Týniště nad Orlicí

Mírové náměstí, 517 21, Týniště nad Orlicí, Tel.: +420 494 337 300, mestsky.urad@tyniste.cz
Týniště nad Orlicí/Společnost - Týniště nad Orlicí
Společně s přilehlými vesnicemi Křivice, Petrovice, Petrovičky, Rašovice a Štěpánovsko má Týniště nad Orlicí 6331 obyvatel (stav k 31. prosinci 2004). Rozkládá se na katastrální ploše 5244,5 ha v nadmořské výšce 253 m n. m.

Znak města představuje borovice se zelenými větvemi na červeném štítu. Na kmeni stromu je bílý štít se třemi černými pruhy v horní části, což je znak pánů z Kunštátu. Erb městu udělil v roce 1487 kníže Jindřich starší z Kunštátu a z Poděbrad.

První písemná zmínka o městě je doložena z roku 1361.

Na nevysoké výspě při soutoku Tiché a Divoké Orlice původně vznikla kupecká osada s trojhranným náměstím a farním kostelem. V 15. století obec náležela k panství pánů z Kunštátu, od roku 1577 byl její osud spojen s častolovickým panstvím, které bylo od roku 1695 v držení Šternberků. V 1. polovině 16. století byly v obci a jejím okolí vybudovány četné rybníky.

Novodobý ráz Týniště nad Orlicí získalo v 19. století, kdy se stalo důležitou železniční křižovatkou tratí z Prahy do Hanušovic (vybudována roku 1874) a z Chocně do Meziměstí (vybudována roku 1875). Železniční spojení bylo předpokladem vzniku a rozvoje průmyslu, zejména zpracování dřeva, výroby nábytku, strojírenské výroby a koželužnictví.

Na město bylo Týniště nad Orlicí povýšeno 1. února 1914 císařem Františkem Josefem I. Ve 20. století bylo město známé díky výrobě tkalcovských stavů v závodě Elitex, který vznikl sloučením menších strojírenských podniků.

(Zdroj: Wikipedie)

  • Jan Zvoníček (1865–1926) – český vynálezce, vysokoškolský pedagog a rektor ČVUT.
  • štábní kapitán Alois Vašátko (1908–1942) – hrdina z 2. světové války
  • kapitán Vendelín Opatrný (1908–1944) – interbrigadista a hrdina z 2. světové války
  • Jiří Kosina (1926–2000) – český hudební skladatel a sbormistr
  • Náměstí města dominuje barokní kostel svatého Mikuláše, který byl ve třech etapách vybudován v letech 1672 – 1788. Zděnému kostelu předcházela původní dřevěná stavba, která několikrát vyhořela.
  • Sloup Panny Marie
  • 18 km dlouhá týnišťská strouha ze 14. stolet

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz