Zřícenina hradu Lichnice

Podhradí, 538 43, Podhradí, Tel.: +420 728 835 746, Ivana.Matykova@seznam.cz
Podhradí/Památky - Podhradí
Zřícenina hradu Lichnice

zricenina-hradu-lichnice-3.jpg
Mohutné romantické ruiny hradu Lichnice se nacházejí v Železných horách na Chrudimsku. K návštěvě tohoto objektu dnes lákají prostory romantického nádvoří a kruhový rozhled po širokém okolí.
Mapa - Zřícenina hradu Lichnice

Podhradí, 538 43, Podhradí

Telefon: +420 728 835 746
E-mail: Ivana.Matykova@seznam.cz
Web: http://www.tremosnice.cz/volny-cas/lichnice


Hrad Lichnice má tvar pravidelného trojúhelníku o rozměrech 120 × 110 × 80 metrů. 110 metrová východní část byla opatřena bránou s přístupovou cestou a byla chráněna mohutným příkopem s valem. Příkop se táhl i pod jihozápadní 120 metrovou stranou. Severní strana byla chráněna Lovětínskou roklí. V první (Lichtenburské) fázi výstavby měl hrad obvodovou hradbu se zašleněnou okrouhlou plochostropou obytnou věží na severovýchodním nároží. Kastelologové předpokládají i druhou věž s břitem v jižním nádvoří. Hradby byly opatřeny parkánem, který byl přístupný z hlavní obdélníkové brány. O stavbách uvnitř hradu se toho moc neví, zjištěna byla studna a zbytky obdélníkové stavby v západním nároží (Tomáš Durdík zde předpokládá dokonce třetí věž, obdélníkový donjon). Hrad pak prošel pozdně gotickou přestavbou.

(Zdroj: Wikipedie)

Na strategicky výhodně stojícím kopci Světlíku nechal Smil z rodu Ronovců ve 12. století vybudovat hradiště, které jeho vnuk přestavěl v polovině 13. století na kamenný hrad s mohutnou okrouhlou věží o průměru 12 metrů a zdmi silnými 7 metrů. Hrad obehnaný hlubokým příkopem a mohutným valem byl dokončen roku 1250. Dostal německý název Lichtenburk a místní větev Ronovců se pak po něm i nazývala.

Až do roku 1410 se na hradě střídalo mnoho pánů. Tehdy Lichnici koupil král Václav IV., v jehož držení zůstal hrad až do husitských válek. Poté opět často měnil majitele a díky své mohutnosti odolal jak obléhání uherského krále Matyáše Korvína, tak i všem pozdějším útokům Švédů.

Jeho strategicky výhodná poloha se mu však stala osudnou – král Ferdinand III. vydal roku 1648 rozkaz pobořit hradby, aby Lichnice již nikdy nebyla opěrným bodem nepřítele či ohniskem odporu. Tím se hradní pevnost stala zdrojem levného stavebního kamene a zříceninou, jak ji známe dnes.

 

X
 • Hrad Lichnice byl často v zástavě a roku 1333 ho získal král Jan Lucemburský.
 • V roce 1350 jeho syn, král Karel IV. zařadil hrad do korunního majetku, patřil mezi královské hrady, které neměly být dávány do zástavy.
 • V roce 1377 byl hrad převeden do věn českých královen.
 • V roce 1421 hrad získává Hynek Krušina z Lichtenburka.
 • V roce 1428 Východočeští sirotci (označení pro husity ve Východních Čechách, takto si začali říkat po smrti vojevůdce Jana Žižky) obléhali Lichnici. Obléhání trvalo rok, na podzim roku 1429 se obránci hradu vzdali.
 • V roce 1490 hrad získal od Vladislava II. Mikuláš mladší Trčka z Lípy. Tato doba je velice významná pro hrad Lichnici, znamenala rozkvět a rozvoj hradu. Byly zde prováděné opravy hradu a vystavena nová pozdně gotická budova.
 • V roce 1555 byla Lichnice prodána Robmhápům ze Suché.
 • V roce 1610 hrad za vlády Zikmunda Robmhápa vyhořel. Zikmund ho již neobnovil a usadil se v Třemošnici.
 • V roce 1637 získal hrad císař Ferdinand II. a byla zde umístěna vojenská posádka.
 • V roce 1646 byl hrad obléhán Švédy.
 • V roce 1649 vydal císař Ferdinand III. rozkaz zbořit hrady, týkalo se to i Lichnice. Neznamenalo to přímo zkázu hradu. Způsobilo to zpočátku pozvolný úpadek a později zpustnutí kdysi tak krásného hradu.
 • V roce 1747 Lichnici kupují Millesimové do ronovského panství.
 • V roce 1800 byla Lichnice převedena Nadaci pro zchudlé šlechtičny
  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne 10:00 - 17:00
Květen Út - Ne 10:00 - 17:00
Červen Út - Ne 10:00 - 17:00
Červenec Út - Ne 10:00 - 17:00
Srpen Út - Ne 10:00 - 17:00
Září Út - Ne 10:00 - 17:00
Říjen So + Ne 10:00 - 17:00

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz