Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka, 264 01, Sedlčany, Tel.: +420 318 822 582, urad@mesto-sedlcany.cz
Sedlčany/Společnost - Sedlčany
Sedlčany

sedlcany-8.jpg
Sedlčany leží v jihovýchodní části okresu Příbram, v tzv. Sedlčanské kotlině na soutoku Mastníku a Sedleckého potoka. V Havlíčkově ulici najdeme kulturní dům s divadelním sálem a kinem. Mezi další důležité kulturní stánky patří například také městské muzeum na náměstí nebo městská knihovna. (Zdroj: Wikipedie)
Mapa - Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka, 264 01, Sedlčany

Telefon: +420 318 822 582
E-mail: urad@mesto-sedlcany.cz
Web: http://mesto-sedlcany.cz/


V současnosti jsou Sedlčany třetím největším městem okresu; sídlí v nich pověřený obecní úřad, který vykonává některé přenesené působnosti i pro další blízké obce.. V Sedlčanech najdeme známé přírodní motokrosové závodiště Sedlčanská kotlina. Dále také zimní (krytý led) i normální stadion, tenisovou halu, a velké množství různých hřišť a tělocvičen. V Sedlčanech najdete také skatepark, na Šiberném vrchu se nachází přírodní sjezdovka s jednoduchým lyžařským vlekem. (Zdroj: Wikipedie)

První zmínky o vzniku města jsou z 11. století. Ve středověku byly Sedlčany hospodářským a správním střediskem tehdejšího Vltavského kraje. Úlohu města zdůrazňoval i raně gotický kostel sv. Martina.

V době husitské se městečko jako součást dominia Oldřicha z Rožmberka ocitlo mezi protivníky husitského Tábora. V 16. st. proslulo město výrobou kvalitního sukna a vařením piva, kvetl obchod s obilím, sladem a solí. Současně se rozvíjel bohatý kulturní život. Ve městě byla latinská škola, při kostele působilo literátské bratrstvo, které si pořídilo bohatě zdobené kancionály (nejznámější tzv. Krčínův). Slavný rybníkář Jakub Krčín získal Sedlčany z rukou Rožmberků r. 1580 do svého vlastnictví. Od 17. století živořily Sedlčany pod vrchnostenstvím Lobkowiczů.

V době pobělohorské měla svůj původ slavnost „ROSA“. Připomínala událost z husitské revoluce, kde údajně měli sedlčanští měšťané porazit husity. Slavnost byla zrušena v r. 1789 jako protireformační akce nezdůvodněná historickou vědou. Bylo pochybné oslavovati vítězství nad Žižkou v r. 1420, který údajně nikdy porážky neutrpěl.
V r. 1990 byla tradice oslav obnovena a každoročně jsou v měsíci červnu pořádány „Městské slavnosti ROSA“. V rámci slavností, které jsou částečně stylizovány do husitské doby, předvádějí divadelní ochotníci dramatizaci pověsti „ROSA“ v plenéru na náměstí. Kromě divadelního představení bývá pořádán historický průvod městem, středověké trhy apod. • Jakub Krčín z Jelčan (1535–1604), rožmberský regent
 • Josef Věnceslav Soukup (1819–1882), český učitel, hudební skladatel, malíř a odborný publicista
 • Vilém Holoubek (1859–1924), továrník a politik, starosta Sedlčan, poslanec zemského sněmu
 • František Bučil(1894–1955), katolický kněz, děkan v Sedlčanech; šikanován a odsouzen za sabotáž komunistickým režimem
 • Bohuslav Taraba (1894–1978), český skladatel, malíř, hudební spisovatel a vydavatel
 • Miroslav Plavec (1925–2008), český astronom, jeden z nejvýznamnějších českých astronomů 20. století. Zabýval se především studiem těsných dvojhvězd.

 

 • Mariánský sloup se sochou P. Marie Immaculaty z roku 1713 a sochy sv. Josefa a sv. Anny z roku 1772
 • Gotický děkanský kostel ze 14. století
 • Zvonice z počátku 19. století
 • Kamenný kříž před kostelem s letopočtem 1728
 • Barokní hřbitovní kostel zbudovaný v letech 1732–1735

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz