Zřícenina hradu Tolštejn

407 56, Jiřetín pod Jedlovou, Tel.: +420 412 379 231, obec@jiretin.cz
Jiřetín pod Jedlovou/Památky - Jiřetín pod Jedlovou
Hrad vznikl na dvou skalních vrcholcích pravděpodobně na počátku 14. století na popud pánů z Vartemberka. V následujících zhruba sto letech prochází hrad dalšími přestavbami, především v období, kdy jej vlastnili pánové z Dubé. Definitivní zánik hradu způsobila švédská vojska v období třicetileté války.

Přestože se většina prvků hradu do dnešní doby nedochovala, zbytky například štítové zdi patří k nemnoha ukázkám podobného opevnění u nás. Zdi, které před rozvojem dělostřelectva měly zadržet vojáky na zteči a umožnit obráncům využít jejich vrcholu jako strategické výhody, postupně musely plnit i další funkce. Jednou z nich byla později i funkce štítu proti dělostřeleckým projektilům. Musely tak zadržet nejen vojáky, ale i dělové koule.

Mezi další prvky tzv. pasivní obrany patřily například valy nebo příkopy. Teprve později se začínají uplatňovat další aktivní obranné prvky, mezi které patří předsunuté střílny, bašty nebo samostatné pevnůstky. Právě rozvoj těchto aktivních obranných prvků je jedním z důsledků příchodu dělostřelby.

Zřícenina hradu Tolštejn je volně přístupná po celý rok.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz