Zřícenina hradu Střekov

Na Zacházce, 400 03, Ústí nad Labem, Tel.: +420 475 531 596, hrad.strekov@volny.cz
Ústí nad Labem/Památky - Ústí nad Labem
Zřícenina hradu Střekov

zricenina-hradu-strekov-2.jpg
Zřícenina hradu Střekov stojí na skále nad řekou v Ústí nad Labem. Zbytky opevnění jsou jednou z prvních ukázek tzv. aktivní obrany hradu – jedná se o samostatné bašty. Jádro hradu neleží na nejvýše postaveném místě, nýbrž o kus dál. Předsunuté střílny ho měly chránit především před dělostřelectvem.
Mapa - Zřícenina hradu Střekov

Na Zacházce, 400 03, Ústí nad Labem

Telefon: +420 475 531 596
E-mail: hrad.strekov@volny.cz
Web: http://www.hrad-strekov.cz


Zřícenina hradu Střekov se nachází na skalnatém ostrohu nad stejnojmennou částí města Ústí nad Labem. Jeho vznik ve 14. století je spojován s králem Janem Lucemburským a snahou o zabezpečení vodní cesty mezi Německem a Čechami. Zároveň měl hrad nejspíše sloužit jako místo pro vybírání celních poplatků.

Jeho stavbu realizoval pán Pešík z Veitmile, který jej kolem roku 1319 dostává od Jana Lucemburského do svého léna. Zásadní přestavby se hrad dočkal na přelomu 15. a 16. století, kdy byl renesančně upravován. První ryze středověké prvky hradu jej řadí k hradům tzv. bergfritového typu (hrad s obrannou věží – bergfritem), další renesanční přestavby však hrad změnily.

V průběhu třicetileté války pak byl hrad, stejně jako většina podobných staveb, několikrát dobyt a vypálen. Jeho strategická poloha jej nicméně předurčovala k dalším vojenským událostem – na konci 18. století zde došlo k bitvě mezi rakouskou a pruskou posádkou, která jej před tím obsadila. Rakušané ho však dobyli a hrad byl opět silně poškozen. V období romantismu zřícenina dostává zcela novou funkci, neboť je v ní zřízena restaurace.

Specifikem Střekova je, že samotný hrad neležel na samém vrcholu skalního útvaru – tam bylo předsunuté opevnění. Aktivní prvky vojenské obrany, jako např. bašty (samostatné pevnůstky), se začaly používat patrně vůbec poprvé právě zde. Do podoby Střekova zasáhl i fakt, že hrad sice na jednu stranu budoval šlechtic, ale na straně druhé stále patřil k majetku krále. Tento středověký „outsourcing“ král Jan Lucemburský opakoval i u jiných staveb podobného typu.

  Otvírací dny Čas
Květen a Září Út - Ne 9:30 - 17:00
Červen- Srpen Út - Ne 9:30 - 18:00
Říjen Út - Ne 9:30 - 16:00

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz