Jindřichův Hradec

Klášterská, 377 01, Jindřichův Hradec, Tel.: +420 384 351 111, meu@jh.cz
Jindřichův Hradec/Společnost - Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec

jindrichuv-hradec-8.jpg
Jindřichův Hradec (německy Neuhaus, latinsky Nova Domus) je okresní město v Jihočeském kraji, 43 km severovýchodně od Českých Budějovic na řece Nežárka. Žije zde téměř 22 tisíc obyvatel. Jeho historické jádro je městskou památkovou rezervací. (Zdroj: Wikipedie)
Mapa - Jindřichův Hradec

Klášterská, 377 01, Jindřichův Hradec

Telefon: +420 384 351 111
E-mail: meu@jh.cz
Web: http://www.jh.cz/


Ač bylo v minulosti okolí města z velké části osídleno Němci, a ač byli páni z Hradce velmi proněmecky orientováni, mělo české obyvatelstvo města vždy drtivou většinu. V 16. století se počet obyvatel pohyboval mezi čtyřmi a pěti tisíci. Z roku 1828 máme první přesný údaj - 4 562 osob. V následujících desetiletích počet obyvatel poměrně prudce stoupal: 6 986 v roce 1848, 8 706 v roce 1886 a 9 285 v roce 1900. V první polovině 20. století se počet obyvatel příliš neměnil, a to ani po odsunu Němců po 2. světové válce. Nárůst počtu obyvatel opět pokračoval od 60. let v souvislosti se založením velkých továren.

(Zdroj: Wikipedie)

Za první opevněné sídlo na území Jindřichova Hradce můžeme považovat pohraniční přemyslovské hradiště z 9. až 10. století. Na konci 12. století se okolní region dostává pod sféru vlivu mocného rodu Vítkovců. Z tohoto rodu se posléze oddělili páni z Hradce, kteří vlastnili zdejší panství až do roku 1604, kdy vymřeli po meči. Kolem roku 1220 si nechává Jindřich z Hradce vystavět na základech starého slovanského hradiště nový gotický hrad a nazývá jej Nový hrad, nebo Nový dům (Nova domus) - odtud dodnes používané německé označení Neuhaus. Jméno hradu se brzy přeneslo i na vznikající tržní osadu v podhradí. Díky své strategické poloze mezi Prahou a Vídní zaznamenala tato osada v brzké době nebývalý vzestup. Roku 1255 je v souvislosti s ní zmiňován panský rychtář, zajišťující chod městečka a dohlížející na provoz tržiště.

Přelomovým rokem se stal rok 1293, kdy je Jindřichův Hradec poprvé zmiňován jako město. Řadíme jej tedy k nejstarším městům v Čechách. V této době již měl Hradec s největší pravděpodobností dobudováno opevnění a v následujících desetiletích se pokračovalo s plánovitou výstavbou převážně kamenných měšťanských domů. V první třetině 14. století přicházejí do města minorité, kteří zakládají kostel sv. Jana Křtitele a následně přilehlý klášter. Po polovině 14. století se stavební ruch zaměřuje na budování farního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Ve 14. století rovněž sílí vliv obchodníků a řemeslníků, hlavně pak soukeníků. Právě soukenictví se na mnoho staletí stalo klíčovým odvětvím. Jindřichohradečtí soukeníci vyváželi své zboží nejen do ostatních měst v Čechách, ale i daleko do zahraničí. Druhým důležitým odvětvím bylo pivovarnictví, jehož počátky sahají rovněž do 14. století. Zdejší panský pivovar se stal v 16. století největším pivovarem v jižních Čechách, definitivně byl zrušen roku 1967.

Rozkvět města plynule pokračoval v 15. století a vrcholu dosáhl v 16. století, v době vlády Jindřicha IV. z Hradce a jeho syna Adama. Ke gotickým stavbám se přidávaly stavby renesanční, hlavně díky přítomnosti mnoha italských stavebníků, přestavujících hrad na moderní zámek. Tito architekti a kameníci pracovali i pro mnohé bohatší měšťany a tak vzniklo na rynku mnoho velmi výstavných domů s podloubími. Jindřichův Hradec se v této době dostal do desítky největších měst v Čechách, z poddanských měst byl největší. Zlatý věk města končí rokem 1604, kdy vymřeli páni z Hradce, a panství převzal Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka. Vypuknuvší třicetiletá válka byla počátkem úpadku Jindřichova Hradce, byť byl v té době dokonce druhým největším městem celého Království Českého. Koncem 17. století převzali panství Černínové z Chudenic a vlastnili je až do roku 1945.

18. století znamenalo pro město útlum, třebaže z této doby pochází jedna z dominant - sloup Nejsvětější Trojice. Roku 1773 zasáhl Jindřichův Hradec ničivý požár a v roce 1801 další, ještě katastrofálnější. Vyhořelo přes 300 domů a několik desítek lidí uhořelo. Jindřichův Hradec získal po požáru nový klasicistní vzhled. V první polovině 19. století se stalo město centrem národního obrození. Následná krize soukenictví a nerealizovaná stavba železniční tratě z Prahy do Vídně zpomalily rozvoj města. V době starostování V. Naxery (1882 - 1908) se stalo město živým kulturním centrem. V této době byla konečně přivedena do Hradce trať (1887). V témže roce došlo na přestavbu bývalého vodního mlýna na Křižíkovu elektrárnu a město dostalo, jako druhé v Čechách, provizorní elektrické osvětlení. 1. dubna následujícího roku se rozsvítilo elektrické světlo ve městě natrvalo. Jindřichův Hradec byl prvním městem v Rakousku - Uhersku, kde bylo zavedeno elektrické osvětlení i do soukromých domů.

Jindřichův Hradec je také pravděpodobným rodištěm Adama Michny z Otradovic (1600). V letech 1831 - 1835 pobýval v místním pivovaru Bedřich Smetana, jenž zde utrpěl vážný úraz, který zapříčinil jeho pozdější hluchotu.

(Zdroj: Wikipedie)

 •     Adam Václav Michna z Otradovic (1600 – 1676), raně barokní básník, hudební skladatel a varhaník
 •     Bohuslav Balbín (1621-1688),český jezuitský barokní historik a vzdělanec
 •     Josef Kořínek (1829 – 1892), klasický filolog, dlouholetý profesor gymnázia
 •     Ferdinand Tadra (1844 - 1910), historik, archivář, kustod
 •     Emanuel Miřiovský (1846 – 1914), spisovatel, literární kritik a překladatel
 •     Hanuš Schwaiger (1852 – 1912), malíř
 •     Antonín Rezek (1853 – 1909), historik, ministr rakouské vlády pro české záležitosti
 •     Karel Mert (1858 – 1936), právník, politik, starosta města, poslanec zemského sněmu
 •     Tomáš Vladimír Sládek (1862 - 1926), národní pracovník, učitel, Sokol, předseda Národní rady v J.H.
 •     Ottilie Bibusová (1863 – 1941), spisovatelka německé lidové literatury - románů, povídek, lidových vyprávění
 •     Jaroslav Václav Vacek (1865–1935), kněz, hudební skladatel a spisovatel
 •     Jan Vacek (1866 – 1929), katolický kněz, probošt, politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 •     František Nušl (1867 – 1951), astronom
 •     Stanislaus von Prowazek (1875 - 1915), zoolog a parazitolog
 •     Marie Hoppe-Teinitzerová, (1879 – 1960), textilní výtvarnice,zakladatelka uměleckých textilních dílen v J.Hradci
 •     Josef B. Nežárecký (1883 – 1949), spisovatel
 •     František Roubík (1890 - 1974), historik, archivář, pedagog
 •     Eduard Lederer (1859 – 1944), spisovatel, právník, publicista
 •     Miroslav Jiroušek (1903–1983), matematik a hudební skladatel
 •     Kurt Adler (1907 – 1977), pianista, dirigent, sbormistr a hudební pedagog
 •     František Daniel Merth (1915 – 1995), katolický kněz, básník a prozaik
 •     Karel Filsak (1917-2000), architekt
 •     Karel Berman (1919 – 1995), operní pěvec - basbarytonista, hudební skladatel, operní režisér, libretista a překladatel
 •     Jan Fidler (* 1927), diplomat
 •     Josef Brchaň (* 1931), knihař
 •     Jan Muk (1938 - 1990), stavební inženýr, památkář
 •     Bedřich Budil (* 1943), malíř
 •     Petr Přibyl (* 1954), hudební skladatel a violista
 •     Renáta Tomanová (* 1954), československá tenistka
 •     Lubor Kasal (* 1958), básník
 •     Stanislav Komárek (* 1958), biolog, filozof, spisovatel
 •     Zdeněk Kryzánek (1920-1975), herec
 •     Václav Chalupa (* 1967), veslař
 •     Karel Poborský (* 1972), fotbalista
 •     Stanislav Beran (* 1977), básník a prozaik
 •     Aleš Kotalík (* 1978), hokejista
 •     Jan Marek (1979 - 2011), hokejista
 •     Zbyněk Michálek(* 1982), hokejista
 •     Milan Michálek (* 1984), hokejista

(Zdroj: Wikipedie)

 •     Zámek Jindřichův Hradec
 •     Zámecký vodní mlýn U čtrnácti, v roce 1888 přestaven Křižíkem na první elektrárnu v Předlitavsku
 •     Zámecký pivovar
 •     Proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostelní náměstí - gotická trojlodní stavba ze 14. století, dokončen začátkem 15. století. V letech 1489-1506 přistavěna Špulířská kaple
 •     Bývalý klášter minoritů s kostelem sv. Jana Křtitele - založen raně goticky, stavba pokračovala ve 14. století, dokončen v 15. století; později opravován.
 •     Františkánský klášter s kostelem svaté Kateřiny, kpt. Jaroše 98 (s ním přes ulici spojen mostem tzv. Klášteříček) - založen pozdně goticky roku 1478, svěcen 1491; obnoven v 17. století.
 •     Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice - goticko-renesanční (1590-94), v roce 1597 přistavěna Pirchanská kaple, loď zaklenuta roku 1759, věž přistavěna roku 1852.
 •     Bývalý kostel svaté Máří Magdaleny s bývalou jezuitskou kolejí - původně asi nejstarší městský kostel (ze 13.století), upraven goticky a znovu zřízen raně barokně. Zrušen roku 1788.
 •     Hřbitovní kostel svatého Václava - původně gotický, přestavěn roku 1606, později upravován.
 •     Bývalý jezuitský seminář u kostela Panny Marie - pozdně renesanční.
 •     Bývalý špitál s kostelem svaté Alžběty - gotický, založen roku 1399, přestavěn.
 •     Kostel sv. Jakuba - v dnešní podobě novogotický (1860).
 •     Evangelická modlitebna
 •     Synagoga
 •     Masarykovo náměstí
 •     Radnice na náměstí Míru
 •     Proboštství
 •     Dům pánů z Hradce (čp. 138 a 139/I)
 •     Karlovský dům (čp. 119/I)
 •     Zájezdní hostinec U koníčka
 •     Městské opevnění
 •     Krýzovy jesličky - největší mechanický lidový betlém na světě
 •     Nežárecká brána
 •     Židovský hřbitov
 •     Křížová cesta v Jakubských sadech
 •     Sousoší Nejsvětější Trojice na náměstí Míru
 •     Kamenný Vajgarský most, mezi rybníky Velký Vajgar a Malý Vajgar
 •     Vajgarský jez
 •     Dobrovského palírna
 •     Landfrasova tiskárna
 •     Koželužna
 •     Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí 19
 •     Jindřichohradecké místní dráhy          
 •     Kostel svatého Jana Křtitele s klášterem minoritů, Štítného 124
 •     Městská vyhlídková věž, Kostelní ulice
 •     Národní muzeum fotografie, Kostelní 20

(Zdroj: Wikipedie)


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz