Boskovice

Masarykovo náměstí, 680 01, Boskovice, Tel.: +420 516 488 600, mu@boskovice.cz
Boskovice/Společnost - Boskovice
Boskovice

boskovice-8.jpg
Město Boskovice nacházející se v okrese Blansko v Jihomoravském kraji, najdete 14 km severně od Blanska a 33 km severně od Brna na hranicích Drahanské vrchoviny. Severovýchodně od města leží vodní nádrž Boskovice a přírodní park Řehořkovo Kořenecko. Jižní částí města protéká potok Bělá. Žije zde přes 11 tisíc obyvatel. Historické jádro města včetně židovského ghetta je od roku 1990 vyhlášeno Městskou památkovou zónou.
Mapa - Boskovice

Masarykovo náměstí, 680 01, Boskovice

Telefon: +420 516 488 600
E-mail: mu@boskovice.cz
Web: http://www.boskovice.cz/


Boskovice se pro své krásné okolí stávali především centrem turistiky a odpočinku.  Celé okolí města má letoviskový charakter. Nejbližší okolí nabízí zajímavé možnosti pro pěší turistiku a cykloturistiku. Boskovice jsou obklopeny pěknými lesy Drahanské vrchoviny. V okolí města je řada značených turistických tras, které směřují do klidových zón Kunštátska s pískovcovou jeskyní v Rudce. Boskovice se nacházejí v severní části Moravského krasu se Sloupsko - Šošůvskými jeskyněmi a dalšími lokalitami krasového území. Moravský kras je druhá nejstarší  Chráněná krajinná oblast v České republice.

Boskovice jako trhová osada byla založena pravděpodobně ve 13. století. Avšak z archeologických nálezů lze usuzovat, že osídlení v těchto místech je daleko starší. První uvedení názvu Boskovice je z roku 1222, kdy Jimram z Boskovic byl svědkem vydání listiny Přemyslem Otakarem I. O sto let později, roku 1313, je datována první zmínka o Boskovickém hradu. První písemná zmínka přímo o městě samotném pochází z roku 1413. V roce 1463 v Praze povoluje král Jiří z Poděbrad Boskovicím pořádat jarmark a výroční trhy na den svatého Víta.


V roce 1759 bylo prvně v boskovických listinách použito názvu „město Boskovice“. K povýšení na město tedy pravděpodobně došlo někdy za vlády Marie Terezie (1740–1780). Za vlády jejího syna Josefa II. byl v Boskovicích zřízen magistrát, ale také odňato hrdelní právo, které Boskovice měly právo užívat od roku 1255.

K Boskovicím patří také židovská obec. V roce 1454 vydal král Ladislav Pohrobek zákon o vyhnání Židů z královských měst. Většina Židů přicházejících v tuto dobu byla původem právě z Brna. Uzavřené ghetto oddělené od města dvěma branami vzniklo v roce 1727. V roce 1930 se k židovské národnosti hlásilo 318 boskovických obyvatel. Ve dnech 14. a 15. března 1942 bylo z Boskovic do koncentračních táborů deportováno 458 židovských obyvatel, z nichž se vrátila jen hrstka.

Do roku 1792 Boskovice patřily do Olomouckého kraje. Změnou však byly přesunuty do kraje brněnského. V roce 1848 byl nově zřízen podkraj Boskovický, později okres Boskovice. Ten byl zrušen k 1. lednu 1960 a Boskovice přešly pod okres Blansko.

Karel Absolon - objevitel věstonické Venuše

František Lipka a Karel Snětina - členové místního Musejního spolku a dlouholetí badatelé na 15 km vzdáleném keltském oppidu Staré Hradisko

František Řehořek - malíř

Otakar Kubín - malíř

Yvetta Hlaváčová - plavkyně

Jaroslava Maxová - operní pěvkyně a pěvecká pedagožka

Hrad Boskovice ze 13. století na vrchu nad městem

Zámek Boskovice z let 1819-1826

Kostel sv. Jakuba Staršího z roku 1346

Větší synagoga z roku 1639

Židovský hřbitov (Velká židovská komunita obývala židovské město, z něhož se zachovalo několik domů, synagoga, židovský hřbitov a jedna původní brána)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz