Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí, 592 31, Nové Město na Moravě, Tel.: +420 566 598 750, ic@nmnm.cz
Nové Město na Moravě/Společnost - Nové Město na Moravě
Do Nového Města na Moravě, nejvýznamnějšího lyžařského centra Vysočiny, se sjíždí každoročně běžecká špička na závod Světového poháru Zlatá lyže a nachází se zde také biatlonová střelnice Vysočina Aréna, v únoru roku 2013 se zde konalo Mistrovství světa v biatlonu 2013, konají se zde i závody horských kol. Okolí města je vhodné nejen pro příznivce zimních sportů, v letním období pak nabízí nespočet možností pro pěší turisty, cyklisty i rybáře.

Město leží v jižní části Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. CHKO byla vyhlášena roku 1970 a rozléhá se na 715 km² v nadmořských výškách od 490 do 836,3 m (nejvyšší vrchol Devět skal). Je pramennou oblastí mnoha řek, kterou prochází hlavní evropská rozvodnice mezi Severním a Černým mořem. Jedním z typických krajinných prvků v této oblasti jsou rulové skalní útvary, které byly vytvořeny mrazovým zvětráváním na zalesněných vrcholcích Žďárských vrchů, například Malinská skála, Dráteničky, Čtyři palice, Pasecká či Lisovská skála. Zhruba 15 km jihovýchodně od města se nachází westernové městečko Šiklův mlýn. Nad Novým Městem se nachází také největší sjezdovka na Vysočině – sjezdovka Harusův kopec. Sjezdovka je v sezoně uměle zasněžována a osvětlena. Harusův kopec – "Harusák" je zmiňován již v knize Bohumila Polácha "Srub radosti".

(Zdroj: Wikipedie)

Historie města je spjata se vznikem žďárského kláštera založeného Bočkem z Obřan v polovině 13. století, do té doby je téměř celé území česko-moravské hranice pokryté pomezním pralesem. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267, kde je osada uváděna ještě jako Bočkonov (Bočkov) v listině potvrzující Bočkův odkaz klášteru.

Jako Nové Město (Nova Civitas) se poprvé objevuje na listině krále Václava II. z roku 1293, kde je již uvedeno jako městečko. V roce 1312, po smrti Smila z Obřan, připadlo Nové Město Jindřichu z Lipé. Ten nechal v obci vybudovat tvrz, která bývala pro svou rozlehlost nazývána hradem.

Od roku 1496 patřilo panství Pernštejnům, za jejichž doby zažívalo město výrazný ekonomický rozmach, zvláště za Vratislava z Pernštejna (1561–1582). Tři roky po jeho smrti bylo panství prodáno Janem a Maxmiliánem z Pernštejna Vilému Dubskému z Třebomyslic. Ten nechal pustou tvrz zbořit a na jejím místě vybudoval renezanční zámeček, ve kterém se usídlil, po dlouhé době vrchnost opět sídlila přímo ve městečku.

Po Bílé hoře bylo panství zkonfiskováno a novým majitelem se v roce 1624 stal kardinál František z Ditrichštejna, který měl v té době rovněž sousední klášterní panství žďárské, odkud byla nyní vykonávána správa zdejšího panství. Za jeho vlastnictví bylo Nové Město povýšeno na město (1635), současně byl městu obnoven znak.

V roce 1638 mění panství majitele znovu. Tentokrát se jím stává Šimon Kratzer ze Schönsperka (dříve hospodářský správce), který podporoval sklářskou výrobu v panství, zamýšlel vybudovat také železářské hutě. K jeho záměru však nedošlo, protože v roce 1645 byl zastřelen Švédy při jejich útoku na město. Panství od té doby spravoval a v roce 1660 převzal jeho syn František Maxmilián Kratzer. Ten mezi tím uskutečnil záměr svého otce, když v roce 1651 postavil na Kadově dvě železářské vysoké pece a k tomu výrobou navazující hamry na Kuklíku, Vříšti a Líšné. Tím položil základ železářské výroby na Novoměstsku.

V roce 1691 na základě soudního výnosu připadlo panství knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi. O 8 let později prodal jeho syn Leopold Nové Město světské nadaci šlechtičen v Brně, jíž patřil až do roku 1945.

V čele Nadačního ústavu se vystřídalo mnoho šlechtičen. Za dobu jejich nadvlády proběhla na novoměstském panství v 18. století tzv. pozdní horská kolonizace, při které vznikly nejmladší vesnice jako např. Blatiny, Koníkov, Samotín, Krátká a Moravské Milovy. Za hraběnky Hohenzollernové (1721–1745) byl nově přestavěn katolický kostel, její nástupkyně baronka Miniati di Campoli (1746–1759) barokně přestavěla zámek a prodloužila hřbitovní kostel. Zrušením poddanství v roce 1848 – za baronky Skrbenské (1836–1858) – pozbyla vrchnost dosavadního významu.

Roku 1723 město zachvátil velký požár, v roce 1791 zde proběhla podružská rebelie a v letech 1796–1797 helvetská rebelie.

V roce 1850 se Nové Město stalo sídlem okresního hejtmanství a zároveň jednoho ze tří soudních okresů. Od roku 1906 má Nové Město přívlastek "na Moravě" pro odlišení od ostatních Nových Měst. V roce 1949 bylo sídlo okresu přeneseno do Žďáru nad Sázavou.

Novější dějiny města výrazně ovlivnilo založení reálného gymnázia v roce 1894, vybudování železnice z Tišnova do Žďáru nad Sázavou v roce 1905, rozvoj lyžování od konce 19. století a s ním související výroba lyží a rovněž tak výroba chirurgických nástrojů zahájená v roce 1949.

(Zdroj: Wikipedie)

 • Zdeněk Blažek (1905–1988), český skladatel, pedagog a hudební teoretik
 • Oldřich Blažíček (1887–1953), akademický malíř
 • Hana Brady (1931–1944), židovská dívka, která zahynula v koncentračním táboře, stala symbolem židovské perzekuce 2. světové války
 • Leander Čech (1854–1911), národní buditel, středoškolský profesor, literární historik, kritik a teoretik
 • Daniel Dítě (* 1954), český herec, dabér a dabingový režisér
 • Věra Frömlová-Zezuláková (1924–1998), malířka a restaurátorka
 • Jan Hlaváček (* 1949), plukovník
 • Alois Chocholáč (1906–1983), český výtvarník, zakladatel umění samorostů.
 • Josef Jambor (1887–1964), akademický malíř a grafik
 • Radek Jaroš (* 1964), horolezec
 • Jaroslav Kallab (1879–1942), právník, ředitelem kriminologického ústavu
 • Karel Kalláb (1884–1963), učitel a spisovatel
 • Jan Kasal (* 1951), český politik, čelný představitel KDU-ČSL
 • Miloš Konvalinka (* 1919), český dirigent a skladatel
 • Pavel Kopáček (1923–1996), akademický malíř a krajinář
 • Jindřich Mahelka (1919–1990), český malíř, grafik a ilustrátor
 • Jiří Macháček (* 1971), moravský archeolog který se specializuje na slovanskou archeologii raného středověku a počítačovou podporu v archeologii.
 • Vincenc Makovský (1900–1966), akademický sochař
 • Josef Vratislav Monse (1733–1793), národní buditel a rektor olomoucké univerzity
 • Jaromír Nečas (1888–1945), český politik a ministr
 • Josef Novotný (* 1952), český politik, senátor, poslancem za VV
 • Jan Evangelista Nečas (1849–1919), český právník a soudce, básník a překladatel
 • Karel Němec (1879–1960), malíř a grafik
 • Miroslava Němcová (* 1952), česká politička, poslankyně za ODS
 • Jaroslav Pospíšil (1905–1979), český operní a operetní zpěvák (tenor)
 • Martina Sáblíková (* 1987), olympijská vítězka
 • Ivan Sekanina (1900–1940), právník a novinář
 • Ivo Strejček (* 1962), je poslanec Evropského parlamentu, člen ODS
 • Jan Svítil-Karník (1870–1958), básník, spisovatel, překladatel a lékař
 • Josef František Svoboda (1874–1946), všestranný vlastivědný a národopisný pracovník, historik, archivář a muzeolog
 • Jan Štursa (1880–1925), akademický sochař
 • Josef Veselka (1910–1992), sbormistr a hudební pedagog
 • Eva Vítečková (* 1982), česká basketbalistka a vicemistryně světa
 • Katolický kostel sv. Kunhuty na Vratislavově náměstí, se sgrafitovou výzdobou (jedoucí Sv. Václav) od akademického malíře Karla Němce.
 • Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie, o kterém je první písemná zmínka z roku 1596.
 • Novorenesanční evangelický kostel z roku 1898.
 • Tři kříže postaveny z vděčnosti za záchranu před morovou epidemií, na kterou nezemřel ani jeden obyvatel města, nacházející se asi 1 km jihovýchodně od centra města na vrcholu (675 m n. m.) zalesněného kopce.
 • Novoměstský zámek
 • Stará radnice – Původní novoměstskou radnici najdeme na Vratislavově náměstí. Vznikla v roce 1555 přestavbou původních dvou měšťanských domů. V roce 1723 ale vyhořela a při následné obnově přibylo další poschodí a také věžička. V roce 1938 byla místním rodákem Karlem Němcem vytvořena sgrafitovou výzdoba. Dnes je zde umístěno Horácké muzeum.
 • Dům čp. 121, ve kterém byla roku 1608 zřízena škola.
 • Dům čp. 13 rodiny Bradyových, který je připomínkou nacistické okupace a Holocaustu.
 • Dům čp. 97 pochází z přelomu 15. a 16. století. V současnosti v něm sídlí městské informační centrum.
 • Dům čp. 103 s renesančními základy z poloviny 16. století sloužil zpočátku jako dům právovárečný. Po rekonstrukci v letech 2002–2003 zde sídlí městský úřad.
 • Dům čp. 7 – hotel Panský dům.
 • Dům čp. 124 – budova I. základní školy z roku 1879
 • Dům čp. 11 – rodný dům Vincence Makovského.
 • Dům čp. 1439 – rodný dům Tobiáše Kamenického

Přírodní památky:

 • CHKO Žďárské vrchy – Nové Město na Moravě je výchozím bodem do chráněné oblasti.
 • Přírodní památka Pernovka – rašelinná louka
 • Přírodní památka U Bezděkova – lokalita šafránu bělokvětého

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz