Zřícenina hradu Pleče

788 23, Pleče
Pleče/Památky - Pleče
Hrad Pleče u Jindřichova nedaleko Šumperka je historicky propojen s blízkým hradem Kolštejnem. Nikde v písemných pramenech neexistují zmínky o tom, že by hrad Pleče existoval, byly však nalezeny zbytky opevnění, které jeho existenci jasně dokládají. Ani jméno Pleče však nemusí být původní.

Podle archeologických nálezů lze jeho počátek datovat zhruba na přelom 14. a 15. století. Z jiných souvislostí lze usuzovat, že by mohl být založen mezi lety 1320–1335, právě při založení blízkého hradu Kolštejn. Ten byl obýván loupeživým rodem Wüstehube.

Hrad se svou dispozicí nelišil od podobných hradů své doby. Jeho protáhlé jádro plně využívalo terénních nerovností krajiny ke své obraně. Z jedné strany bylo chráněno dva a půl metru silnou plášťovou hradbou. Celé jeho předhradí pak bylo chráněno palisádou z kmenů a valy.

Protože dnes již prakticky není možné dohledat rozmístění jednotlivých budov uvnitř hradu, přiklánějí se někteří historici i k možnosti, že hrad neměl hlavní věž. To by jej řadilo k hradům tzv. bezvěžového typu, které využívají jako hlavní obrannou stavbu nějakou jinou budovu, např. silněji opevněný palác.

Zřícenina hradu je celoročně volně přístupná.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz