Vršovický skanzen

Pod stupni, 101 00, Praha 10
Praha 10/Památky - Praha 10
Tyto domky postavené v klasicistním stylu jsou chráněny jako kulturní památky. Stavení byla v roce 1994 rekonstruována a oplocena a v současné době jsou veřejnosti nepřístupna. Patří sem usedlost s novogoticky upravenou fasádou s č. p. 6, dále domek č. p. 8, který nese sedlovou střechu s vikýři, jež je krytá unikátním štípaným šindelem, a také malý přízemní objekt s č. p. 10. Domky jsou z ulice viditelné pouze letmo. Na východní straně areál přiléhá na sokolovnu, na druhém břehu Botiče stojí památkově chráněná vila Jitřenka.

Domy nejsou veřejnosti přístupné.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz