Štětí

Mírové náměstí, 411 08, Štětí, Tel.: +420 416 812 715, infocentrum@steti.cz
Štětí/Společnost - Štětí
Štětí je město, které leží na pravém břehu Labe, s velkými papírnami (největšími v České republice), v polokruhu obklopeném svahy, stoupajícími na sever a na východ k vysočině (západní okraj Dubské plošiny). Tyto svahy se sklání na jih a na mnoha místech byly porušeny někdejšími vodopády. Takto vytvořeným stržím se říkalo „Příkopy“. Na druhém břehu Labe se táhne zalesněná výšina. K městu patří ještě devět místních částí: Radouň, Chcebuz, Brocno, Čakovice, Počeplice, Stračí, Újezd, Veselí a na druhém břehu Labe Hněvice. Město leží 50 km severně od Prahy a 16 km od Mělníka.

(Zdroj: Wikipedie)

Podle nálezů předmětů při výkopech v roce 1933 (kostry skrčenců, střepy nádob a předměty sloužící podle odhadu odborníků k zatížení sítí), spadají počátky osídlení Štětí do období tzv. Únětické kultury. Zpráva kronikáře Hájka z Libočan, že Štětí v roce 1203 bylo zatopeno velkou povodní a po zničení na jiném místě opět vystavěno, má spíše podobu pověsti než písemného důkazu, ale skutečné průkazné listiny pocházejí z roku 1312. Pečeť a znak města pochází z roku 1542 a skutečný tvar jména Štětí z roku 1572. Nejstarší knihy jsou známy od roku 1593 a 1627. Radnice je renesanční z 16. století. Barokní kostel svatého Šimona a Judy s malbami od J. Kramolína byl postaven v roce 1785 na místě malého kostelíka pobořeného 28. a 29. února 1784 povodní. V minulosti bylo Štětí opakovaně zasaženo živelnými pohromami. V letech 1716, 1788 a 1851 vypukly ve městě požáry. K tomu přišla epidemie cholery v roce 1803. Povodeň v roce 1784 a velká povodeň v roce 1845 zaplavily více než 70 domů. Podobné škody město utrpělo při povodni v roce 2002. Přílivem Němců po skončení třicetileté války ve 2. polovině 17. století získalo město německý charakter i jméno Wegstädtl. Katolická liga během 11. listopadu 1620 vyplenila město a zabila mnoho obyvatel. V letech 1640 a 1648 udělali totéž několikrát vojska švédská. Také v sedmileté válce došlo k rabování a přesídlování, ze Štětí bylo položeno několik pontonových mostů přes Labe. Po invazi Prusů v roce 1778 do Čech v době bramborové války došlo k několika potyčkám mezi pruskými a rakouskými vojsky v oblasti města. V roce 1654 tvořilo Štětí 63 usedlostí, v roce 1770 jich město mělo 114, v roce 1849 už 220 a v roce 1918 300 popisných čísel a okolo tisíce obyvatel. V té době spadalo město pod (nyní již neexistující) okresy Dubá a od roku 1949 k okresu Roudnice nad Labem.

Až do 50. let 20. století bylo Štětí městem převážně zemědělským s nárazovými vlnami některých řemesel. Například v 1799 bylo ve městě 75 mistrů cechu punčochářského. Až do 2. světové války město provozovalo pivovar, k jehož provozu získalo právo od Rudolfa II. a koželužnu s výrobou řemenů. Od roku 1949 vznikají na místě cukrovaru papírny, které se během 25 let stávají největším papírenským závodem ve Střední Evropě. Díky tomu vzrostl počet obyvatel na 8000 a připojením devíti obcí na 9200. V roce 1998 proběhla výstavba centrálního náměstí, které alespoň částečně vylepšuje vzhled města, postižený bytovou výstavbou ve formě betonových sídlišť.

(Zdroj: Wikipedie)

 • Jan Ondřej Kayser z Kaysernu (1716-1776), biskup královéhradecké diecéze
 • Friedrich Bernau (1849-1904), český spisovatel a cukrovarský úředník
 • Josef Hubáček (1850-1900), český právník a konzervativní novinář, představitel staročeské strany
 • August Hackel (1863-1932), právník a politik, poslanec zemského sněmu, člen vedení firmy Schicht
 • Václav Leopold Voseček (1882-1969), námořní pilot
 • Augustin Lukeš (1894-1942), český učitel a herec, byl jednou z nejvýznamnějších osobností meziválečné štětské historie
 • Ernst Kreische (1902-1944), německý učitel, básník a spisovatel
 • Josef Thaut (*1905), bývalý československý fotbalový reprezentant
 • Ferdinand Plhal (1926–2010), český katolický kněz, člen řádu salesiánů
 • Bohumil Urban (*1934), český a československý politik KSČ, ministr průmyslu České socialistické republiky, ministr zahraničního obchodu ČSSR, místopředseda vlády České socialistické republiky a ČSSR
 • Jaroslav Bílý (1935-2010), český skladatel a dirigent
 • Josef Pecinovský (*1946), český sci-fi spisovatel
 • Richard Mandelík (*1953), český politik, poslanec České národní rady a Poslanecké sněmovny za ODS
 • Milan Kolouch (*1965), bývalý československý fotbalista, záložník a obránce

 

 • barokní solnice v Počeplicích
 • památková zóna lidové architektury se zachovalými dřevěnými hrázděnými domy a empírovými statky v Brocně
 • částečně zachovaný židovský hřbitov u Radouně
 • skalní skulptury Václava Levého (jako např. Čertovy hlavy, jeskyně Klácelka, Sedm chlebů, Harfenice, Mordloch, aj.) v lesích mezi Stračím, Liběchovem a Želízy
 • světoznámý veslařský kanál v Račicích
 • morový sloup na Náměstí Svobody v Hoštce
 • vodárenské muzeum ve Vrutici
 • Náprstkovo muzeum na zámku v Liběchově
 • Ranč Dlouhá Míle v Záluží
 • na Chcebuzi a ve Snědovicích a okolí se roku 2010 a 2011 natáčel český film Lidice, poté se 1. června 2011 ve Štětí uskutečnila předpremiéra filmu

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz