Zřícenina hradu Louka

Louka, 679 74, Louka
Louka/Památky - Louka
Hradní pevnost byla na kopci nad dnešní obcí Louka založena koncem 13. století pány z Lomnice. V roce 1521 je v závěti tehdejšího majitele Viléma z Pernštejna uváděna jako obyvatelná, koncem století je však zmiňována již jako zpustlá.

Z hradu se dochovaly kromě široké zdi s branou ještě základy obranného systému. Příkop, který původně obepínal pevnost, je zasypán sutinami. Lze spatřit i stopy po druhém příkopu. Při archeologických výzkumech jsou zde často nalézány zbytky středověkých zbraní.

Zřícenina hradu je celoročně volně přístupná.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz