Moravské Budějovice

náměstí Míru, 676 02, Moravské Budějovice, Tel.: +420 568 408 311, mesto@mbudejovice.cz
Moravské Budějovice/Společnost - Moravské Budějovice
Moravské Budějovice

moravske-budejovice-8.jpg
Moravské Budějovice jsou město v okrese Třebíč v kraji Vysočina, 19 km jižně od Třebíče, na dopravní spojnici mezi Jihlavou a Znojmem na potoce Rokytka. Nadmořská výška města je 465 m n. m. Jsou také obcí s rozšířenou působností. Součástí města jsou části Jackov, Lažínky, Vesce a Vranín. Žije zde přibližně 7,5 tisíce obyvatel.
Mapa - Moravské Budějovice

náměstí Míru, 676 02, Moravské Budějovice

Telefon: +420 568 408 311
E-mail: mesto@mbudejovice.cz
Web: http://www.mbudejovice.cz


Město se 7 tisíci obyvateli se rozprostírá v malebné mírně zvlněné krajině jihozápadní Moravy, na okraji Českomoravské vysočiny a protéká jím říčka Rokytná. Město leží na státní silnici spojující Vídeň s Prahou, která  bývala dokonce císařská.

První zmínka o Moravských Budějovicích pochází z roku 1231, město bylo zmíněno v listině, kde se oznamuje, že papež Řehoř IX. bere pod svoji ochranu vdovu po Přemyslu Otakarovi I. i jejími věnnými statky. Druhou ženou Přemysla byla Konstancie Uherská. Město tehdy leželo na tzv. Haberské stezce.

Město tehdy patřilo majitelům Bítovského hradu a panství Lichtenburkům, v roce 1498 se Moravské Budějovice staly městem poddanským. Dalšími majiteli města byl rod Valdštějnů. Během jejich vlády bylo vydlážděno náměstí, založena škola a město postihl i velký požár (r. 1532). Po bitvě na Bílé hoře byl uvězněn a ve vězení na Špilberku brzy zemřel poslední z Valdštejnů – Zdeněk Brtnický a město tak konfiskací za pohledávky vůči císaři získali páni ze Schaumburka, prvním majitelem byl Hanibal ze Schaumburka.


V roce 1850 byl ve městě zřízen okresní soud a berní úřad a samotné město se stalo součástí politického okresu Znojmo. Mezi lety 1869 a 1871 byla vybudována železnice z Vídně do Prahy a následně v roce 1896 byla vybudována trať z Moravských Budějovic do Jemnice.

Ralph Benatzky – hudební skladatel

Josef Fišer – historik

Karel Förster (1855–1921) – český houslista, varhaník a hudební skladatel.

Jan Funtíček – učitel a spisovatel

Josef Hendrich – komeniolog

Jaromír Herle – sbormistr Národního divadla

Zdeněk Chalabala – dirigent Národního divadla

Jaroslav Jaroš – operní zpěvák

František Jech – historik

Emil Jenerál – historik

Josef Kalenský – vlastním jménem Urbánek, autor a překladatel knih pro mládež

Ivo Novák – filmový režisér a scenárista

Jaroslav Palliardi – archeolog

Jára Pospíšil – operní zpěvák

Michaela Salačová – Miss České republiky 2000, DJka

Eduard Špatinka – klavírista a cellista

Josef František Svoboda – historik, etnograf a muzeolog

Karel Urbanec – český bankéř, ředitel Živnostenské banky

Josef František Urbánek – pedagog a autor knih pro děti

František Augustin Urbánek – zřizovatel prvního českého nakladatelství hudebnin v Praze a dědeček Jana Hanuše

Velebín Urbánek – hudební nakladatel, bratr Františka Augustina

Miroslav Venhoda – dirigent Pražských madrigalistů

Kaple sv. Jana Nepomuckého – postavena na bývalém hřbitově v roce 1713 na popud Terezie Polyxeny, vdovy po Václavu Renaltu ze Schaumburka

Kaple sv. Anny

Kaple sv. Michala – původně románská rotunda z 13. století

Farní kostel sv. Jiljí – připomíná se již od roku 1240, kostel byl přestavěn v roce 1532, v 18. století byl přestavěn do dnešní podoby

Kostelní věž – 49,9 metrů vysoká kostelní věž s hodinami

Zámek – byl vystavěn mezi lety 1666 a 1672, a to Rudolfem Jindřichem ze Schaumburka

Židovský hřbitov


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz