Úpice

Pod městem, 542 32, Úpice, Tel.: +420 499 781 533, mupice@volny.cz
Úpice/Společnost - Úpice
Úpice

upice-8.jpg
Město Úpice – centrum Jestřebích hor - leží v údolí řeky Úpy v Krkonošském podhůří. Vzniklo v údolí lemovaném lesy a výšinami, střeží ho kopce Velbaba (481 m n. m.) a Kvíčala ( 469 m n. m.). Náleží k němu kdysi samostatná obec Radeč.
Mapa - Úpice

Pod městem, 542 32, Úpice

Telefon: +420 499 781 533
E-mail: mupice@volny.cz
Web: http://www.upice.cz


Město se nachází v severovýchodních Čechách 14 km jihovýchodně od Trutnova a 20 km severozápadně od Náchoda. Úpice se prostírá po obou březích řeky Úpy v roklinatém údolí lemovaném výšinou "U Lipek" a lesy Svobodným, Milešovkou, Velbabou, Dlouhými Záhony a Rtyňkou. Řeka Úpa protéká městem od západu ve vypjatém oblouku k jihu. Na pravém břehu ústí do Úpy potok Radečka, na levém potok Rtyňka. Výška u mostu Svatopluka Čecha je 337 m n. m., práh kostela sv. Jakuba Většího na náměstí 359 m n. m., výšina "U Lipek" 416 m n. m. a nejvyšší bod na katastru Úpice je na Velbabě 464,2 m n. m. Nejvyšší bod na katastru integrované obce Radeč je vrch na Červené hlíně 501 m n.m.

Úpice vznikla asi v 11. století na spojovací obchodní stezce jako stanice u brodu, kde bylo třeba řeku přebrodit. Řeka Úpa tak přispěla k založení osady, které dala i své jméno. Původní osada byla malá, jedna část byla seskupena na vyvýšené rovince nad pravým břehem Úpy, druhá roztroušena při potoce Radečka. Na volném místě mezi domky na ostrohu řeky byl záhy postaven kostel a kolem něho založen hřbitov. S počáteční historií je spojena pozoruhodná pověst o odražení vpádu Tatarů roku 1241; tento letopočet je zaznamenám také na štítě městské radnice římskými číslicemi MCCXLI. Kolem roku 1270 byl založen hrad Vízmburk a Úpice povýšena na trhové městečko. Hrad s městečkem pak tvořily nerozlučnou dvojici. Úpice měla výsady na trhy, kostelní nadace, právo vybírati clo z mostu, várečné a hrdelní právo, vlastní váhu a míru

 • bratři Čapkové — spisovatelé, žili zde 17 let
 • Richard Sacher — československý ministr vnitra
 • Ludvík Středa — spisovatel
 • Jiří Středa — kameraman, spolupracovník Jakuba Vágnera
 • Julie Winterová-Mezerová - malířka
 • Filip Oberländer — cestovatel, zemřel ve východní Africe
 • František M. Hník — teolog a biskup Církve československé husitské
 • František Wonka — katolický kněz a vlastivědec
 • Jim Dohnal (Jakub Dohnal) — jeden z nejlepších freerunnerů současntosti

 

 • Kostel svatého Jakuba Většího – na náměstí T. G. M.
 • Kaple svatého Michala – u divadla Aloise Jiráska
 • Sousoší Nejsvětější Trojice – při Březinově stezce
 • Pomník obětem fašismu – v ulici Pod Městem
 • Dřevěnka – v ulici Žižkova (národní kulturní památka)
 • Historická radnice – na náměstí T. G. M.
 • Jasan v Úpici, památný strom v parčíku poblíž radnice [souř 1]
 • Buky Na Veselce dva památné stromy v parku u MŠ a ZUŠ [souř 2], [souř 3]
 • Buky v Úpici dvojice památných stromů v ul. Národní [souř 4]

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz