Zřícenina hradu Otaslavice

798 06, Otaslavice
Otaslavice/Památky - Otaslavice
Komplex, který tvořila dvojice hradů, je typický pro středověké stavby v Německu; na našem území se však jedná o jev zcela ojedinělý. Dolní (severní) hrad byl postaven ve druhé polovině 13. století pány z Dubicka. Tento hrad byl zničen kolem roku 1424 buď husitským vojskem, nebo armádou vévody Albrechta. Obnoven již nebyl.

Horní hrad vznikl přibližně v roce 1330 jako sídlo rodiny Mikuláše z Otaslavic. Hrad zanikl zřejmě společně se sousedním hradem, neboť v roce 1492 je již uváděn v majetku Hynka Brodeckého jako pustý. Plocha horního hradu je zastavěna domy, z dolního hradu lze dnes vidět pouze polovinu bergfritu, tj. obranné věže.

Zřícenina hradu je celoročně volně přístupná.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz