Zřícenina hradu Týřov

270 41, Týřovice
Týřovice/Památky - Týřovice
Raně gotický hrad Týřov nad ústím potoka Úpoře nedaleko obce Skryje byl jedním z prvních, které vykoupil po svém návratu z Itálie král Karel IV. Tím jej povýšil do statutu tzv. královského hradu. Původně byl hrad založen nejspíše na popud Václava I., který na něm údajně chvíli věznil i budoucího českého krále Přemysla Otakara II.

Hrad byl velice dobře strategicky umístěn a bráněn, a proto se těšil velkému zájmu panovníků. Mezi takové patřil například Jan Lucemburský, který jej jako většinu jiných hradů zastavil. Jeho nástupce Karel IV. hrad vykoupil zpět.

V období husitských bouří patřil Týřov přívrženci císaře Zikmunda pánu Aleši Holickému ze Šternberka. Přesto však hrad nebyl v tomto bouřlivém období výrazněji poškozen, na rozdíl od mnoha ostatních opevněných sídel v okolí.

Význam hradu v období na přelomu 15. a 16. století upadá. Na konci 16. století už je uváděn jako pustý. V 70. letech minulého století byl hrad důkladně archeologicky prozkoumáván.

Hrad Týřov se skládal ze dvou částí. První, spodní část měla po svém obvodu celkem 6 válcovitých věží, z nichž ta poslední byla dominantní a vypínala se nad přechodem mezi první a druhou částí hradu. V druhé části hradu se nacházela čtverhranná, nejspíš obytná věž. Celkově se tedy dá hovořit o hradu tzv. donjonského typu, což je charakteristický rys hradů francouzských.

Zřícenina hradu Týřov je volně přístupná po celý rok.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz