Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, Tel.: +420 571 661 101, podatelna@roznov.cz
Rožnov pod Radhoštěm/Společnost - Rožnov pod Radhoštěm
V současné době je Rožnov proslaven především Valašským muzeem v přírodě, které je tvořeno souborem dřevěných lidových staveb přenesených z valašského regionu do prostředí městského parku (Dřevěné městečko) a na přilehlou stráň (Valašská dědina a Mlýnská dolina). Dvě posledně jmenované části tvoří živé muzeum. Technické vodní stavby, mlýn, pila a hamr jsou v provozu, na políčkách Valašské dědiny se pěstují tradiční plodiny, obyvatelé chovají drůbež a dobytek. V prostorách Valašského muzea se každoročně konají vystoupení národopisných souborů v rámci celoročního folklorního festivalu „Valašský rok“, sestávajícího z 60 programových akcí.

Valašské muzeum je nejstarším a největším svého druhu ve střední Evropě. Vzniklo v roce 1925 a ročně jej navštíví více než půl milionu návštěvníků, využívajících služeb průvodců, kteří podávají výklad ve čtyřech jazycích. Lidové umění dalo základ bohaté kulturní tradici, ve které dnes pokračují národopisné soubory, hudební tělesa, pěvecké sbory a výtvarní umělci.

Svou polohou je Rožnov přímo předurčen pro rekreaci a sport. Město a jeho okolí je vybaveno řadou sportovišť pro zimní i letní sporty. V jeho okolí se nacházejí stovky kilometrů značených turistických cest a cyklistických tras v nadmořských výškách od 350 do 1150 m. Milovníci rybářského sportu si mohou prověřit své umění v pstruhových vodách, případně ve vodách přehrad a rybníků, nacházejících se v nedalekém okolí Rožnova.

Tipy na výlety v okolí Rožnova. K nejvíce navštěvovaným lokalitám v Beskydech patří Pustevny a hora Radhošť. Od nultého kilometru v Rožnově vedou do těchto míst značené turistické trasy. Na Pustevnách stojí dřevěné secesní stavby, které slouží jako restaurace a hotel. Postaveny byly koncem 19. století. Na vrcholu Radhoště se nachází kamenná kaple s dřevěnou zvonicí, kterou obyvatelé Valašska vybudovali v 19. století. Zasvěcena je svatému Cyrilu a Metodějovi. Turistické trasy vedou z Rožnova také na kopec Soláň, který byl v minulosti centrem valašských malířů. Po další trase, která vede po hřebenu veřovických vrchů, lze dojít k chatě na kopci velký Javorník.

V současnosti každoročně do Rožnova pod Radhoštěm zavítá více než půl milionu hostů, přijíždějí turisté z domova, z celé Evropy i ze zámoří.

Na území dnešního Jičína a v jeho okolí je zaznamenáno osídlení již v mladší době kamenné. V době římské zde žili Keltové, kteří zanechali šperky, nástroje a další předměty, které lze mimo jiné zhlédnout v jičínském muzeu. Po nich osídlili oblast Slované, rod Slavníkovců - ti byli vyvražděni roku 995.

Poprvé je Rožnov pod Radhoštěm zmiňován v roce 1267 v listině svého zakladatele Bruna ze Šaumburku. Z rožnovského hradu, který stál na kopci Hradisko, ze kterého zůstalo jen torzo. Od roku 1548 až do 19. století město vlastnili Žerotínové, za jejichž panování došlo ve městě k rozvoji sklářství a tkalcovství a jejichž vládu připomíná černý lev v městském znaku. Koncem 18. století se Rožnov pod Radhoštěm postupně stává lázněmi, nejprve žinčicovými, později klimatickými. Lázně byly zrušeny v roce 1960. Jejich obnova se nedaří, a to především změnou charakteru města v průmyslové centrum, které je soustředěno v tzv. Průmyslovém areálu. V roce 2010 byla městu navrácena tradice vaření piva, za pomocí EU byl ve městě otevřen zrekounstruovaný pivovar, který navázal na dlouholetou pivovarskou tradici v Rožnově, která v minulosti zanikla zrušením pivovaru za minulého režimu. Kromě pivovaru jsou ve městě k dispozici také pivní lázně, tímto krokem získalo město nové lákadlo pro turisty. (Zdroj: Wikipedie)

 • Čeněk Kramoliš (1862–1949) – učitel a spisovatel, zaměřený na Valašsko
 • Emanuel Vencl (1874–1939) – československý politik, poslanec za agrárníky, ředitel hospodářské školy v Rožnově
 • Bedřich Vašek (1882–1959) – katolický kněz, badatel a profesor teologických fakult v Olomouci a Bratislavě
 • František Chovanec (1900-?) – politik Československé sociální demokracie, poválečný poslanec Ústavodárného Národního shromáždění
 • Jaroslav Štika (1931–2010) – valašský národopisec, dlouholetý ředitel Valašského muzea v přírodě
 • Richard Jeřábek (1934–2006) – etnolog a pedagog na Masarykově univerzitě v Brně

 

 • Kostel Všech svatých
 • Evangelický kostel
 • Valašské muzeum v přírodě
 • pomník T.G. Masaryka na náměstí
 • Jurkovičova rozhledna na Karlově kopci
 • Rožnovský pivovar – začal fungovat po obnově v roce 2010

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz