Zřícenina hradu Kamýk u Litoměřic

412 01, Kamýk
Kamýk/Památky - Kamýk
Hrad Kamýk byl postaven počátkem 14. století, patrně pány z Pokratic. První zmínka o něm pochází z roku 1319, kdy ho Jan Lucemburský věnoval do manského držení Jindřichovi z Kamýka. Spolu s nedalekým hradem Střekovem zajišťoval Kamýk výkon státní moci nad labskou vodní cestou. K nejvýznamnějším majitelům tohoto hradu patřil svého času významný rod Zajíců z Hazmburka, který ovládal část Polabí i Českého středohoří.

Za husitských válek hrad sice nebyl dobýván, ale tehdejší revolucionáři vyplenili jeho blízké okolí v roce 1428. Roku 1547 byl Kamýk opraven a rozšířen, ale již v roce 1600 byl opuštěný a v roce 1632, kdy ho vydrancovala saská vojska, zpustl zcela. Zánik byl dovršen na počátku 19. století − tehdy Kamýk dvakrát vyhořel.

Do dnešních dnů se z něj zachovala část protáhlé pětiboké věžovité budovy na vrcholu skály, zbytky obvodové hradby a z jižní strany k ní přiléhající zbytky původní velké obytné budovy se třemi okny. Torzo zříceniny s věží připomíná zmenšeninu známého hradu Trosky. Výhled do krajiny je bohatou náhradou za námahu spojenou s výstupem k této zřícenině.

Zřícenina hradu je volně přístupná.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz