Nymburk

Náměstí Přemyslovců, 288 28, Nymburk, Tel.: +420 325 512 433, infocentrum@meu-nbk.cz
Nymburk/Společnost - Nymburk
Nymburk

nymburk15-1.jpg
Nymburk je město ve Středočeském kraji na řece Labe, 45 km východně od Prahy. Má téměř 15 tisíc obyvatel a rozlohu 20,54 km². Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Královské město Nymburk vděčí za své založení Přemyslu Otakaru II. Dnes je Nymburk hospodářským a kulturním centrem regionu středního Polabí, město se staletou tradicí vaření dobrého piva, důležitý železniční uzel, město zeleně, sportu a kvalitních cyklostezek. Dominantou města je gotický cihlový kostel svatého Jiljí a typické cihlové hradby s baštami. Toto vše je jen část pestrého obrázku tohoto města, které rozhodně stojí za Vaši návštěvu.
Mapa - Nymburk

Náměstí Přemyslovců, 288 28, Nymburk

Telefon: +420 325 512 433
E-mail: infocentrum@meu-nbk.cz
Web: http://www.mesto-nymburk.cz


Současný Nymburk je moderním centrem středního Polabí, městem památek, kultury, zeleně a sportu: zdejší basketbalový klub dosahuje vynikajících výsledků a Sportovní centrum pro svou přípravu vyhledávají nejlepší sportovci z celého světa.

Milovníci pěší turistiky, bruslaři a především cyklisté rádi využijí Labskou cyklostezku, která je dovede přes Poděbrady do Libice nad Cidlinou nebo přes Lysou nad Labem do Čelákovic, a Hrabalovou cyklostezkou do Kerska. Malebné břehy řeky Labe a jeho slepé rameno Na Remanenci lákají k rybaření.

Vyznavači nevšedních sportovních aktivit si ve Volnočasovém centru Veslák mohou vyzkoušet např. umělou horolezeckou stěnu, nízkou lanovou dráhu nebo hřiště pro míčové hry. Ke sportovnímu vyžití lze využít sportoviště Na Remanenci s tenisovými kurty a hřišti pro basketbal, volejbal a nohejbal. Dále jsou k dispozici např. městské lázně s plaveckým bazénem a saunou, zimní stadion, skatepark, minigolf, kuželník, bowling nebo stolní tenis.

Ve městě se každoročně konají tradiční kulturní akce: Nymburské posvícení s jarmarečním rejem, Nymburské dny B. M. Černohorského, Mezinárodní festival dechových hudeb, Přístavní slavnost, celostátní dětský festival Mateřinka, Polabská vonička a řada dalších. Nedílnou součástí kulturního života ve městě je Hálkovo městské divadlo a Městské kino Sokol.

Dobrou občanskou vybavenost zde zastupují mateřské, základní, střední, umělecké, jazykové, zvláštní i speciální školy, nemocnice, soukromá zdravotnická zařízení, lékárny, dětský domov, kulturní centra a zařízení, muzeum, divadlo, kino, knihovna, policie, soud, pošty, církve a celá řada úřadů, organizací, služeb a obchodů.

Město nabízí také mnoho ubytovacích zařízení. Návštěvníci si mohou vybrat z pestré nabídky hotelů, penzionů a turistických ubytoven. Pobyt jim jistě zpříjemní četné místní restaurace, hospůdky, bary, kavárny, cukrárny nebo čajovna.

Toto vše je jen část pestrého obrázku města, které rozhodně stojí za to, abyste ho navštívili.

Současný Nymburk je moderním centrem středního Polabí, městem památek, kultury, zeleně a sportu: zdejší basketbalový klub dosahuje vynikajících výsledků a Sportovní centrum pro svou přípravu vyhledávají nejlepší sportovci z celého světa. Milovníci pěší turistiky, bruslaři a především cyklisté rádi využijí Labskou cyklostezku, která je dovede přes Poděbrady do Libice nad Cidlinou nebo přes Lysou nad Labem do Čelákovic, a Hrabalovou cyklostezkou do Kerska. Malebné břehy řeky Labe a jeho slepé rameno Na Remanenci lákají k rybaření. Vyznavači nevšedních sportovních aktivit si ve Volnočasovém centru Veslák mohou vyzkoušet např. umělou horolezeckou stěnu, nízkou lanovou dráhu nebo hřiště pro míčové hry. Ke sportovnímu vyžití lze využít sportoviště Na Remanenci s tenisovými kurty a hřišti pro basketbal, volejbal a nohejbal.

Dále jsou k dispozici např. městské lázně s plaveckým bazénem a saunou, zimní stadion, skatepark, minigolf, kuželník, bowling nebo stolní tenis.

Ve městě se každoročně konají tradiční kulturní akce: Nymburské posvícení s jarmarečním rejem, Nymburské dny B. M. Černohorského, Mezinárodní festival dechových hudeb, Přístavní slavnost, celostátní dětský festival Mateřinka, Polabská vonička a řada dalších. Nedílnou součástí kulturního života ve městě je Hálkovo městské divadlo a Městské kino Sokol.

Dobrou občanskou vybavenost zde zastupují mateřské, základní, střední, umělecké, jazykové, zvláštní i speciální školy, nemocnice, soukromá zdravotnická zařízení, lékárny, dětský domov, kulturní centra a zařízení, muzeum, divadlo, kino, knihovna, policie, soud, pošty, církve a celá řada úřadů, organizací, služeb a obchodů.

Město nabízí také mnoho ubytovacích zařízení. Návštěvníci si mohou vybrat z pestré nabídky hotelů, penzionů a turistických ubytoven. Pobyt jim jistě zpříjemní četné místní restaurace, hospůdky, bary, kavárny, cukrárny nebo čajovna.

Toto vše je jen část pestrého obrázku města, které rozhodně stojí za to, abyste ho navštívili.

Královské město Nymburk vděčí za své založení Přemyslu Otakaru II. Přesné datum, kdy bylo započato s výstavbou Nymburka, však dodnes není úplně známo. V současnosti je za vznik města přijímán rok 1275.

Název Nymburk je odvozen od slova Neuburg (Nimburg = Nymburg, později Nymburk) a byl původně osídlen německy mluvícími osadníky. Podle Hájkovy kroniky se Nymburk dříve jmenoval Svinibrod a to z důvodu, že se zde na druhé části, dnes za Labem pásly svině (prasata). Český jazyk převládl nad německým jazykem až v 15. století po husitských válkách.Již na konci 18. století bylo prvními osvícenci odmítnuto založení města (Vícemílova) roku 779, jak je uvedeno v Hájkově kronice. O století později bylo vyloučeno datum 1219 (vztahuje se k Litoměřicím) a později i rok 1257. K tomuto datu se totiž vztahuje nejstarší dochovaná listina o městě Nymburce vydaná pro zdejší dominikánský klášter. Tento text je znám pouze z rukopisu ve formulářové sbírce. A protože jde o text nezachovaný v originální listině ani v nějakém kopiáři, ale jen ve formulářové sbírce, je nutné k němu přistupovat obzvláště opatrně. Důkladnému kritickému rozboru bylo podrobeno zejména údajné datum vzniku zápisu do sbírky - rok 1257. Historický výzkum toto datum zcela jistě vyloučil a naopak klade vznik listiny pro dominikánský klášter až na samý sklonek vlády krále Přemysla Otakara II. přesněji mezi 25. listopad 1274 a 21. listopad 1276.[2] Proto se rok 1275 jeví jako nejpravděpodobnější datum, kdy král uložil lokátorovi Konrádovi (někdy se uvádí Kunrátovi), aby vyměřil a zřídil město Nymburk.

Samotné založení bylo však pravděpodobně dokončeno až za vlády krále Václava II.. Za Václava II. došlo též k výstavbě gotického chrámu sv.Mikuláše (dnes kostel svatého Jiljí) a dominikánského kláštera. Město bylo obehnáno hradbami z pálených cihel s asi padesáti věžemi a dvěma obranými příkopy napájenými z Labe. Součástí hradeb byly čtyři městské brány a branka k řece. Na západ vedla brána Svatojiřská, na severozápad Velibská či též zvaná Boleslavská, na severovýchod pak Bobnická brána. Na jižní straně stála Mostecká nebo-li Labská brána, na kterou navazoval dřevěný most přes Labe. Větší z věží této brány byla v renesanci opatřena zdobnou fasádou. Brány měly hranolový tvar a byly tří či čtyřpodlažní. Průjezd v přízemí vytvářely gotické lomené vstupní oblouky, na vnější straně doplněný spouštěcí mříží a bytelnými vraty. U Svatojiřské brány bylo navíc vybudováno předbraní s cimbuřím zasahující do obranného příkopu a padací most. Mostecká a Boleslavská brána byla stržena po velkém požáru města v květnu 1838. Svatojiřská brána byla zbořena roku 1871 a stejný osud potkal i poslední Boleslavskou bránu v roce 1884.Koncem 16.století vznikla v Nymburku zásluhou Samuela Ignáce Turnovského poštovni stanice. Telegraf byl zaveden v roce 1850. První místní telefony byly instalovány v roce 1900 a o dva roky později i linky meziměstské.

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

(Zdroj: Wikipedie)

Královské město Nymburk vděčí za své založení Přemyslu Otakaru II. Přesné datum, kdy bylo započato s výstavbou Nymburka, však dodnes není úplně známo. V současnosti je za vznik města přijímán rok 1275.Turecká věž - někdejší městská vodárna z roku 1597
Název Nymburk je odvozen od slova Neuburg (Nimburg = Nymburg, později Nymburk) a byl původně osídlen německy mluvícími osadníky. Podle Hájkovy kroniky se Nymburk dříve jmenoval Svinibrod a to z důvodu, že se zde na druhé části, dnes za Labem pásly svině (prasata). Český jazyk převládl nad německým jazykem až v 15. století po husitských válkách.

Již na konci 18. století bylo prvními osvícenci odmítnuto založení města (Vícemílova) roku 779, jak je uvedeno v Hájkově kronice. O století později bylo vyloučeno datum 1219 (vztahuje se k Litoměřicím) a později i rok 1257. K tomuto datu se totiž vztahuje nejstarší dochovaná listina o městě Nymburce vydaná pro zdejší dominikánský klášter. Tento text je znám pouze z rukopisu ve formulářové sbírce. A protože jde o text nezachovaný v originální listině ani v nějakém kopiáři, ale jen ve formulářové sbírce, je nutné k němu přistupovat obzvláště opatrně. Důkladnému kritickému rozboru bylo podrobeno zejména údajné datum vzniku zápisu do sbírky - rok 1257. Historický výzkum toto datum zcela jistě vyloučil a naopak klade vznik listiny pro dominikánský klášter až na samý sklonek vlády krále Přemysla Otakara II. přesněji mezi 25. listopad 1274 a 21. listopad 1276.[2] Proto se rok 1275 jeví jako nejpravděpodobnější datum, kdy král uložil lokátorovi Konrádovi (někdy se uvádí Kunrátovi), aby vyměřil a zřídil město Nymburk. Samotné založení bylo však pravděpodobně dokončeno až za vlády krále Václava II.. Za Václava II. došlo též k výstavbě gotického chrámu sv.Mikuláše (dnes kostel svatého Jiljí) a dominikánského kláštera. Město bylo obehnáno hradbami z pálených cihel s asi padesáti věžemi a dvěma obranými příkopy napájenými z Labe. Součástí hradeb byly čtyři městské brány a branka k řece. Na západ vedla brána Svatojiřská, na severozápad Velibská či též zvaná Boleslavská, na severovýchod pak Bobnická brána. Na jižní straně stála Mostecká nebo-li Labská brána, na kterou navazoval dřevěný most přes Labe. Větší z věží této brány byla v renesanci opatřena zdobnou fasádou. Brány měly hranolový tvar a byly tří či čtyřpodlažní. Průjezd v přízemí vytvářely gotické lomené vstupní oblouky, na vnější straně doplněný spouštěcí mříží a bytelnými vraty. U Svatojiřské brány bylo navíc vybudováno předbraní s cimbuřím zasahující do obranného příkopu a padací most. Mostecká a Boleslavská brána byla stržena po velkém požáru města v květnu 1838. Svatojiřská brána byla zbořena roku 1871 a stejný osud potkal i poslední Boleslavskou bránu v roce 1884.

Koncem 16.století vznikla v Nymburku zásluhou Samuela Ignáce Turnovského poštovni stanice. Telegraf byl zaveden v roce 1850. První místní telefony byly instalovány v roce 1900 a o dva roky později i linky meziměstské.

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Nymburk
1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Nymburk
1868 země česká, politický okres Poděbrady, soudní okres Nymburk
1936 země česká, politický i soudní okres Nymburk
1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Nymburk
1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický i soudní okres Nymburk
1945 země česká, správní i soudní okres Nymburk
1949 Pražský kraj, okres Nymburk
1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Nymburk

Z Nymburka pochází několik významných osobností, např. František Rachlík (spisovatel), bratři Václav a Josef Kramolínovi (barokní malíři), Jan z Wojkowicz (básník a spisovatel) a ing. Emil Zimmler (projektant vodních cest).

Na počest hudebního skladatele Bohuslava Matěje Černohorského pořádá město každoročně mezinárodní hudební festival - Nymburské dny B. M. Černohorského.

Ve města žila a tvořila celá řada dalších osobností, např. spisovatelka Božena Němcová, básník Jan Neruda, hudební skladatel Václav Kálik či režisér Miroslav Macháček.

Zcela výjimečné postavení má ale v Nymburce světově proslulý spisovatel Bohumil Hrabal, který ve zdejším pivovaru prožil své dětství a mládí.

Město ve Vlastivědném muzeu zřídilo v r. 1999 stálou expozici, která přibližuje návštěvníkům jeho život a dílo. Návštěvník zde může dále zhlédnout ještě expozice „Nymburk v proměnách věků“ a „Z dějin železnice“. V muzeu jsou pravidelně pořádány výstavy historických sbírek, výstavy výtvarného umění a další kulturní akce.

Symbolem města jsou cihlové hradby s hranolovými baštami. Původně město o ledvinovitém půdorysu obepínala linie dvou hradeb, bílé opukové a červené cihlové, společně se dvěma příkopy (zachovány dodnes coby Malé a Velké Valy). Z hradeb dnes zůstaly jen zbytky, úsek na snímku byl počátkem 20. stol. romanticky zrekonstruován, další pozůstatky zdí nalezneme v Hradební ulici.

Dělnická kolonie - U hlavního nádraží dnes ohrožené pozůstatky „Zahradního města“, dělnické železniční kolonie – společné dílo Karla Schlimpa a urbanistického vizionáře Camilla Sitteho. Harmonické prostředí zeleně, na tu dobu kvalitní životní standard a občanská vybavenost v jednom místě - to vše se zde soustředilo v progresivní urbanistické myšlence.

Železničářská kolonie se stala samostatně hospodařícím městským celkem s centrálním zásobováním potravinami a službami. Tento model později převzal i Baťa ve Zlíně. Do roku 1916 byla vybudována první část zahradního města, jednoposchoďové dělnické domy, domy pro vyšší a nižší drážní úředníky, prádelna, koloniál a dřevěné domy pro dělníky. Poté začala výstavba druhé části zahradního města, postaveny byly přízemní domky. Celkem zde bydlelo 222 rodin, což odpovídá počtu přibližně 1 000 obyvatel. V původním návrhu bylo plánováno i vybudování kostela pro celý komplex. Z toho sešlo a potřeby věřících uspokojila kaple v novostavbě gymnázia. Roku 1933 byly definitivně odstraněny dřevěné domky (v místech dnešního „mrakodrapu“ bývalého železničního učiliště). Celý komplex zahradního města přešel pod správu místního národního výboru v roce 1961. Od té doby byly zbourány už zhruba dvě třetiny ojedinělého urbanistického pokusu. Zůstalo 10 „čtyřdomků“, které si jejich majitelé s větším či menším citem opravují. Zachováno a opraveno bylo pět domů původně určených pro vyšší drážní úředníky. Připomínkou staré krásy je opravená  budova prádelny, poslední původní budova dostala novou střechu a fasádu v létě 2007.

Dominantou města je gotický cihlový kostel svatého Jiljí. Původně měl dvě věže, jedna z nich však byla po požáru stržena, proto má zbývající věž zvláštní pozici mimo osu chrámu. Na náměstí vzácná renesanční radnice. Architektonicky významné kubistické krematorium od Bedřicha Feuersteina.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz