Zřícenina hradu Mladějov (Hausberg)

569 35, Mladějov na Moravě
Mladějov na Moravě/Památky - Mladějov na Moravě
Původní, rozsáhlé raně středověké hradiště pocházelo patrně z období konce 11. století. Na jeho místě byl ve 13. století vystavěn dnes již zaniklý hrad.

Opevnění hradu Mladějov tvořilo obdélníkový půdorys. Vlastní hradisko je od šíje odděleno 17 metrů dlouhým příkopem. V areálu jsou patrné dvě větší prohlubně; zůstává otázkou, zda se jedná o pozůstatky budov, nebo amatérských archeologických pokusů. Objasnit historii a původní vzhled hradu by umožnil rozsáhlejší archeologický výzkum.

Zřícenina hradu je celoročně volně přístupná.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz