Prachatice

Velké náměstí, 383 01, Prachatice, Tel.: +420 388 607 111, urad@mupt.cz
Prachatice/Společnost - Prachatice
Prachatice

prachatice-8.jpg
Město Prachatice leží v jihozápadní příhraniční části České republiky a je součástí Jihočeského kraje. Tvoří jej 8 katastrálních území (k.ú. Prachatice, Staré Prachatice, Libínské Sedlo, Perlovice, Kahov, Oseky, Volovice, Stádla). Okolí města je tvořeno podhorskou vrchovinou s dominantním vrcholem Libína (1096 m n. m.), která plynule přechází v horské pásmo Šumavy.
Mapa - Prachatice

Velké náměstí, 383 01, Prachatice

Telefon: +420 388 607 111
E-mail: urad@mupt.cz
Web: http://www.prachatice.eu/


Jméno města (původní osady) je odvozeno z osobního jména šlechtice Prachaty a bylo používáno ve významu „ves lidí Prachatových, či podle prahu osídleného území (dříve byl dál za Prachaticemi jen prales)“. Ve spojení „Prahaticih via“ bylo jméno osady poprvé uvedeno ve sporné listině krále Vratislava II. z roku 1088.

Prachatice se nacházejí v Šumavském podhůří, na jižním úpatí hory Libín v nadmořské výšce 561 m. Mají chráněnou polohu v kotlině protékáné Živným potokem a uzavřené ze západu hřebenem Libínské hornatiny, z východu hřebenem Žernovické vrchoviny.

Prachatice náleží do mírně teplého klimatického okrsku. Masív Libínu je charakteristický občasným fénovým prouděním a okolí města je ve srovnání s hlavním hřebenem Šumavy více ve srážkovém stínu.

(Zdroj: Wikipedie)

Prachatice vznikly jako trhová osada v 11. století. O několik století později již to bylo vzkvétající a obchodující středověké město, žili zde převážně Němci. Největší rozmach nastal v 16. století, vznikla stará radnice, dokončilo se opevnění, přestavěn byl i původní gotický kostel ze 14. století. Koncem 16. století zde měl své alchymistické dílny Vilém z Rožmberka. Třicetiletá válka a ztráta privilegií přinesly úpadek a donutily obyvatelstvo města přeorientovat se na zpracovávání dřeva. V roce 1938 se staly pohraničním sudetským městem, které připadlo Německu. Od roku 1981 je v centru zřízena Městská památková rezervace.

(Zdroj: Wikipedie)

 • Jan Bauer - politik, ekonom
 • Oskar Günther (1894 - 1931), spisovatel
 • Jiří Fried (1923 - 1999), spisovatel a scenárista
 • Mistr Křišťan z Prachatic (1366 - 1439)
 • sv. Jan Nepomucký Neumann (1811 - 1860), 4. biskup filadelfský
 • Ernst Mayer (1815 - 1891), lékař a politik, po třicet let starosta města
 • Josef Messner (1822 - 1862), spisovatel
 • Otakar Ševčík (1852 - 1934), houslista a houslový pedagog, v Prachaticích působil 1903 - 1906
 • Leo Vaniš - výtvarný umělec a spisovatel, v Prachaticích prožil gymnaziální léta 1995 - 1999. Jeho tvorba je především ovlivněna Prachatickem a nedalekým vlachovobřezkým okolím, odkud pochází matka Helena Vanišová, umělkyně a otec Leo Vaniš, umělec a pedagog Karlovy univerzity, který je zde pohřben.
 • prof. Otto Chadraba, první český starosta města v letech 1935 - 1938
 • Alois Laub - ruský legionář, důstojník čs. armády a odbojář, v Prachaticích sloužil v letech 1922 až 1928
 • Jiří Meitner (* 1958), malíř a grafik, mimo jiné namaloval několik obrazů s motivy Prachatic, například cyklus obrazů Prachatice lehce andělské.

(Zdroj: Wikipedie)

 

 • Kostel svatého Jakuba
 • Městské hradby
 • Městská brána
 • Stará radnice
 • Nová radnice
 • Rumpálův dům
 • Bozkovského dům
 • Sitrův dům
 • Heydlův dům
 • Husův dům
 • Knížecí dům
 • Muzeum krajky
 • Přírodní rezervace Libín
 • Přírodní památka Irův dvůr
 • Přírodní památka Upolíny
 • Přírodní památka Žižkova skalka
 • Památné stromy:
 • Prachatický břečťan
 • Prachatický liliovník
 • Prachatický jilm

(Zdroj: Wikipedie)

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz