Čelákovice

náměstí 5. května, 250 88, Čelákovice, Tel.: +420 326 929 111, mu@celakovice.cz
Čelákovice/Společnost - Čelákovice
Střední Polabí s lužními lesy, úrodnou půdou a množstvím vodních zdrojů bylo osídleno téměř nepřetržitě od mladší doby kamenné. Dávnost lidské existence v okolí Labe dokládají věcné nálezy v muzeích. Nejstarší písemná zpráva o Čelákovicích je datována rokem 1290. V té době zde stál kostel a západně od něho dřevěný objekt na kamenné podezdívce, nahrazený kolem roku 1300 kamennou patrovou stavbou tvrze. Tvrz měnila v průběhu staletí svou podobu. Poslední rekonstrukce ji vrátila vzhled goticko-renesanční stavby. Tvrz, kostel, středověký mlýn a budova děkanského úřadu z roku 1782 tvoří historické jádro města – jedno ze zastavení místní naučné stezky a cíl mnohých výprav turistů. Opomenout nelze ani novobarokní radnici, postavenou na náměstí v roce 1911. Zmíněná naučná stezka „Labe – krajina a člověk“ spojuje města Lysá n. Labem a Čelákovice v délce trasy 21 km. Je volena tak, aby zahrnovala většinu významných a historických pozoruhodností této části Polabí.

Čelákovice jsou výhodným místem i pro cykloturistiku. Leží na trase cyklocesty Pojizeří. Prochází jimi frekventovaná železniční trať Praha – Lysá nad Labem – Kolín, na které je zavedena zjednodušená přeprava jízdních kol.

Výhodná poloha a bohaté zázemí v přírodě řadí Čelákovice mezi ideální místa pro bydlení.

Čelákovice, město vybudované při levém břehu Labe, leží v severovýchodní části současného okresu Praha - východ. Nížina kolem středního toku Labe s nadmořskou výškou kolem 200 m byla osídlena téměř nepřetržitě od mladší doby kamenné, což dokládá množství archeologických nálezů. Již v raném středověku existovala na vyvýšené labské terase slovanská osídlení. Nejpozději ve 12. století zde vzniklo menší dřevěné opevněné sídlo, s nímž souvisel románský kostel. Někdy kolem roku 1300 zde byla vybudována kamenná patrová tvrz. V průběhu dalších let měnila stavba svou podobu , až do goticko-renesančního stylu. Tvrz Na Hrádku je dnes sídlem Městského muzea. Románská stavba kostela Nanebevzetí Panny Marie prošla v 16. století renesanční úpravou a barokní přestavbou v letech 1708 -1712. Východně od kostela stojí budova děkanského úřadu z roku 1782. Stejně tak svou historii nese budova radnice, zřízená v roce 1553, zničená za třicetileté války, znovu opravena a rozšířena o podloubí po požáru v roce 1719. Na stejném půdorysu byla v roce 1911 postavena nová radnice podle K.Saxe z Čelákovic. Je sídlem Městského úřadu. Jmenované stavby jsou pro svou historickou hodnotu chráněny jako kulturní památky.

Nejstarší písemná zpráva z roku 1290 hovoří o Čelákovicích jako o královském městečku. Nejvzácnější dochovanou písemnou památkou je “čelákovická městská kniha“, založená roku 1366.

Důležitou složkou obživy obyvatel bylo od počátku rybářství a zemědělství, od poloviny 19.století také košíkářské řemeslo. To připomíná košíkářská expozice městského muzea v domku malíře Čeňka Jandy . Pod tvrzí na Labi byl vybudován mlýn, uváděný již od 14. století. V 16. století patřil mlýn k největším a technicky nejdokonalejším v Čechách.

Průmyslový rozvoj začal až po roce 1900. Roku 1903 zakládá V. Červinka továrnu na zemědělské stroje , v roce 1906 je postavena továrna na akumulátory R. Stabenova /Kovohutě/, roku 1910 založil J. Volman továrnu na obráběcí stroje - TOS, později největší ve městě. Po roce 1922 se dostaly Čelákovice ve známost říčními lázněmi Grádo na labském ostrově, zničené regulací řeky do konce roku 1937.

V důsledku vznikajících podniků se změnil i dosavadní charakter města. V prvních desetiletích 20. století prudkou výstavbou rodinných domků a vilek. V roce 1939 realizoval čelákovický stavitel K. Bíbr projekt J. Štursy a K. Janů a vznikla cenná funkcionalistická stavba tzv. Volmanova vila.

Po druhé světové válce začala převažovat sídlištní výstavba. Z přelomu 40. a 50. let je převážná část sídliště na západním okraji města, zvané V Prokopě. V 60. letech byly postaveny panelové domy, nejprve na volných pozemcích jižní části města, později si jejich výstavba vynutila demolici části staré zástavby ve středu města.

Rok 1989 znamenal ukončení panelové výstavby. Některé domy připravené k demolici v jádru města byly rekonstruovány v původním stavebním stylu. Nový územní plán vymezil lokality pro výstavbu rodinných domků, a to zejména na východním okraji města.

Ve struktuře hospodářské sféry nedošlo k zásadnější změně. Podnik TOS Čelákovice se sice rozčlenil na několik samostatných subjektů, ale jeho výrobní zaměření zůstalo. Ve městě vznikla řada nových firem, z nichž nejzajímavější je CDC a.s. Czechoslovakia - výrobce kompaktních disků.

K městu se váže svým narozením či životem řada osobností. Matěj Červenka - biskup Jednoty bratrské, nar. 1521, Jan Zach - hudební skladatel, nar. 1699, Josef Vojtěch Sedláček - filosof, spisovatel, nar. 1785, Josef Jiří Stankovský - spisovatel, nar. 1844, Čeněk Janda - malíř, nar. 1908, Alois Vašátko - velitel stíhací skupiny v Anglii, nar. 1908, Vladimír Kovařík - literární historik , nar. 1913, Jindřich Hilčr - básník, publicista, nar. 1921, Eduard Petiška - básník, spisovatel, nar. 1924, Jaroslav Šajn - sochař, nar. 1926, Jiří Hanžlík - malíř, grafik, nar. 1932 a mnoho dalších.

 • Jaroslav Vrchotka - historik
 • Matěj Červenka -  biskup Jednoty bratrské
 • Jan Zach - hudební skladatel
 • Josef Vojtěch Sedláček - filozof a spisovatel
 • Josef Jiří Stankovský - spisovatel
 • Marie Z. Baborová-Čiháková - botanička a zooložka
 • Čeněk Janda - malíř
 • Alois Vašátko - velitel stíhací skupiny v Anglii za druhé světové války
 • Vladimír Kovařík - literární historik
 • Jindřich Hilčr - básník
 • Eduard Petiška - básník a spisovatel
 • Jaroslav Šajn - sochař
 • Jiří Hanžlík - malíř a grafik

(Zdroj: Wikipedie)

 •     Tvrz - středověká stavba byla roku 1579 renesančně upravená. Dnes v ní sídlí městské muzeum.
 •     Kostel Nanebevzetí Panny Marie - románský kostel byl postaven na přelomu 12. a 13. stol., v letech 1712-1713 byl barokně rozšířen.
 •     Radnice - novobarokní stavba z roku 1911.
 •     Budova děkanství - budova z roku 1780
 •     Socha sv. J. Nepomuckého - barokní socha z 18. stol.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz