Zřícenina hradu Náměšť na Hané

783 44, Náměšť na Hané
Náměšť na Hané/Památky - Náměšť na Hané
Hrad v Náměšti na Hané nechal postavit panský rod Švábeniců kolem roku 1250, za zakladatele je považován Milíč II. Historikové se domnívají, že podle jeho názvu se v druhé polovině 13. století nazývala jedna větev rodu pánů ze Švábenic.

Předpokládá se, že hrad měl chránit ekonomické zájmy olomouckého biskupství v tomto kraji. V období husitských válek se stal majetkem Ctibora Tovačevského z Cimburka, který byl zastáncem husitských ideálů. První doložená písemná zmínka o hradu pochází z roku 1423.

V té době byl hrad obléhán stoupenci císaře Zikmunda, kteří jej nakonec dobyli. V 16. století byl hrad již nejspíše opuštěn. Funkci sídelního místa převzala pro obývání pohodlnější tvrz.

Z hradu toho údajně stálo až do 18. století více. Kameny zdí však posloužily jako levný stavební materiál pro novější stavby v okolí. Dodnes se zachovaly jen stopy v terénu a základy zdí. V 19. století byly hradní pozůstatky podrobeny archeologickému výzkumu, při kterém se nalezly zbytky středověké keramiky ze 14. – 15. století.

Zřícenina hradu je celoročně volně přístupná.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz