: Wikipedie)


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz