Klatovy

náměstí Míru, 339 01, Klatovy, Tel.: +420 376 347 240, icklatovy@mukt.cz
Klatovy/Společnost - Klatovy
Klatovy

klatovy-8.jpg
Klatovy jsou západočeské okresní město ležící v Pošumaví, 42,5 km jižně od Plzně. Město je někdy také nazývané „brána Šumavy“. Protéká jím malý Drnový potok, který se vlévá za městem do Úhlavy. Město Klatovy založil král Přemysl Otakar II. okolo roku 1260.
Mapa - Klatovy

náměstí Míru, 339 01, Klatovy

Telefon: +420 376 347 240
E-mail: icklatovy@mukt.cz
Web: http://www.klatovy.cz/klatovy


Před založením města stála na sever od dnešního městského centra trhová osada (první písemná zmínka 1253), jejíž název pocházel nejspíš ze slova „kláty“ = pařezy, špalky. Město stejného jména bylo založeno jako královská fundace a osídleno německými kolonisty někdy před rokem 1288. Město mělo už v době založení velké čtvercové náměstí, pravidelný šachovnicový půdorys a hradby vybudované ve 13. a 14. století, které jsou jedním z turisticky navštěvovaných míst vedle dochovaného židovského hřbitova a Černé věže, ze které krásný výhled do širokého okolí.

Bohuslav Balbín (1621–1688) – působil ve zdejší jezuitské koleji, sepsal zde dílo Obrana jazyka českého – Český literát, historik, kněz, zeměpisec a pedagog

František Belfín (1923–1997) – místní rodák; český hudební skladatel a dirigent

JUDr. Jiří Bílek (1919–2011) – místní rodák; propagátor vážné hudby, dirigent, dlouholetý vedoucí pěveckého sboru Šumavan, krátce místostarosta, čestný občan města Klatovy

Jan Čapek (2. pol. 14. století – 1. pol. 15. století) - český spisovatel a kněz, působil jako farář v Klatovech

Josef Dobrovský (1753–1829) – studoval na zdejším gymnáziu; český kněz, filolog a historik

Petr Frydrych (1988) - místní rodák, český oštěpař ... (10. na MS v atletice Berlín 2009)

Roman Pavlík (1976) - brankář FC Viktorie Plzeň

Martin Ticháček (1981) - brankář FC Viktorie Plzeň

Josef Hlávka (1831–1908) - architekt, stavitel a největší český mecenáš

Alois Mašek (1859–1912) - lékař a politik, starosta města a poslanec zem. sněmu

Antonín Schauer (1864–1940) - advokát a politik, poslanec zem. sněmu

Jan Janák – český skladatel a sbormistr (1871–1942)

Jaromír John (1882–1952) - místní rodák; český spisovatel, novinář, středoškolský a vysokoškolský učitel, výtvarný estetik, výchovný pracovník a výtvarný kritik

Josef Klička (1855–1937) - místní rodák; český houslista, varhaník, hudební skladatel, dirigent a pedagog

Pavel Kristián z Koldína (1530–1589) – místní rodák, působil na pražské univerzitě

Václav Matěj Kramerius (1753–1808) – český spisovatel a nakladatel (studoval na zdejším gymnáziu)

Jan Krejčí (1825–1887) – místní rodák; český geolog a pedagog

Jaroslav Kvapil (1868–1950) – studoval na zdejším gymnáziu; český básník a divadelník

Sebastian Labe (1634–1710) – jezuita, latinský básník, pobýval a zemřel v jezuitské koleji v Klatovech[8]

Ester Kočičková - místní rodačka

Vojtěch Mayerhofer (1845–1899) - místní rodák; novinář a redaktor encyklopedií

Lubor Niederle (1865–1944) - místní rodák; český slavista, antropolog, etnolog, archeolog a muzejník

Václav Sedláček (1839–1894) – místní rodák; právník a politik, poslanec zemského sněmu

Jiří Suchý, spoluzakladatel Divadla Na Zábradlí a Semafor, zpěvák, textař a básník

Karel Boleslav Štorch (1812–1868) – místní rodák; obrozenecký spisovatel a novinář

Josef Franta Šumavský (1796–1857) – studoval na zdejším gymnáziu; obrozenecký spisovatel, pedagog a autor slovníků

Josef Thomayer (1853–1927) – studoval na zdejším gymnáziu; český lékař, profesor vnitřního lékařství

Otakar Vočadlo (1895–1974), český lingvista

Jaroslav Vrchlický (1853–1912) – studoval na zdejším gymnáziu; český spisovatel, básník, dramatik a překladatel

Černá věž – autorem věže vysoké 81 metrů je Antonius de Salla. Byla postavena v letech 1547 až 1557 za účelem vytvořit symbol bohatství a také jako místo, z něhož bylo možné přehlédnout celé město a zamezit tak požárům. Je z ní krásný výhled.

Barokní jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce – stavba započala roku 1656 pod vedením architekta Carla Luraga, ale na dokončení se podílel i architekt Giovanni Domenico Orsi. Kostel se drží klasické koncepce jezuitů – má půdorys latinského kříže a kopuli nad křížením ramen. Vnějšek kostela reprezentují barokní portály Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Pod kostelem se nacházejí klatovské katakomby, podzemní prostory určené k pohřbívání jezuitů i osob, které nebyly členy řádu. Pohřbívalo se v nich, dokud to patent císaře Josefa II. roku 1783 nezakázal. Katakomby mají důmyslný větrací systém, který umožňuje udržovat optimální teplotu pro konzervaci mumifikovaných těl. Dnes je jich zachovalých kolem 30.

Jezuitská Kolej – dnes sídlo Městské knihovny Klatovy, Městského ústavu sociálních služeb Klatovy a kanceláří některých odborů městského úřadu

Radnice – je z roku 1557, ale prodělala mnoho stavebních úprav, naposled v letech 1923 až 1925 do novorenesančního slohu. Na přestavbě se podílel architekt Josef Fanta, sochaři Č. Vosmík a F. Rouse a malíři L. Novák a J. Čejka

Kostel Narození Panny Marie – ze 13. století, několikrát přestavěn a rozšířen, je zde i obraz Panny Marie Klatovské, která chová v klíně malého Ježíše

Kaple Zjevení Panny Marie „Chaloupka“ – postavena v roce 1696 na místě chaloupky, ve které byl obraz Panny Marie uchováván

Bílá věž – zvonice z roku 1581, v roce 1758 vyhořela, ale byla opravena a zvýšena. Výška věže je 60 metrů.

Dominikánský kostel sv. Vavřince – postavený v letech 1694 až 1709 klatovským stavitelem italského původu Marcem Antoniem Gilmettim

Nadražní budova architekta Josefa Dandy

Galerie U Bílého Jednorožce

Vlastivědné muzeum dr. Hostaše – dokumentuje vývoj města už od pravěku

Židovský hřbitov

Kamenné hradby – nejzachovalejší jsou dvě kruhové bašty na východní straně města
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz