Nejdek

Náměstí Karla IV., 362 21, Nejdek, Tel.: +420 353 240 111, meu@nejdek.cz
Nejdek/Společnost - Nejdek
Město se rozkládá v údolí Rolavy a v několika menších údolích kolem. Město je v kopcovitém terénu Krušných Hor a obklopují ho lesy. Městem protéká řeka Rolava. Menší přítoky tvoří: Nejdecký potok na,kterém se nachází vodní nádrž Lesík využívána pro koupání, Oldřichovský potok.

První písemný doklad o existenci Nejdku pochází z roku 1340. Udává se však, že Nejdek vznikl jako hornická kolonie těžařů cínu již kolem roku 1250. Název města Nejdek je prý odvozen od německého "neue Decke" - podle nově pokryté střechy hradní věže. Starý Nejdek

Historicky Nejdek a všechny obce v jeho okolí vděčí za svůj vznik dolování cínu ve 14. - 16. století. Největší rozmach rudného dolování na Nejdecku spadá do éry panování loketských hrabat Šliků. Ti drželi nejdecké panství bezmála 160 let, v rozmezí let 1446 - 1602. Za Šliků se začala těžit i železná ruda, což vedlo v Nejdku a okolí ke stavbě hutí a hamrů. V roce 1602 přešlo nejdecké panství koupí v rámci příbuzenského vztahu od Štěpána Šlika na Bedřicha Collonu z Felsu. Collonové pak drželi panství do roku 1632. Za jejich držení došlo k významné události, k násilné rekatolizaci Nejdecka. Z Nejdku a okolí odešlo mnoho rodin do exilu do Saska. Jejich odchod se projevil nepříznivě v dalším úpadku dolování.

Úpadek hornictví vedl ke vzniku rozličných domácích výrob a řemesel. Pro Nejdecko mělo největší význam paličkování krajek. Výdělečné možnosti nejdeckých obyvatel se zlepšily až po roce 1843, kdy byla založena přádelna česané příze. Nejdecké železárny existují od roku 1813, roku 1836 byly modernizovány - podnikatel Heinrich Kleist zde zavedl válcování plechů. V roce 1881 byla postavena železnice z Chodova přes Novou Roli do Nejdku a roku 1899 pak byla dokončena trať z Karlových Varů do Potůčků a Johanngeorgenstadtu v Německu, jež měla pro Nejdecko a západní Krušnohoří zásadní význam. Hospodářská stabilizace a komunikační spojení Nejdecka se Saskem koncem minulého století vedly i k oživení celoročního turistického ruchu, jenž v té době začal být módou. Jeho projevem byly mimo jiné např. stavby vyhlídkových věží a restaurací na Klínovci (1884), Plešivci (1895) a na Tisovském vrchu - Pajndlu nad Nejdkem v roce 1897.

V letech 1945 - 1946 byl německým obyvatelům Krušnohoří na základě Postupimské dohody a dekretů E. Beneše zkonfiskován majetek a následně byli vystěhováni ze svých domovů do válkou zničeného Německa. Souběžně s transferem Němců probíhal složitý a velmi pomalý proces znovuosídlování regionu českým obyvatelstvem. Zájem o osídlení prázdných domů po odsunutých Němcích byl v horských oblastech malý. Opuštěné domy chátraly a byly v padesátých letech po stovkách demolovány.

Rok 1989 se stal i pro Porolaví a západní Krušnohoří nadějným počátkem nové éry svobodného rozvíjení podnikání a cestovního ruchu. V mnohých obcích Porolaví byly po roce 1989 opraveny kostely, kaple a hřbitovy, k čemuž významně přispěli finančními sbírkami odsunutí němečtí rodáci.

  • O.Korec - št. kpt. Otakar KOREC (26.11.1908 - 05.06.1940 Amiens), letec, hrdina 2. světové války
  • Vladimír RÁŽ (01.07.1923 - 04.07.2000 Praha) - divadelní a filmový herec, dabér, nezapomenutelný král Miroslav ve filmové pohádce Pyšná princezna
  • Dr. Rudolf SCHREIBER (08.03.1907 - 25.10.1954) - historik, redaktor časopisu Sudetoněmecké dějiny, uveřejnil celou řadu článků a publikací k dějinám Čech

    


   

       

 

  • Hradní románsko-gotická věž – zbytek původního hradu postaveného v období kolem roku 1250
  • Nejdecká křížová cesta – vybudována v letech 1851-1858
  • Nejdecký zámek
  • Barokní kostel sv. Martina – malá gotická stavba pocházející již z roku 1354. V průběhu staletí přestavěn do dnešní podoby.
  • Evangelický kostel – neogotický kostel nápadný svou zdvojenou jehlancovou střechou věže byl dokončen roce 1904
  • Krušnohorský semmering – horská část druhé nejvýše položené železniční trati v ČR, která vede z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu.(trať 142)
  • Rozhledna na Tisovském vrchu (Pajndlu) – postavena byla roku 1897 spolkem Nejdecká krušnohorská jednota.

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz