Zřícenina hradu Vízmburk

542 32, Havlovice, Tel.: +420 604 134 241, kostik@email.cz
Havlovice/Památky - Havlovice
Historii Vízmburka nezavršila bitva ani válka, ale dohoda a obchod. Krajem táhly buď oddíly Čechů do Slezska, nebo v odvetě Slezané do Čech. Husitská posádka na hradě byla stálým nebezpečím pro odvetné výpravy Slezanů, kteří pustošili okolní kraj pravidelně od roku 1425. Knížata ze Slezska a Horní Lužice nakonec vytvořila vojenský spolek několika měst, který Vízmburk od Jiřího z Dubé koupil a nechal spálit a zbořit. Zmínky o zřícenině pochází ještě z let 1516, 1545 a 1615 v záznamech o majetkových změnách na Náchodsku.

V 70. a 80. letech 20. století zde proběhl archeologický výzkum, při kterém byly ze sutin vykopány zbytky hradu až do výše prvního patra. Vnitřní hrad měl oválný půdorys a od vnějšího opevnění byl oddělen dvěma příkopy s valy. Na severní straně, kde skalní ostroh přechází v protáhlý hřeben, stála okrouhlá věž.

Většinu dochovaných zbytků staveb a opevnění kryje střecha po obvodu hradního jádra. Tu dnes udržuje Sdružení pro Vízmburk, jehož členové léta prováděli záchranné práce. Zřícenina byla otevřena pro veřejnost v září 2008 u příležitosti Vízmburských slavností. Sdružení zde organizuje poměrně časté kulturní akce, například středověký trh nebo představení historického šermu. Zpívají se tu také středověké písně a hraje se loutkové divadlo pro děti.

Zřícenina hradu Vízmburk je volně přístupná po celý rok.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz