Kroměříž

Velké náměstí, 767 01, Kroměříž, Tel.: +420 573 321 295, krok@mesto-kromeriz.cz
Kroměříž/Společnost - Kroměříž
V roce 1997 byla Kroměříž vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později byl zdejší Arcibiskupský zámek spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Poloze města odpovídá i místní nářečí, které je (při zohlednění charakteristik tzv. městské mluvy) hanácké, přesněji východohanácké, tzn. bez protetického v- (on, okno, ne von, vokno) a částečně i bez náslovného j- (Iřik, ido/idu místo Jiřík, jdu). Jen několik kilometrů jižně od Kroměříže (od obce Trávník) začíná oblast nářečí východomoravských. (Zdroj: Wikipedia)

 • 1110    První písemná zpráva o Kroměříži. Tehdy to byla pouhá ves s důležitým mostem přes řeku Moravu.
 • 1207    Potvrdil Přemysl Otakar I. olomouckému biskupovi Robertovi držbu vsi Kroměříže, kterou koupil jeho předchůdce biskup Jan II. od knížete Oty Černého za 300 hřiven.
 • 1260    Olomoucký biskup Bruno ze Šauenburku založil gotické město Kroměříž a chrám sv. Mořice s kapitulou, v původní trhové vsi přestavěl farní kostel Panny Marie. Na místě původního   románského  dvorce vybudoval raně gotický hrad jako reprezentační sídlo a středisko manské organizace olomouckého biskupství.
 • 1470    Město obsazené uherskou vojenskou posádkou odolalo obléhání králem Jiřím.
 • 1500    Uherští pánové Emerich a Štěpán Zápolští ze Spiše vyplatili Kroměříž, zastavenou mezi léty 1470 – 1479 pánům ze Šternberka.
 • 1550    Biskup Jan Doubravský dal výsady kroměřížskému mlynářskému cechu.
 • 1580    V písemných pramenech jsou uvedeni školní mistr Jan Zelenka a městský trubač na radniční věži Jiří Strauch.
 • 1610    Péčí biskupa kardinála Františka Ditrichštejna byla zahájena stavba františkánského kláštera na Oskoli u kostelíka sv. Trojice.
 • 1645    Dva roky po dobytí a vydrancování města švédskými vojsky pod velením generála Torstensona podlehla Kroměříž novému švédskému nájezdu. Toho roku zemřelo na mor kolem 1200 lidí.
 • 1665    Obnovitel města biskup Karel Lichtenštejn z Kastelkornu vystavěl v Kroměříži biskupskou mincovnu. Téhož roku potvrdil výsady židovské obci.
 • 1665–1675    Výstavba barokního libosadu – Květné zahrady.
 • 1675    Karel Lichtenštejn založil městský sbor ostrostřelců.
 • 1680    Město bylo stiženo morovou ranou. Toho a následujícího roku bylo město uzavřeno pro morovou epidemii.
 • 1725    Město budovalo morový sloup sv. Trojice na paměť moru 1715 – 1716. Druhým rokem probíhala barokní přestavba farního kostela Panny Marie. Práce probíhaly do roku 1736.
 • 1745    Biskup Jakub Arnošt z Lichtenštejna potvrdil výsady kroměřížské židovské obci. Toho roku byl zvolen biskupem Ferdinand Julius Troyer, oblíbenec císařovny Marie Terezie.
 • Asi 1800    Bylo nařízeno zrušit hřbitov na Oskoli u kostela sv. Trojice. Hřbitov se však udržel až do roku 1859.
 • 1805    Kroměříž byla obsazena napoleonským vojskem. Císař František I. dal městu šestý jarmark.
 • 1815    Byla zahájena stavba mostu přes Moravu. Toho roku vyhořela Oskol.
 • 1848-1849    Zasedání ústavodárného říšského sněmu
 • Po 1850    Byly zbořeny městské hradby.
 • 1855    Kardinál František Fuerstenberg založil seminář – arcibiskupské gymnázium. Byla zbořena Dolní brána, zvaná též Moravská či Vodní.
 • 1870    Město dostalo autonomní statut; dostalo se tak na úroveň Brna, Olomouce, Znojma a Jihlavy.
 • Po 1870    Na Velkém náměstí bylo zazdíváno podloubí.
 • 1880    Po dvou letech byla dokončena stavba železniční dráhy z Hulína do Kroměříže.
 • 1885    V Kroměříži se sešli ke schůzce rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem II.
 • 1905    Byla zahájena stavba zemského ústavu pro choromyslné s kaplí sv. Cyrila a Metoděje. Areál byl dostavěn v následujících 4 letech.
 • 1910    Byla otevřena všeobecná veřejná nemocnice v Kroměříži. Byla dokončena stavba židovské synagogy.
 • 1945    Skončila druhá světová válka. Tři roky nato byla v Kroměříži pořádána velká výstava "100 let českého národního života" ke 100. výročí Kroměřížského sněmu.
 • Po 1990    Velkorysá obnova historického města. Kroměříž byla vyhlášena nejkrásnějším historickým městem za rok 1997.
 • 1997    v červenci část města zasažena "Stoletou vodou"
 • 1998    Zahrady a zámek v Kroměříži zapsány na listinu světového kulturního dědictví UNESCO
 • Jan Milíč z Kroměříže (mezi 1320 a 1325–1374), český kazatel (narozen v pravděpodobně v Kroměříži nebo v Tečovicích)
 • Pavel Josef Vejvanovský (1639/1640–1693), barokní hudební skladatel
 • Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704), česko-rakouský barokní hudební skladatel německé národnosti
 • Karel Leopold Klaudy (1822–1894), pedagog, politik, starosta Prahy a advokát
 • Ferdinand Stolička (narozen v myslivně Zámeček u Kroměříže) (1838–1874), cestovatel, geolog, přírodovědec, první Čech v Himálaji
 • Max Švabinský (1873–1962), malíř a rytec, narozen v Kroměříži v Jánské ulici
 • Max Spielmann (1881–1970), architekt
 • Václav Talich (1883–1961), dirigent
 • Jan Rypka (1886–1968), orientalista, překladatel z perštiny a turečtiny
 • Antonín Moudrý (1892–1948), architekt
 • Ludvík Svoboda (1895–1979), generál a prezident ČSSR, žil v domě v ulici Generála Svobody
 • Jindřich Spáčil (1899–1978), učitel, spisovatel a amatérský archeolog
 • Alexej Čepička (1910–1990), komunistický politik, jeden z architektů projektu likvidace katolické církve v Československu
 • Alois Poledňák (1922–1984), komunistický politik, ředitel Československého státního filmu v šedesátých letech
 • Jaroslav Koutecký (1922–2005), profesor, fyzikální chemik
 • Karel Prager (1923–2001), architekt (Nová scéna ND, Federální shromáždění aj.), narozen v Kroměříži
 • Igor Němec (1924–2005), bohemista a slavista, narozen v Kroměříži
 • Miloš Macourek (1926–2002), básník, dramatik, autor pohádkových próz a filmový scenárista, narozen v Kroměříži
 • Josef Karlík (1928–2009), herec
 • Bořivoj Navrátil (1933–2011), herec, narozen v Kroměříži
 • Karel Kryl (1944–1994), zpěvák, písničkář, básník a grafik, narozen v Kroměříži 12. dubna 1944
 • Stanislav Hložek (* 1954), popový zpěvák
 • Stanislav Kratochvíl (* 1932), psycholog, autor několika knih, vedoucí oddělení klinické psychologie Psychiatrické léčebny v Kroměříži
 • Patrik Vrbovský aka Rytmus (* 1977), zpěvák-rapper, pravděpodobně narozen v Kroměříži (podle jiných zdrojů v Piešťanech)
 • Vilibald Mildschuh (1878–1938), národohospodář, statistik, profesor na české právnické fakultě UK, narozen v Kroměříži

Zachováno a v devadesátých letech opraveno bylo historické centrum města – Velké náměstí s podloubím a vedle něj stojící Arcibiskupský zámek. Ten je společně s oběma zahradami (Květná zahrada, Podzámecká zahrada) od roku 1998 zapsán na listině světového kulturního dědictví UNESCO, a navíc se ve zdejší obrazárně nachází slavné Tizzianovo dílo Apollo a Marsias. Krom zámku se v Kroměříži nachází tři historicky cenné kostely: kostel sv. Mořice, kostel sv. Jana Křtitele a kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple svatého Kříže, Mlýnská brána, biskupská mincovna, kde se nachází největší sbírka mincí ve střední Evropě, arcibiskupské vinné sklepy, Muzeum Kroměřížska a Galerie Artuš atd.

Poblíž Kroměříže se nachází přírodní park Záhlinické rybníky, kde jsou k vidění kormoráni a kde byli vysazeni bobři.

Na západ od Kroměříže je na řece Moravě vodní elektrárna Strž z roku 1923, na které byly asi poprvé v historii ČR použity Kaplanovy turbíny.

Historické budovy a zahrady:

 • Domy s podloubím na Velkém náměstí
 • Proboštství
 • Dům Hejtmanský
 • Mühlmannův dům
 • Rožní dům proti radnici
 • Radnice (Kroměříž)
 • Farní úřad u svatého Mořice
 • Regentský dům
 • Rožní dům proti zámku
 • Maxmiliánův vodovod
 • Knížecí dům
 • Heppnarův hostinec
 • Nadsklepí
 • Rodný dům Maxe Švabinského
 • Podzámecká zahrada
 • Květná zahrada

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz