Nové Město nad Metují

náměstí Republiky, 549 01, Nové Město nad Metují, Tel.: +420 491 419 611, podatelna@novemestonm.cz
Nové Město nad Metují/Společnost - Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují je přirozeným spádovým střediskem Novoměstského regionu. Je centrem vzdělávání, zaměstnanosti, průmyslu, obchodu a služeb pro okolní obce a  administrativním sídlem správního obvodu obce s rozšířenou působností a sídlem Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko. Nové Město nad Metují je městem s průmyslovou tradicí (strojírenství, polygrafie, textilnictví, potravinářství a částečně chemický průmysl, zpracování potravinářských produktů, výroba textilu a strojírenské techniky; tradičními obory jsou hodinářská výroba, výroba kosmetiky a barev, tiskařská výroba) a rozvinutým zemědělským zázemím.

 

V nejbližším okolí se nacházejí  přírodní rezervace Peklo (zařazena do systému Natura 2000) zahrnující romantická údolí řek Metuje a Olešenky mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují, výletní restaurace Peklo (mlýn přestavený podle návrhu arch. Jurkoviče),  roubený kostel sv. Jana Křtitele ve Slavoňově z roku 1553. V širším okolí města se nachází velké množství dalších atraktivních a vyhledávaných lokalit: (vodní nádrž Rozkoš, Babiččino údolí a zámek Ratibořice, pohraničního pevnostní systém - Dobrošov, památky z prusko-rakouské války 1866, Orlické hory). Nejbližšími městy (do 20 km) v okolí jsou: Dobruška, Náchod, Opočno, Česká Skalice, Hronov, Jaroměř.

Brzy po svém založení město roku 1526 vyhořelo. Většina domů na náměstí byla pak postavena podle jednotného plánu za Vojtěcha z Pernštejna v letech 1526-1548. Renesanční ráz historického jádra spolu s opevněním si město zachovalo do dnešních dob. Roku 1623 město koupil Albrecht z Valdštejna, pak bylo v majetku Trčků z Lípy a od roku 1634 Waltera z Leslie. Městské brány byly zbořeny na přelomu 19. a 20. století (1878 severní Krajská brána, 1904 jižní Horská brána). Na severní straně se zachovala věž Zázvorka s branou. V letech 1953-1954 byla severozápadní strana náměstí přestavěna do uniformní podoby architektem M. Vincíkem. Od 19. století vznikl ve městě textilní průmysl, v 50. a 60. letech 20. století vznikly velké továrny na stavební stroje a na výrobu hodinek. Po roce 1990 se průmysl proměnil a město bylo důkladně obnoveno.

  • Josef Blažej Smrček (1751–1799), český řádový hudebník a skladatel

Historické centrum města je vyhlášeno městskou památkovou rezervací, vévodí mu Husovo náměstí, Kostel Nejsvětější Trojice a přiléhající zámek.

Dalšími významnými památkami ve městě jsou:

  • rokokové sousoší sv. Trojice z roku 1767
  • pomník Bedřicha Smetany z roku 1954
  • zachované opevnění v celém obvodu historického jádra města
  • barokní klášter Milosrdných bratří s Loretánskou kaplí a chrámem Narození Panny Marie
  • Husův sbor, (postavený dle projektu architekta J. Freiwalda a oceněný v roce 1934 jako nejlepší sakrální stavba roku)
  • kaple sv. Barbory na Rezku
  • letní vila vybudovaná na Rezku roku 1901 arch. Jurkovičem
  • zřícenina hradu Výrov s vyhlídkou na „český Betlém“
  • původně raně gotický kostel sv. Ducha v Krčíně ze 13. století

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz