Zřícenina Nový Herštejn

Kdyně, 345 06, Kdyně
Kdyně/Památky - Kdyně
Předpokládá se, že zakladatelem hradu, který se nachází u obce Kdyně na Domažlicku, byl Bušek II. z Velhartic, blízký přítel Karla IV. Ke konci 15. století se tehdejší majitel hradu Jan Herštejn z Velhartic dostává do sporu s bavorským knížetem Albrechtem.

Albrechtovo vojsko v roce 1475 Herštejn dobylo  a vypálilo. Hradní pán Jan se na svůj hrad již nikdy  nevrátil,  usídlil se  místo  toho  na statku  Lomec.  V  předbělohorském  období  patřil  Nový Herštejn městu Domažlice, byl však zkonfiskován ještě před bitvou na Bílé hoře.

Zřícenina se nachází na místě, které je dnes z velké části porostlé statnými stromy, nicméně zbytky zdí jsou dobře patrné.

Zřícenina Nový Herštejn je volně přístupná po celý rok.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz