Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí, 517 41, Kostelec nad Orlicí, Tel.: +420 494 337 111, podatelna@muko.cz
Kostelec nad Orlicí/Společnost - Kostelec nad Orlicí
Se svými částmi (Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry) má rozlohu kolem 35 km2 /katastrální výměra je 2 619 ha/. Leží v nadmořské výšce 290m n.m., s průměrnou roční teplotou 7,80C. Většina obytné zástavby je rozložena nad údolní nivou řeky Orlice.

Město je význačným rekreačním střediskem Podorlicka ve východních Čechách. Město Kostelec nad Orlicí v oblasti kultury provozuje (Městskou knihovnu, Sdružený klub Rabštejn, Kino Rabštejn, Galerii Žofín).

V oblasti sportu se ve městě nachází víceúčelové hřiště za Sokolovnou (nafukovací hala, malé hřiště s umělou trávou, antukové kurty); Stadion mládeže; Sokolovna; Bowling; Koupaliště; Tenisové kurty u Koupaliště; Tělocvična Dětského domova se školou a základní školou; Tělocvična VOŠ, SOŠ A SOU.

Nejstarší písemný záznam vztahující se k historii města je uveden ve Zbraslavské kronice. Píše se zde, že pan Jan z Vartenberka, muž statečný a bojovník znamenitý, byl dne 5. ledna 1316 raněn kamenem z praku a toho dne zemřel při dobývání pevnosti kostelní blízko Hradce, která se nazývá Kostel. Samotné město je však staršího původu. V době, kdy se v Čechách začalo šířit křesťanství, konaly se pobožnosti na místech, jež se dala snadno hájit proti nepříteli. Tak byl postaven i na návrší, na němž se rozkládá město, opevněný kamenný chrám zvaný pevnost chrámová - latinsky munitio eccolesiae, čili castellum. Osada, jež pak vznikla kolem tohoto ohrazeného místa, byla pojmenována Kostelec. Pro odlišení od ostatních Kostelců, jichž je podle posledních údajů v Čechách celkem 22, uváděl se v písemných záznamech ze 14. a 15. století název Kostelec u Potštejna nebo Kostelec u Hradce (přívlastek nad Orlicí se poprvé uvádí až v roce 1568).Východní část náměstí s budovou musea Kostelec, zvaný již od roku 1341 městečkem, patřil až do 17. století k panství potštejnskému. Na tomto panství se vystřídala řada majitelů, mj. je v roce 1454 koupil Jiří Poděbradský, od kterého také pochází znak města "v červeném poli korunovaný přímo stojící dvouocasý lev s vyplazeným jazykem a dvěma zlatými šípy v přední tlapě".

Radnice z roku 1919Dalšími majiteli panství byli Vilém z Pernštejna (1495-1556) a od roku 1558 Václav Hrzán z Harasova. Jeho nástupcem byl Adam Hrzán, který také v roce 1585 slavnostně potvrdil osmnáct městských privilegií, ke kterým patřilo např. právo vařit a prodávat pivo, právo prodávat sůl na bečky i na drobno, vybírat za ni od přespolních kupujících poplatek atd. Adam Hrzán se již na rozdíl od dřívějších pánů podepisoval nejen na Potštejně, ale také na Kostelci. Poslední majitelka Kostelce z tohoto rodu Anna Kateřina Hrzánová z Harasova (provdaná Kaplířová) se přimluvila u císaře Matyáše, aby městu nejen r. 1614 potvrdil dosavadní privilegia, ale povolil i tři výroční dobytčí trhy s právem vybírat poplatky od kupujících i prodávajících.

V roce 1629 bylo potštejnské panství prodáno Belgičanu Kašparovi z Grambu, který byl císařským podplukovníkem Valdštejnovy armády. Kašpar z Grambu odkázal všechen svůj majetek jezuitské koleji u sv. Klimenta v Praze. Avšak Václav Záruba z Hustířan, manžel Františky z Grambu, se soudně domáhal kosteleckého dědictví a spor vyhrál. V roce 1667 koupil "zboží Grambovské". Vdova Magdalena Grambová se odstěhovala do Vamberka, kde zavedla vyspělou krajkářskou techniku (paličkování) rozšířenou v Belgii.

Po smrti Václava Záruby se stal majitelem Kostelce jeho syn František Karel, povýšený roku 1695 do hraběcího stavu. Kostel sv. Jiří, 1932 Po jeho synovi Josefu Antonínu Zárubovi zdědila Kostelec a Potštejn dcera Alžběta, provdaná za hraběte Cavriani. Roku 1746 prodala Potštejn slezskému podnikateli hraběti Harbuvalovi de Chamaré. Tak skončilo téměř pět století trvající nejprve podřízení a potom spojení Kostelce s Potštejnem. Roku 1796 koupil od dosavadního majitele kostelecké panství kníže Josef Kinský z Vchynic a Tetova, pán na Chocni, jehož potomkům patřilo téměř 150 let.

Za třicetileté války měl Kostelec nad Orlicí asi přes tisíc obyvatel, v roce 1836 již 2 565 obyvatel, v roce 1880 se uvádí 3 793 obyvatel, v roce 1900 téměř 5 000 obyvatel a v roce 1937 5 639 obyvatel. Dnešní stav je 6 221 obyvatel.

 • MUDr. František Albert - lékař, humanista, politik, spisovatel
 •  Zdeněk Beneš - učitel, hasičský činovník
 •  Libuše Benešová - malířka, textilní výtvarnice
 •  PhDr. Eduard Böhm - lékárník, turist. organizátor, muzejní pracovník
 •  František Čepelka - kreslíř, rytec, malíř, obchodník
 •  Josef Čermák - důstojník ČSA, příslušník RAF Velká Británie
 •  Rudolf Černý - malíř, ředitel Orlické galerie
 •  Ing. Richard Doležal - univerzitní profesor techniky
 •  František Doležal - malíř, grafik, ilustrátor
 •  Josef Erben - učitel, zeměpisec, statistik
 •  Edvard Erben - učitel
 •  Ladislav Faltejsek - sochař
 •  JUDr. Viktor Faltys - malíř
 •  MUDr. Bohuslav Feierabend - lékař, vědec
 •  Karel Feierabend - učitel, vězeň v koncentračním táboře
 •  JUDr. Ladislav Feierabend - politik, ministr, zahraniční odboj - Velká Británie
 •  Alois Felcman - hudebník
 •  František Froš - domácí protifašistický odboj, ruský legionář
 •  Božena Frošová - protifašistický odboj
 •  František Granát - gymnazijní profesor
 •  PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský - profesor, spisovatel, člen Olympijského výboru
 •  Václav Hochman - učitel, metodik kreslení
 •  František Hrobař - botanik, učitel
 •  MVDr. František Chalupa - zvěrolékař, vlastivědný pracovník
 •  Rudolf Chmelíček - hudebník, hudební skladatel, učitel hudby
 •  Josef Jelínek - učitel, hudebník, domácí odboj - 2. světová válka
 •  Albert Jeřábek - hudebník
 •  Antonín Karas (Harfner) - operní zpěvák
 •  František Josef Kinský - majitel kosteleckého velkostatku
 •  Karel Bedřich Kinský - majitel panství, první starosta m.
 •  Zdeněk Kolářský - medailér
 •  JUDr. Josef Korbel - velvyslanec v Jugoslávii, univerzitní profesor, politolog
 •  Milan Kostohryz - hudebník, profesor AMU, klarinetista
 •  Josef Krejčík - starosta města
 •  Gothard Josef Lašek - hudební skladatel, historik, hudebník
 •  Jindřich Luňáček    
 •  Antonín Malátek - hudební pedagog, varhaník
 •  Rudolf Malátek - učitel hudby, hudební skladatel
 •  Hynek Martinek - turista, ekolog
 •  František Michera - průmyslový podnikatel, domácí odboj
 •  JUDr. Karel Mikysa - hudební propagátor
 •  Antonín Militký - malíř, gymnazijní profesor
 •  Adolf Morávek - botanik
 •  Vratislav Pasovský - architekt, turistický činovník
 •  Karel Perlhefter - starosta obce, vlastivědný pracovník
 •  Ignác Josef Pešina - zvěrolékař
 •  Tomáš Jan Pešina - kněz římskokatolické církve, historik
 •  Ing. Josef Pohl - důstojní čs. armády, politický vezeň
 •  Anna Prášilová - učitelka hudby
 •  Rudolf Ptáček - příslušník RAF - Velká Británie
 •  Jan Nepomuk Roštlapil - herec
 •  Josef Mnohoslav Roštlapil - historik, kněz
 •  Václav Roštlapil - architekt
 •  Josef Růžička - sokolský organizátor
 •  Augustin Ságner - malíř, profesor kreslení
 •  Rudolf Sehnoutka - francouzský legionář
 •  Vilma Seidlová - spisovatelka
 •  Josef Seykora - průmyslový podnikatel
 •  Emil Schütz - operní zpěvák
 •  Ing. Zbyněk Štolovský - malíř, cestovatel a spisovatel
 •  Karla Tichá - operní zpěvačka
 •  Ladislav Trnobranský - herec
 •  František Ignác Tůma - hudební skladatel
 •  Ludvík Veverka - herec
 •  Josef Vrátil - učitel, učitel hudby, hudebník
 •  František Jan Zoubek - gymnazijní profesor, regionální historik, spisovatel
 • Starý zámek z roku 1668
 • Nový zámek a přilehlý anglický park z let 1829-35
 • Stará radnice na náměstí
 • Kašna na náměstí
 • Fara
 • kostel Jana Amose Komenského, původně svatého Václava
 • Kostel svaté Anny
 • Kostel svatého Jiří
 • Socha svatého Antonína Paduánského v Žofínské ulici u čp. 132
 • Socha svatého Floriána
 • Socha svatého Jana Nepomuckého
 • Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého
 • Socha svatého Vincence u hřbitova
 • Sloup se sochou Panny Marie na náměstí z roku 1707
 • Pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice z roku 1874

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz