Týnec nad Sázavou

K Náklí, 257 41, Týnec n. Sázavou, Tel.: +420 317 729 050, ic@centrumtynec.cz
Týnec n. Sázavou/Společnost - Týnec n. Sázavou
Týnec nad Sázavou

tynec-nad-sazavou-8.jpg
Město s 5 600 obyvateli je významným střediskem dolního Posázaví. K městu náleží místní části Chrást nad Sázavou, Podělusy, Pecerady, Zbořený Kostelec, Krusičany, Brodce, Čakovice a osady Větrov a Hůrka.
Mapa - Týnec nad Sázavou

K Náklí, 257 41, Týnec n. Sázavou

Telefon: +420 317 729 050
E-mail: ic@centrumtynec.cz
Web: http://www.mestotynec.cz


Díky své poloze na řece Sázavě s řadou jezů a starých mlýnů, uprostřed lesů a díky bohaté historii byl a stále je Týnec místem vyhledávaným turisty, zejména pak vodáky. Město je rozděleno řekou na dvě části. Na levém břehu leží starší část s historickými objekty, kterým dominuje vysoká gotická věž s úchvatným pohledem do Posázaví, ale i na vrchy za Benešovem. Na břehu pravém návštěvník najde novější výstavbu, sídliště, úřady a obchody. Dominantou této strany jsou moderní objekty dvou domů s pečovatelskou službou.

Město Týnec nad Sázavou se nachází v severní části okresu Benešov, 35 km jižně od hlavního města státu Prahy a 10 km od okresního města Benešova. Leží na obou březích v malebném údolí řeky Sázavy a je významným střediskem dolního Posázaví.

Týnec nad Sázavou má velmi starou historii. Samo jeho jméno ukazuje, že na jeho místě, kde se nachází týnecký hrad, bývala opevněná sada „zatýněná“ – Týnec. Toto obydlí mělo pravděpodobně vztah k prastaré obchodní cestě, která vedla přes Sázavu kolem hradu Kostelce z jižních Čech na Prahu.

Stavební památky v historické části města a jeho okolí z přelomu 1. a 2. tisíciletí svědčí o jeho dávné minulosti a významu místa. Dominantou historického jádra města je kamenitá románská rotunda, ke které patřil sídelní objekt odkrytý při výzkumu v roce 1969. Měl kůlovou konstrukci a pocházel asi z 11.století. Na jeho místě vznikl na přelomu 12. a 13. století kamenný románský palác a později obranná hranolová věž připojená k rotundě, která se dochovala dodnes. Pravděpodobně šlo o přemyslovské sídlo, které mělo především pevnostní funkci.

Nejstarší zprávy o týneckém hradě a jeho majitelích pocházejí spolu s dějinami Kostelce z doby Jana Lucemburského. První majitel hradu známý z písemných pramenů byl Oldřich z Týnce r. 1318. Byl jedním z předků rodu Medků z Valdeka , kterému dlouho hrad patřil. V době jagellonské jej vystřídal rod Klinštejnů a Velemlýnských. V roce 1602 koupila Týnec a Konopiště Dorota Hodějovská z Hodějova a po ní jej zdědil její syn Adam. Po bitvě na Bílé Hoře byl majetek zkonfiskován a roku 1622 prodán Albrechtovy z Valdštejna. V roce 1627 byl týnecký hrad vypálen a zpustošen byl i Týnec. Hrad byl z části opraven, ale roku 1651 vyhořel podruhé a zpustl docela.

Teprve v roce 1785, kdy se stal majitelem Konopiště a Týnce hrabě František Josef Z Vrtby, se zanedbaný Týnec znovu povznesl. Hrabě z vrtby založil roku 1791 továrnu na kameninové zboží a k továrním účelům nechal upravit i Týnecký hrad i románskou rotundu.Ve Vrtbově době dosáhla kamenina věhlasu a po výtvarné stránce vysokých uměleckých hodnot. Díky rozšíření výroby Vrtba nechal postavit v roce 1812 novou tovární budovu . Stavba v empírovém slohu, kterou zdobí v průčelí znak hrabat z Vrtby stojí v Týnci dodnes. Je to dnešní kulturní dům. Hrabě s Vrtby odkázal konopištské panství a tedy i týneckou továrnu Janu Karlovi , knížeti z Lobkovic.

V době prusko-rakouské války zanikla výroba z důvodu konkurence i nedostatku dříví úplně.

Budova továrny byla později přeměněna arcivévodou Ferdinandem d´Este na hotel.

Zakladatelem moderního průmyslu se stal ve 30. letech pražský podnikatel Ing. František Janeček. V Týnci postavil slévárnu hliníku, oceli a barevných kovů METAZ. V zakoupené přádelně na Brodcích zahájil výrobu motocyklů JAWA a osobních vozů MINOR.

Pan Ing. František Janeček položil dobré základy ke kompletní strojírenské výrobě na Týnecku pro výrobu silničních motorových vozidel, osobních aut a motocyklů. Tento slibný vývoj přerušila II. světová válka. Výroba v Janečkově továrně v Týnci a Brodcích byla zaměřena na zbrojní výrobu. Ing. Fr. Janeček v roce 1941 zemřel.

  • Kostel svatého Šimona a Judy
  • Keramická továrna
  • Měšťanský dům U Micků
  • Fara
  • Přírodní rezervace Čížov severně od města
  • Hrad Zbořený Kostelec

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz