Louny

Mírové náměstí, 440 01, Louny, Tel.: +420 415 621 111, novotna@mulouny.cz
Louny/Společnost - Louny
První písemná zmínka o Lounech pochází z roku 1115, kdy byly majetkem kláštera v Kladrubech. Tato románská osada se rozkládala v místech dnešního kostelíka sv. Petra při brodu přes Ohři. Jako královské město byly Louny vysazeny na ostrohu nad řekou asi 1 km východně od původního sídliště někdy v 60. letech 13. století za Přemysla Otakara II. Městské založení, motivované polohou na důležité zemské cestě z Prahy do Německa, se uskutečnilo za rozhodující účasti kolonistů ze Saska. Zároveň s městem byl založen dominikánský klášter, který vzal za své v husitských válkách. V lucemburském období zažívalo město prosperitu, založenou na intenzívní řemeslnické a zemědělské výrobě, zejména pěstování obilí a vína. V husitských válkách vytvořily Louny se Žatcem vojenský svaz. Ve 20. letech byl jeho hejtmanem proslulý válečník Jakoubek z Vřesovic. Louny  se zmocnily rozsáhlého pozemkového majetku po zničených klášterech, který však za Jiříka z Poděbrad musely vrátit. Po zničujícím požáru roku 1517 bylo město přestavěno a vybudoval se nový kostel sv. Mikuláše. V 16. století dosáhla proslulosti zdejší městská škola a došlo k rozkvětu vinařství.

Za protihabsburského odboje 1618-1620 se Louny postavily na stranu vzbouřenců; krátce před bitvou na Bílé hoře obsadil Louny Albrecht z Valdštejna, uložil městu vysoké výpalné a zřídil si zde svůj hlavní stan. Po třicetileté válce poklesly Louny na městečko lokálního významu. Roku 1813 zde byli ubytováni tři panovníci protinapoleonské koalice. V polovině 19. století se Louny staly sídlem okresního úřadu. V průběhu 19. a pak  ještě v 60. a 70. letech 20. století došlo k rozsáhlým demolicím v historickém jádru města. Zmizely tak výstavné renesanční domy, radnice a městské brány. K hospodářskému rozvoji Loun došlo ve 2. polovině 19. století, kdy zde vznikly mj. železniční opravny, cukrovar, pivovar, jatky, mlýny, finanční ústavy. Roku 1896 byla otevřena první střední škola - reálka, dnes Gymnázium Václava Hlavatého. Mezi léty 1872-1904 se Louny staly železničním uzlem s hlavními směry na Prahu, Most, Žatec, Libochovice a Rakovník.

K rozsáhlé výstavbě rodinných domů došlo již na přelomu 19. a 20. století. Obytnými zónami se tak stala i místa, na nichž se původně rozkládala zemědělská půda. K dalšímu posílení průmyslu v Lounech došlo po roce 1945, kdy zde vznikly továrny Elektroporcelán, Praga, mlékárna a masokombinát. V 70. letech došlo k demolici Žateckého předměstí, na jehož místě bylo postaveno panelové sídliště. Louny vždy ležely na jazykovém rozhraní. Např. 8 km západně ležící Postoloprty byly už v 18. století německé. Jednoznačně český charakter Loun však přetrval v celé jejich historii. Od poloviny 19. století jsou Louny sídlem okresního úřadu. Roku 1960 k němu byly připojeny okresy žatecký a podbořanský.

Lounsko je místem narození několika významných osobností: v Lounech se narodili básník Jaroslav Vrchlický (1853-1912 Domažlice); Kamil Hilbert (1869-1933 Praha), architekt dostavby katedrály sv. Víta v Praze; Václav Hlavatý (1894-1969 Bloomington, USA), matematik světového významu; spisovatel Karel Konrád (1899-1971 Praha). Sousední obec Cítoliby je rodištěm architekta Josefa Mockera (1835-1899 Praha), v nedalekém Slavětíně se narodil básník Konstantin Biebl (1898-1951 Praha).

Nejvýznamnější stavební památkou Loun je kostel sv. Mikuláše. Z původní gotické stavby ze 14. století zůstala věž, síňové trojlodí se stavělo v letech 1519-1538. Architektem je Benedikt Rejt, který byl v kostele pochován. Jeho hrob se nedochoval. Dalšími církevními stavbami jsou kostel sv. Petra ze 14. století, kostel Matky Boží z roku 1493 (věž z r. 1612) a kostel 14 sv. pomocníků z roku 1716. Kostely českobratrské církve a československé církve husitské jsou významnými konstruktivistickými památkami z 30. let 20. století. Ze středověkých budov se zachovalo čp. 57 na Mírovém náměstí s renesančními štíty a srubovým sálem v patře, sídlo okresního archivu. V čp. 43 v Pivovarské ulici se dochovala pozdně gotická síň se žebrovou klenbou. Budova slouží okresnímu muzeu jako výstavní prostor. Radnice na Mírovém náměstí v novorenesančním slohu pochází z roku 1887. V dějinách novodobé architektury má své místo kolonie domů pro zaměstnance železničních opraven z počátku 20. století, kterou projektoval Jan Kotěra. Jádro města obepíná hradební pás s baštami a Žateckou branou. V dnešní podobě je lounské opevnění výsledkem postupné přestavby ve druhé polovině 15. století.

(Zdroj: Wikipedie)

Jean-Victor Moreau (1761–1813), francouzský generál období revoluce a konsulátu, rival Napoleona Bonaparte
Emanuel Johann Faulhaber (1772–1835), ředitel kůru, skladatel, výrobce dřevěných dechových nástrojů a klavírů[5]
Josef Mocker (1835–1899), architekt
Jaroslav Vrchlický (1853–1912), spisovatel, básník, dramatik a překladatel
Eduard Tregler (1868–1932), český varhaník, hudební skladatel a pedagog
Kamil Hilbert (1869–1933), architekt
Václav Hlavatý (1894–1969), matematik
Konstantin Biebl (1898–1951), básník
Karel Konrád (1899–1971), novinář a spisovatel
Otakar Jaroš (1912–1943) – československý důstojník, účastník zahraničního odboje, in memoriam kapitán a jako první cizinec Hrdina Sovětského svazu
Zdeněk Sýkora (1920–2011), malíř
Ladislav Novák (1931–2011), jeden z nejlepších světových fotbalových obránců své doby, kapitán stříbrného týmu na MS v Chile 1962[6]
Miroslav Melena (1937–2008), významný český scénograf a architekt
Karel Zelenka (*1983) – italský krasobruslař českého původu
Jakub Michálek (* 1989) - student, politický aktivista

Kostel sv. Mikuláše
Žatecká brána, opevnění z 15. století
Kotěrova dělnická kolonie
Galerie Benedikta rejta
Synagoga a židovský hřbitov
Muzeum
Funkcionalistický kostel
Minerální pramen Luna


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz