Keltský skanzen Jivjany - Vousův kmen

346 01, Jivjany, Tel.: +420 721 808 623, info@vousuvkmen.cz
Jivjany/Památky - Jivjany
V roce 2006 bylo na zasedání členů sdružení rozhodnuto o vybudování keltského skanzenu. K tomuto účelu byl vybrán volný pozemek určený k prodeji v obci Jivjany,okres Domažlice. Po dohodě z vlastníky pozemku a členy zastupitelstva obce došlo k jeho odkoupení. Tento pozemek původně sloužil jako zemědělský dvůr. Je situován v okrajové části obce v těsném sousedství rybníka a průtokového potoka. Místo je ohrazeno ze dvou stran a ze třetí částečně kamennou zdí o šířce 50-85 cm a výškou v nejvyšším bodě cca 2,20-2,50 m. Z venkovní strany bude část zdi po úpravách využita jako částečná rekonstrukce laténského opevnění. Ostatní kamenné zdivo bude použito jako základ pro dřevěné ohrazení pozemku.

Vzhledem k tomu,že část pozemku navazuje na obytnou zástavbu jsou objekty skanzenu situovány do jeho protilehlé části a to z důvodů požární bezpečnosti. Pro tento účel bude vybudován mimo vlastní vstup do skanzenu ještě druhý vjezd o světlé šířce minimálně 4,50 m a to pro případný zásah těžkou požární technikou. Blízkost rybníka a vodoteče zajišťuje dostatečné množství vody v případě zásahu.

Protože cílem našeho sdružení je především ukázka starých řemesel,budou i objekty uvnitř skanzenu převážně dílenského charakteru. Po vyřízení stavebního povolení se započne z výstavbou kovárny,slévačské dílny a dílny hrnčířské. Následovat bude zhotovení pecí pro výpal keramiky a vybudování dílny na zpracování lnu a vlny. Postaven bude zatím jeden obytný dům.

Veškeré náklady spojené s výstavbou skanzenu budou hrazeny z prostředků sdružení, které je neziskovou organizací a z materiálních či finančních darů. Proto máte-li zájem pomoci můžete nás kontaktovat telefonicky či mailem na uvedených adresách nebo nás přímo navštívit.

Otevírací doba dle pořádaných akcí.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz